https://cosiv.cz/cs/pomocvka/
https://cosiv.cz/
https://cosiv.cz/cs/co-nabizime/
https://www.pbiscr.cz/

blog

Společné prohlášení odborných asociací ve školství k současné politice vlády při realizaci "Strategie boje proti sociálnímu vyloučení"

Read More
blog

Poděkování za účast na VH

Děkujeme za účast na Valné hromadě, za podnětné příspěvky, připomínky a diskusi. Přejeme všem příjemný podzim a těšíme se na...
Read More
blog

Valná hromada

Vážení a milí členové ČOSIV o.s., všechny Vás co nejsrdečněji zveme na Valnou hromadu, která se uskuteční 3.10.2012 od 16:30...
Read More
blog

Nepřehlédněte nové anglické dokumenty v sekci materiály

Read More
blog

Veřejná diskuse ke zprávě OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání – podpora znevýhodněných žáků a škol, harmonogram seminářů

Veřejná diskuse ke zprávě OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání - podpora znevýhodněných žáků a škol: http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/Prekonavani-skolniho-neuspechu-v-CR Harmonogram seminářů: http://www.csicr.cz/getattachment/ca6c17a5-a73a-4196-9cd0-f15f2fe1813c
Read More
blog

Nepřehlédněte nové odkazy v sekci Materiály

Read More
blog

Doporučujeme!

www.inclusive-solutions.com
Read More
blog

Reakce na úvahu paní poslankyně Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.

Reakce České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání na úvahu poslankyně doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. - K čemu nás přivedl rozsudek...
Read More
blog

Mimořádná výzva na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením – MŠMT

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-pilotni-mimoradne-vyzvy-zamerene-na-podporu-prace?lang=1&ref=m&source=email
Read More