blog

domů / Archive by category "blog"
Master školení trenérů programu STRONG

Master školení trenérů programu STRONG

Master školení trenérů programu STRONG

 • termín: 28. 2. a 1. 3. 2023
 • forma: dvoudenní prezenční školení
 • místo konání: Staroměstská radnice – Sál Architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město, 110 00
 • školení má záštitu Hl. m. Prahy a účast na něm je ZDARMA
 • školení bude tlumočeno z angličtiny do češtiny a do ukrajinštiny
 • zahraniční experti:
  • Dr. Sharon Hoover
  • Dr. Jeff Bostic
  • Dr. Colleen Cicchetti
 • účastníci získají:
  • certifikát účasti s neomezenou platností opravňující držitele program šířit
  • možnost školit další průvodce skupin STRONG
  • možnost provádět skupiny dětí programem STRONG
  • know-how, jak účinně pomáhat ukrajinským dětem tak, aby lépe zvládaly nepříjemné důsledky traumatických zkušeností
  • ověřený způsob, jak pomoci dětem snadněji se přizpůsobit životu v nové zemi
  • možnost pomáhat naplnit cíle našeho projektu
 • přihlašování na: katerina.kubatova@so-fa.cz
 • kontaktní osoba: Kateřina Kubátová – Projektová manažerka
 • co je cílem programu
 • co získají ze zapojení do programu děti
 • co získá díky implementaci programu škola/třída

O programu STRONG

Program STRONG vytvořili psychologové a psychiatři z USA a Kanady pro potřeby podpory začlenění dětských uprchlíků ze Sýrie do nové školy, mezi vrstevníky a do místní společnosti obecně. ČOSIV přináší adaptovanou verzi programu včetně manuálu, který je uplatnitelný v českém prostředí a v kontextu podpory dětí, které do naší země přišly v důsledku vypuknutí bohužel stále trvající války na Ukrajině.

Aktuálně se dokončuje 3. verze manuálu, schválená garantkou STRONG pro ČR Lenkou Felcmanovou. Upravený manuál přináší možnost, aby s programem pracovali i lidé bez vzdělání v oblasti psychologie, což původní zahraniční verze předpokládala. Původní program byl určen k tomu, aby jím děti prováděli kliničtí pracovníci. ČOSIV reagoval na situaci v českém vzdělávacím systému a program uzpůsobil tak, aby s ním mohli pracovat nejen psychologové, ale např. i učitelé, a aby jeho absolvování pod vedením osoby, která nemá vzdělání v oblasti psychologie, bylo pro všechny účastníky bezpečné. Průvodcem STRONG tedy nemusí být nutně psycholog.

Program STRONG v praxi probíhá 10 týdnů, kdy se skupina dětí pravidelně 1x týdně setkává s proškoleným průvodcem STRONG a věnuje se podpůrným aktivitám. V průběhu 10 týdnů se průvodce STRONG setká s každým z dětí ještě individuálně. V průběhu programu se děti společně se učí identifikovat vlastní silné stránky a zdroje vnější podpory, zapojit pozitivní myšlení, osvojit si relaxační cvičení, způsoby regulace emocí, návody na stanovení a dosažení cíle apod.

Akreditovaný kurz Třídní PBIS: POZITIVNÍ PODPORA CHOVÁNÍ a PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM ve třídě

Akreditovaný kurz Třídní PBIS: POZITIVNÍ PODPORA CHOVÁNÍ a PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM ve třídě

Lektorky: Mgr. Lenka Brožková a Mgr. Julie Janečková
Cena: 4 550 Kč
Kdy: 6. 3. 10:00-17:30 a 7. 3. 09:00-16:30
Informace: monika.durdakova@cosiv.cz, tel: 777 949 294
Místo: Skautský institut, z. s., Staroměstské náměstí 4/1,
110 00 Praha, učebna 219, 2.patro

Anotace:

 • Chcete si nastavit ve své třídě efektivní
  systém managementu chování
  vytvořený na základě ověřených principů?
 • Rádi byste se naučili vhodně podporovat děti a zároveň šetřit čas a energii
  jinak vynaložené na řešení konfliktů?
 • Naučíme vás, jak fungují první patra PBIS a vy pak můžete zavést tyto
  principy ve své třídě, které lze postupně rozšířit na celou školu.

CO JE OBSAHEM KURZU?

 • Základní poznatky o náročném chování a možnostech jeho předcházení
  pomocí aplikace jednoduchých principů.
 • Seznámení s unikátními intervencemi, které pomohou lépe zvládat
  náročné chování, když vyvstane.
 • Příklady regulačních technik, nácviku chování a přístupů podporujících
  respektující vztahy.
 • Specifika přístupu k dětem s vývojovým a akutním traumatem
  (ve vztahu k válce i pandemii).
PŘIPOMÍNKY k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2023 – 2027

PŘIPOMÍNKY k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2023 – 2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky připravuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na druhé implementační období Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. V dlouhodobém záměru je definováno 9 prioritních témat zahrnujících např. rovný přístup a efektivní podporu všech žáků bez rozdílu nebo  prevenci rizikového chování a náhradní výchovnou péči ve školských zařízeních ústavní výchovy. V expertním týmu ČOSIV jsme zpracovali připomínky k většině prioritních témat.

Navrhujeme např. podporu školní sociální práce jako účinného nástroje podpory znevýhodněných dětí a spolupráce s jejich rodinami, posilování kompetencí učitelů a ředitelů škol v mezioborové spolupráci při podpoře ohrožených dětí nebo posílení témat podpory wellbeingu a duševního zdraví dětí a efektivní komunikace se zákonnými zástupci v pregraduálním vzdělávání učitelů.

Kompletní připomínky naleznete v dokumentu, který si můžete prohlédnout níže.

Představujeme Vám další členku expertního týmu projektu PorT Kristýnu Šeniglovou

Představujeme Vám další členku expertního týmu projektu PorT Kristýnu Šeniglovou

Nepostradatelnou součástí expertního týmu Institutu trauma respektujícího přístupu v rámci projektu PorT (Porozumění traumatu) je Kristýna Šeniglová, která vystudovala psychologii ve Velké Británii a svou bakalářskou práci na téma koučování dětí na středních školách prezentovala na mezinárodní konferenci pozitivní psychologie IPPA v Melbourne. Vystudovala i klinickou pozitivní psychologii v Nizozemsku, kde v rámci své diplomové práce spolupracovala na evaluaci využití mindfulness mobilní aplikace učiteli ve třídách na základních školách napříč Nizozemím.

Kromě toho, že je zapojena do projektu PorT, pracuje jako školní psycholog na střední škole a v multidisciplinárním týmu poskytujícím terénní a ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízkým. V minulosti působila v metodické skupině pro podporu dětí v sociálních službách.

Proč se Kristýna rozhodla stát členkou týmu projektu PorT? Co ji na práci nejvíce těší a jak vypadá její běžný pracovní den? Více se dočtete v rozhovoru.

Proč ses rozhodla zapojit se do týmu projektu PorT? 

Jako psycholožka ve své práci vidím, jak si děti, které potřebují pomoc a podporu, o ni často nedokážou správným způsobem říct. Místo toho nás matou svým náročným chováním, které naši pozornost odvede natolik, že se zapomínáme ptát, co je jeho příčinou, a místo dítěte s nenaplněnými potřebami vidíme spíš problémy v podobě náročného chování. Když jsem se dozvěděla o projektu PorT, neurosekvenčním modelu Bruce Perryho a trauma respektujícím přístupu, neváhala jsem ani chvilku. Za projektem totiž stojí spousta skvělých lidí, kteří mají na srdci šíření dobré praxe při péči o děti a zavádění trauma respektujícího přístupu nejen do škol, ale i do dalších organizací, které o děti pečují.

Jaká je Tvá role v projektu a co tě na této práci těší?

Těší mě hlavně smysluplnost projektu a různorodost zkušeností, které si s sebou do týmu každý přinášíme. Jsem součástí expertního týmu, který má na starosti tvorbu školení pro pedagogy a sociální pracovníky. Společně s kolegy se scházíme, tvoříme a debatujeme nad tím, jak zlepšovat přístup k dětem s náročným chováním, tak abychom pomohli nejen dětem samotným, ale i dospělým, kteří s nimi pracují. Vážím si zapálení a odbornosti svých kolegů, multidisciplinárního přístupu a zahraniční spolupráce, která s sebou přináší spoustu nových vhledů a podnětů k tvorbě. Také cítím velkou vděčnost za to, že naše nápady můžeme probírat jak s předními odborníky, tak s peer konzultanty, kteří naši práci obohacují svými příběhy a zkušenostmi z vlastního života. Tahle kombinace je pro mě velkým zdrojem motivace.  

Jaký vztah máš k dětem? 

Děti mám moc ráda. Představují pro mě nevyčerpatelnou studnici inspirace. Vždycky mě něčím překvapí a já se díky nim neustále něčemu učím, o něčem přemýšlím a reflektuji. S dětmi jsem pracovala zpočátku jako asistent pedagoga. Měla jsem na starosti děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, později děti s poruchou autistického spektra nebo v době studia ve Velké Británii děti z bilingvních rodin. V rámci studia v zahraničí jsem začala s dobrovolničením jako koučka na středních školách v sociálně vyloučených lokalitách. Během svého ročního pobytu v Číně jsem si vyzkoušela roli učitelky angličtiny. Nyní pracuji jako školní psycholožka. V práci si užívám jedinečnost každého setkání. Každé dítě má svou unikátní skladbu potřeb. Většinou samy dobře vědí, co potřebují, ale ne vždy se jejich komunikace potkává s porozuměním. Proto je podle mě úkolem nás dospělých, abychom se dokázali sami ztišit a správně dětem naslouchat. K tomu mě napadá jeden můj oblíbený citát od sira Kena Robinsona: „Every day, everywhere, our children spread their dreams beneath our feet. And we should tread softly.“

Vrať se do doby, kdy jsi sama byla ještě dítě školou povinné… Uvítala bys, kdyby už tehdy učitelé ovládali přístupy, které jim v projektu představíte? Pamatuješ si na případy, které by se daly řešit jinak? 

Určitě. Pamatuji si na velký rozdíl mezi prvním a druhým stupněm na základní škole. Byla jsem tehdy spíš takové ustrašené dítě, hned jsem se rozbrečela kvůli špatné známce, řešila jsem rozvod rodičů… Paní učitelka na prvním stupni byla hodně rázná, v obličeji dost nepřístupná, rozdávala poznámky a já jsem se jí spíš bála. Na druhém stupni jsme dostali jinou paní učitelku, která byla mnohem přístupnější, zajímala se o každého z nás. Dokonce si dokázala všimnout silných stránek jednotlivých žáků ve třídě a přimět nás, abychom na nich pracovali. Díky ní jsem si tehdy začala víc věřit a školu si užívat. Stačilo vlastně docela málo: pohled, úsměv, občas nějaké vlídné slovo. Myslím, že to, co mi tehdy nejvíc pomohlo, byl pocit, že ve mě někdo věří.

To je jedna z klíčových věcí, které pomáhají dětem o jejich problémech a potřebách mluvit, a proto je pro mě důležité v rámci projektu PorT usilovat hlavně o změnu chápání náročného chování. Nebrat náročné chování jako problém, ale ptát se, co je jeho příčinou, proč se dítě takhle chová, co mu může pomoci to změnit a cítit se lépe.

V čem projekt pomůže dětem a v čem pedagogickým a sociálním pracovníkům? 

Věřím, že dětem pomůže právě tím, že získají pedagogy a sociální pracovníky, kteří budou chápat souvislosti mezi náročným chováním a náročnými zkušenostmi u dětí a budou schopni a ochotni dětem nabídnout pochopení, empatii a způsoby regulace, které dětem pomůžou se stresem lépe pracovat. Pedagogům by projekt mohl přinést kromě jiného i nové techniky pro práci se třídou, sociálním pracovníkům také například multidisciplinární přístup. V neposlední řadě má projekt za cíl posilovat psychohygienu pedagogů a sociálních pracovníků a edukovat je v tom, jak pečovat o své psychické zdraví a potřeby tak, aby práci s dětmi s náročným chováním mohli dobře zvládat.

Jak vypadá Tvůj klasický pracovní den, čemu se v projektu aktivně věnuješ? 

Práce je u nás hodně různorodá a kreativní. Někdy je to tvorba kurikula školení, vyhledávání informací, čtení odborných článků a knih, někdy je to schůzka s peer pracovníky, jindy schůzka s kolegy v týmu nebo třeba tvorba infografik. Tu a tam konzultační činnost. V téhle chvíli s kolegy sjednocujeme veškeré materiály a vytváříme didaktiku školení pro pedagogy a sociální pracovníky.

Co Tě nejvíce v projektu motivuje, co Ti dodává nejvíce energie? 

Nejvíce energie mi dodává záměr a smysl naší práce, upřímné nadšení a zapálení kolegů, funkčnost, hloubka, ale i jednoduchost přístupů, které v rámci projektu používáme, a také velká inspirace díky poznatkům členů mezinárodního a národního supervizního týmu a odborníků z týmu ČOSIV. Myšlenka, že děti se vždy chovají tak, jak nejlépe mohou, je něco, v co upřímně věřím, a těší mě, že můžu být součástí týmu lidí, kteří to cítí stejně.  

Co Tě v následujících týdnech/měsících čeká?  

V následujícím měsíci nás čeká finalizace všech materiálů ke školení lektorů, učitelů a sociálních pracovníků. Následovat bude samotné lektorování, poté evaluace a podpora lektorů při realizaci dalších školení na školách a v sociálním sektoru. K tomu samozřejmě ještě konzultační činnost a pravidelné společné meetingy s týmem kolegů, národním a mezinárodním týmem.

V čem vnímáš, že je projekt PorT výjimečný? 

Projekt PorT je z mého pohledu výjimečný hned několika věcmi. Tím, že se na něm podílejí odborníci z různých profesí – psychologové, speciální pedagogové, pedagogové a sociální pracovníci. Tento multidisciplinární přístup je zdrojem velké inspirace a mnoha zajímavých podnětů, speciálně ve spojení s týmem peer kolegů, kteří přinášejí cenné zkušenosti a rady. Za projektem také stojí velké množství odborníků jak od nás, tak ze zahraničí. Máme možnost čerpat zkušenosti od lidí, kteří již trauma respektující přístup ve svých zemích zavedli do praxe a jsou ochotni tuto svoji cestu s námi sdílet. A v neposlední řadě je pro mě projekt PorT výjimečný tím, že sdružuje lidi, kteří chtějí pomáhat zlepšovat systém péče o děti a dospívající a tím generuje více nápadů a inspirace, jak v tomto ohledu postupovat do budoucna.

Na jakou část projektu se nejvíce těšíš?  

Nejvíce se těším na společné diskuze a zpětné vazby od účastníků našich školení. Čekají nás fokusní skupiny, kde bude prostor na to, popovídat si o obsahu školení a jeho využití v praxi. Těším se na společné debatování nad kazuistikami, hledání porozumění, řešení konkrétních případů a vzájemnou inspiraci. Také se těším, kam nás zpětné vazby od účastníků školení nasměrují v rámci tvorby dalších projektů a snahy o integraci trauma respektujícího přístupu do českého prostředí v budoucnu.

Co nám projekt PorT přinese?

Doufám, že nám přinese hlavně zamyšlení se nad otázkou „Co je příčinou náročného chování u dětí?“ a větší vhled a uvědomění v situacích, kdy je to nejvíc potřeba. Cenné teoretické rámce, přístupy a praktické nácviky přinesou větší vybavenost učitelů a sociálních pracovníků a také snad lepší uchopení vlastní psychohygieny. Také nám přinese prostor pro diskuzi nad tím, co jako pracovníci ve školství či sociálním sektoru potřebujeme, abychom dokázali identifikovat a správně podpořit děti, které to nejvíce potřebují.

Projekt PorT – Porozumění traumatu

Vytváříme podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora napomáhající zmírňování následků traumatu, aby mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.

Více o projektu najdete na těchto webových stránkách.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

PŘEHLEDNĚ: Lednové kurzy a školení

PŘEHLEDNĚ: Lednové kurzy a školení

Po vánočním shonu, kdy jste se více starali o svou rodinu a blízké, než sami o sebe, byste si mohli udělat radost a zúčastnit se školení, které si pro Vás naši lektoři nachystali. Zajímá Vás, jaké jsou možnosti pomoci žákovi ohroženému špatným zacházením, co si počít se stresem a úzkostí nebo jak vhodně reagovat na sebepoškozování žáka? Tato a další témata naleznete v aktuální nabídce našich kurzů. Navíc jsme si pro Vás v lednu připravili speciální dvoudenní Balíček pro třídní učitele, během kterého se dozvíte, jak efektivně vést třídní kolektiv a vhodně využívat třídnické hodiny.

Podívejte se na přehled lednových školení a neváhejte se přihlásit, místa se rychle zaplňují.

Webinář: Podpora dětí s náročným chováním ve škole

Kdy: 10., 12., 17. a 26. ledna 2023 vždy od 13 do 16:30 hodin

Kde: online

Lektoři: Mgr. Michal Prokeš a Mgr. Veronika Ješátková

Cena: 3 500,- Kč

Registrujte se na tomto e-mailu.

Webinář: Úzkost, strach, vyhoření – jak od úzkosti ke klidu

Kdy: 16. ledna od 13 do 16 hodin

Kde: online

Lektorka: Kristýna Farkašová

Cena: 650,- Kč

Registrujte se na tomto odkazu.

Webinář: Balíček třídního učitele (Třídní management a třídnické hodiny)

Kdy: 17. ledna a 19. ledna vždy od 13 do 16 hodin

Kde: online

Lektorky: Veronika Ješátková, Julie Janečková

Cena: 1 100,- Kč

Registrujte se na tomto odkazu.

Webinář: Možnosti řešení situace žáka jako ohroženého dítěte aneb jaké kompetence má OSPOD, neziskový sektor a škola

Kdy: 24. ledna od 14 do 16 hodin

Kde: online

Lektorka: Martina Koplová

Cena: 400,- Kč

Registrujte se na tomto odkazu.

Webinář: Jak ve škole dobře pracovat s dětmi, které přišly z válečného konfliktu – metodika k programu STRONG

Kdy: 24. ledna od 9 do 17 hodin a 25. ledna od 9 do 15 hodin

Kde: prezenčně (Skautský institut, Praha 1, Staroměstské náměstí 1/4)

Lektorka: Kristýna Farkašová

Cena: ZDARMA

Registrujte se na tomto odkazu.

Webinář: Jak reagovat při tématu záměrného sebepoškozování?

Kdy: 30. ledna od 13 do 16 hodin

Kde: online

Lektorka: Kristýna Farkašová

Cena: 650,- Kč

Registrujte se na tomto odkazu.

Zároveň bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň v loňském roce. Máme velkou radost, že se nám v roce 2022 podařilo uspořádat tak velké množství vzdělávacích akcí a proškolit neskutečných 4 378 lidí! Velké díky patří všem lektorům a lektorkám za jejich neutuchající energii a chuť jít do toho s námi. Ale také účastníkům, že si i v náročné a uspěchané době udělali čas pro sebevzdělání. Odměnou pro nás je pozitivní zpětná vazba, které se nám od proškolených dostalo.

„Děkuji, že jsem mohla na tomhle kurzu být. Neskutečně mě nabil energií. Vstřícnost lektorek, jejich pochopení pro nás, prostor pro diskuzi a příjemné prostředí byly balzám na mou duši. Jedinečný kurz plný lidskosti.“, shrnula akreditovaný kurz Podpora dítěte s náročným chováním jedna z účastnic.