MŠMT - Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v základních školách ČÍST DÁL
Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání ČÍST DÁL
Žáci se sluchovým postižením jsou nadaní úplně stejně jako ostatní děti ČÍST DÁL
ROK POTÉ – Výsledky výzkumu prezentují dopady reformy společného vzdělávání ČÍST DÁL
Je samozřejmé, že se studenty probíráme současná politická témata ČÍST DÁL
Pedagogická diagnostika v MŠ - publikace ČÍST DÁL
100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí - publikace ČÍST DÁL

Nejnovější články z blogu

MŠMT – Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v základních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017. Připravili jsme pro vás shrnutí:

  • Počet ZŠ: 4 155
  • Počet žáků v ZŠ: cca 920 000
  • Počet žáků podle § 16: cca 95 000 – z toho 73 tis. v běžných ZŠ a 22 tis. ve speciálních ZŠ

(Pokračování textu…)

Vliv přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě na vzdělávací výsledky jejich spolužáků

Výsledky analýzy dopadů vzdělávání žáků se SVP na žáky bez SVP byly shrnuty v článku zveřejněném v časopise Školní poradenství v praxi.

Řada zástupců odborné i laické veřejnosti se v souvislosti s podporou rozvoje inkluzivního vzdělávání obává možného negativního dopadu na vzdělávací výsledky žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP). (Pokračování textu…)

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání vznikla ve všech krajích ČR v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Poradenství a informační semináře v každém kraji

Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Fungují na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání. (Pokračování textu…)

Žáci se sluchovým postižením jsou nadaní úplně stejně jako ostatní děti

Leona Pejcharová je ředitelkou projektu Zážitkem k porozumění, jehož cílem je podpora vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách. V projektu vyvíjí nové metody ve spolupráci se zapojenými školami z celé ČR; chystá výstavu, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí o vadách sluchu a možnostech, jak je lze kompenzovat; a také připravuje kroužek pro prvostupňové děti s vadou sluchu a slyšící. (Pokračování textu…)

ROK POTÉ – Výsledky výzkumu prezentují dopady reformy společného vzdělávání

Podle výzkumu, který zjišťoval názory ředitelů a učitelů na dopady reformy společného vzdělávání (inkluzivní novely), se po prvním roce praxe nejvíce zlepšilo financování podpory vzdělávání pro děti se speciálními potřebami. Ředitelé běžných základních škol se však nadále potýkají s nedostatkem asistentů pedagoga nebo speciálních pedagogů. Problém vidí učitelé také ve velkém počtu žáků ve třídách.

Výsledky výzkumu, který realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere, dnes představili zástupci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, Nadace OSF a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Po prvním roce od reformy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se ukazuje, že nejvíce se zlepšilo financování podpory jejich vzdělávání. Ředitelé běžných základních škol si však stěžují především na nedostatek personálních kapacit. (Pokračování textu…)