PŘEDSTAVENÍ META-ANALÝZY HODNOTÍCÍ DOPAD UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DO ŠKOL HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU NA VÝSLEDKY JEJICH SPOLUŽÁKŮ ČÍST DÁL
ČOSIV členem mezinárodní asociace APBS ČÍST DÁL
Klára Laurenčíková a Stanislav Štech - hosté ČRo Plus k tématu revize financování inkluzivního vzdělávání ČÍST DÁL
First Book a ČOSIV - již podruhé jsme mohli dětem udělat radost ČÍST DÁL
Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva ČÍST DÁL
Žáky musíme brát vážně se všemi jejich obavami i starostmi ČÍST DÁL
Vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv ČÍST DÁL

Nejnovější články z blogu

PŘEDSTAVENÍ META-ANALÝZY HODNOTÍCÍ DOPAD UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DO ŠKOL HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU NA VÝSLEDKY JEJICH SPOLUŽÁKŮ

Cílem meta-analýzy bylo analyzovat dříve realizované studie zaměřené na zhodnocení vlivu přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných třídách základních škol na školní výkon a osobnostně-sociální dovednosti jejich spolužáků bez SVP. Analyzovány byly empirické studie zaměřené na hodnocení dopadů inkluzivního vzdělávání (např. longitudinální studie hodnotící vývoj konkrétních škol, které začaly systematicky rozvíjet inkluzivní vzdělávání nebo studie porovnávající proinkluzivní školy se školami, které tuto praxi nepodporovaly). Všechny hodnocené studie byly zaměřeny na žáky plnící povinnou školní docházku, konkrétně se jednalo o žáky ve věkovém rozpětí 5 až 16 let. (Pokračování textu…)

ČOSIV členem mezinárodní asociace APBS

Je nám ctí, že jsme se stali jsme se členy mezinárodní asociace APBS (Association for Positive Behavior Support), jejímž hlavním cílem je podpora žáků s problémovým chováním. Asociace pracuje s konceptem Positive Behaviour Support (PBS), což jsou prověřené postupy v práci s dětmi s problémovým chováním, které kombinují metody ze společenských, pedagogických a medicínských věd. Díky členství v asociaci se dostaneme k nejnovějším výzkumům, publikacím a metodám, které se zabývají právě problémy v chování, budeme se účastnit různých webinářů či konferencí a seznámíme se s předními světovými kapacitami na toto téma.

(Pokračování textu…)

Klára Laurenčíková a Stanislav Štech – hosté ČRo Plus k tématu revize financování inkluzivního vzdělávání

Klára Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV, byla 28. 12. spolu se Stanislavem Štechem, bývalým ministrem školství, hostem Českého rozhlasu Plus k tématu revize financování inkluzivního školství.

Celý záznam si můžete poslechnout ZDE.

Hosté s moderátorkou Karolínou Koubovou diskutovali o tom, zda je potřeba finanční revize, dále o odpovědnosti krajů, možných rezerv a také o praxi v terénu. Malou ochutnávku si můžete přečíst zde: (Pokračování textu…)

First Book a ČOSIV – již podruhé jsme mohli dětem udělat radost

Máme velkou radost, že jsme se již podruhé mohli stát partnerem organizace First Book, která podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti. Díky této podpoře jsme mohli distribuovat téměř 800 knih pro děti.
Vloni jsme knihy směřovali do azylových domů, letos jsme se rozhodli podpořit děti v psychiatrických zařízeních. (Pokračování textu…)