Grantové výzvy

domů / blog / Grantové výzvy

Včera byly vypsány tři výzvy v OPVK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 vyhlášené MŠMT. Všechny výzvy jsou určeny pro oblasti vzdělávání, a pro nás je relevantní zejména výzva 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání. Jedná se o individuální projekty ostatní, žadatelé mohou být i z řad měst a obcí, bohužel nemůže být žadatelem ZŠ. Celková alokace pro tuto výzvu je 131 mil. korun a výše žádané dotace je omezena dle jednotlivých oblastí podpory. Bližší informace k této výzvě naleznete na nových internetových stránkách OPVK a přímo na tomto odkazu: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-2-rovne-prilezitosti-deti-a-zaku-vcetne-deti-a-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.html.

Podrobnosti k výzvě v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání viz http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani.html

Podrobnosti k výzvě v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-3-dalsi-vzdelavani-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni.html

Všechny výzvy mají termín odevzdání žádostí do 10. 1. 2014, a maximální doba realizace je 15 měsíců.