Práva dítěte ve školské praxi (26. listopadu 2013)

domů / blog / Práva dítěte ve školské praxi (26. listopadu 2013)

Datum: 26. listopadu 2013

Místo konání:  Muzeum romské kultury Brno, Bratislavská 67

Součástí programu bude představení publikace Cesty k uplatňování práv dítěte, která vznikla ve spolupráci Česko-britské o. p. s. a švýcarského partnera IDE.

Program

8:45 Prezence

9:00 Zahájení konference: PhDr. Marie Klusoňová, vedoucí pedagogicko organizačního oddělení OŠMT MMB

9:00 – 13:00 Dopolední část

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 17:00  Odpolední část

Dopolední část

Představení publikace

Dalibor Jílek, profesor Institutu mezioborových studií v Brně a Paneurópske vysoké škole v Bratislavě, člen Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti Rady Evropy (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI), expert EU pro národnostní menšiny, člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Cesty k uplatňování práv dítěte

Dalibor Jílek, Univerzální právo dítěte na vzdělání

Jean Zermatten, Nejlepší zájmy dítěte

Vladimír Smékal, Etická  a sociální kultura osobnosti jako východisko a cíl ochrany práv dítěte

Paola Riva Gapany, Vzdělávání dětí s handicapem: Dobrá praxe ze Švýcarska

Petra Ali Doláková, Participace žáků a studentů na činnosti školy

David Bartůšek, Marek Lauermann, Komunitní škola: Základ efektivního formování občanské kultury žáků i společnosti

Irena Čechová,  Škola přátelská k dětem: Uplatnění práva dítěte na vzdělávání

Slovo oponentek 

Eva Trnová, doktorka katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Věra Vojtová, docentka katedry speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Povinnosti států ve vztahu ke vzdělání

Jean Zermatten, zakladatel a ředitel Mezinárodního institutu pro práva dítěte, Sion, Švýcarsko (Institut International des Droits de l´Enfant), od roku 2005 do roku 2013 místopředseda a poté předseda Výboru OSN pro práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte v Ženevě, držitel čestného titulu Doctor honoris causa z University ve Fribourgu.

Přestávka 10 min.

Překážky v implementaci práv dítěte

Renate Winter, zakladatelka Mezinárodního institutu pro práva dítěte ve Švýcarsku společně s Jeanem Zermattenem. Od roku 2012 členka výboru OSN pro práva dítěte za Rakousko, od roku 2000 do roku 2002 mezinárodní soudkyně OSN pro misi v Kosovu, od roku 2002 soudkyně odvolacího senátu Zvláštního soudu pro Sierru Leone, poté dva roky předsedkyně Zvláštního soudu pro Sierru Leone.

Třetí opční protokol k Úmluvě o právech dítěte a participaci dětí

Peter Guráň, člen výboru OSN pro práva dítěte za Slovensko, první kandidát zvolený za Slovensko do orgánů OSN v oblasti lidských práv, místopředseda Výboru pro děti a mládež při Radě vlády pro lidská práva, ve Výboru pro práva dítěte je v současné době členem pracovní skupiny ke Třetímu opčnímu protokolu.

Přestávka 10 min

Vzdělávání dětí s handicapem: Dobrá praxe ze Švýcarska

Paola Riva Gapany, zástupkyně ředitele Mezinárodního institutu pro práva dítěte, Sion, Švýcarsko, (Institut International des Droits de l´Enfant, věnuje se právům dítěte v Číně, v Myanmaru, v Nepálu a v západní Africe. Je ředitelkou programu: Boj proti tradičním praktikám ve Švýcarsku, v této oblasti působí jako lobistka a aktivistka, členka Aliance pro děti přistěhovalců ve Švýcarsku.

Autentická participace

Petra Ali Doláková, právnička a diplomatka, Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diskuze

Oběd

Odpolední příspěvky:

Respekt k právům problémových žáků – možnosti a řešení

Vladimír Smékal, profesor Fakulty sociálních studií MU. Specialista na psychologii osobnosti, na rozvoj duchovní kultury člověka a na etickou a sociální kulturu osobnosti.

Příspěvek zástupců Centra občanského vzdělávání a EDUIN: Škola – práva – zdraví – žák  

Antonín Bůžek, bývalý vysokoškolský pedagog se zaměřením na sociální pedagogiku a problematiku práv dítěte, aktivní člen Sdružení zastánců dětských práv – České sekce DCI.

Rozprava a závěr konference

Kontakt: ceskobritska.ops@seznam.cz, info.ceskobritska@gmail.com (na tuto adresu nám prosím zašlete svoji registraci)

Odkazy: www.ceskobritska.eu, www.childsrights.org