Mezinárodní konference (6. prosince 2013)

domů / blog / Mezinárodní konference (6. prosince 2013)

Česká školní inspekce zve na mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, která se uskuteční v pátek dne 6. prosince  2013 od 10:00 v konferenčních prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Konferenci pořádá Česká školní inspekce pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové.

Tato mezinárodní konference si klade za cíl shrnout poznatky odborné veřejnosti, státních úřadů, akademické sféry i zahraničních partnerů v oblasti rovnosti a kvality ve vzdělávání a zkušeností s překonáváním školního neúspěchu, s reflexí doporučení OECD. Konkrétnější informace naleznete v přiloženém programu.

Nutné je potvrzení účasti do pátku 22. listopadu 2013 na adresu johana.krbcova@csicr.cz.

Přílohy:
Pozvánka – konference 6. 12. 2013
Program – konference 6. 12. 2013