https://www.societyforall.cz
https://cosiv.cz/cs/pomocvka/
https://cosiv.cz/
https://cosiv.cz/cs/co-nabizime/
https://www.pbiscr.cz/

blog

SKAV – Desatero o vzdělávání

Stálá konference asociací ve vzdělávání, jejímž členem je také ČOSIV, představila u příležitosti konference Úspěch pro každého žáka 2015 poprvé...
Read More
blog

Stanovisko ČOSIV k povinnému roku předškolního vzdělávání

Stanovisko ČOSIV k povinnému roku předškolního vzdělávání najdete zde.
Read More
blog

Workcoffee 14. 4. 2015 – workshop Designového myšlení

Read More
blog

Kurz Hodnotového vzdělávání se sestrou Cyril Mooney

Sit Beside Me zve na kurz Hodnotového vzdělávání, který se koná 2. – 6. května v HUB Praha. Kurz je určen (nejen) pro školní lídry a probíhat bude pod vedením lektorky SM Cyril Mooney, PhD.
Read More
blog

Seminář pro rodiče dětí, které v nejbližší době nastoupí do ZŠ, MŠ a samozřejmě nejen pro ně

Aliance Rodiče za inkluzi, ve spolupráci s ČOSIV a OSF Praha, zve na seminář pro rodiče dětí, které v nejbližší...
Read More
blog

Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi Miloši Zemanovi

Reagujeme na skandální a protiústavní výrok prezidenta Zemana: „Vůbec se mi to nelíbí a jsem proti [inkluzi]. Sloučení handicapovaných dětí s těmi nehandicapovanými je neštěstí pro obě skupiny. Děti jsou daleko šťastnější, když jsou zasazeny do rovnocenné komunity.“
Read More
blog

Analýza ČOSIV – Nálepkování dětí diagnózou mentální postížení v České republice

Jan Klusáček pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání zpracoval analýzu výskytu diagnózy mentálního postižení u dětí plnících povinnou školní docházku v České republice. Cílem analýzy bylo  popsat vývoj diagnostiky mentálního postižení v České republice v čase,  srovnat výskyt mentálního postižení v ČR se zahraničím a prozkoumat  rozdíly v počtu dětí s diagnózou mentálního postižení mezi jednolitými kraji v České republice. Celá analýza je k dispozici zde.
Read More
blog

Závěrečná zpráva z našeho projektu Podpora rodičovských iniciativ

Během projektu jsme se zaměřili na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ v Čechách i na Moravě a nabídnout jim platformu pro spolupráci a pomoci jim se strategií zvyšování jejich účasti na politickém rozhodování. Snažili jsme se vytvořit prostor pro vzájemnou diskusi, spolupráci a poznání aktivit jiných sdružení. Za tímto účelem jsme zvolili formu workshopů a kulatých stolů. Projekt byl nominován na cenu Eduína.
Read More
blog

Aktuální výzvy v oblasti vzdělávání

Aktuální výzvy Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy, Vlády ČR, Ministerstva školství ČR,  programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a Nadace Open Society Fund Praha.
Read More
1 45 46 47 48 49 54