Akční plán implementace novely školského zákona na období 2015 – 2016

domů / blog / Akční plán implementace novely školského zákona na období 2015 – 2016

České školství prochází významnými změnami v oblasti inkluzivního vzdělávání a podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla přijata zásadní změna školského zákona, která od školního roku 2016/2017 zavádí systém podpůrných opatření, a představuje významný paradigmatický posun v přístupu ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro specifikaci obsahu akčního plánu zaměřeného na oblast inkluzivního vzdělávání jsou dále určující následující strategické dokumenty: Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020 a Strategie romské integrace do roku 2020. Novelizace školského zákona a všechny uvedené strategie podporují rozvoj inkluzivního vzdělávání a snižování nervností v českém školství.

Celý dokument najdete zde.