FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ NECHCE REFORMU. MLADÍ Z ÚSTAVŮ REAGUJÍ.

domů / blog / FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ NECHCE REFORMU. MLADÍ Z ÚSTAVŮ REAGUJÍ.

Ředitelé dětských domovů přesvědčují ve svém prohlášení poslance o tom, že jsou české ústavy v zahraničí obdivované a musí být zachovány. Mladí lidé z ústavů odhalují pravdu a vyvracejí mýty o reformě systému péče o ohrožené děti.

Členové platformy pro práva dětí žijících mimo rodinu, kteří vyrůstají nebo vyrostli v ústavní péči, se ostře vymezují vůči prohlášení Federace dětských domovů ČR a účastníků odborného semináře z řad pedagogických pracovníků náhradní rodinné péče, jež bylo 8. října 2015 distribuováno mezi členy sociálního výboru parlamentu České republiky za účelem zastavení procesu sjednocení a transformace systému péče o ohrožené děti, který se Vláda zavázala realizovat na základě usnesení č. 4 ze dne 4. ledna 2012.

Prohlášení Federace dětských domovů (dále jen FDD) a některá v něm obsažená tvrzení odporují nejen strategickým záměrům, právním normám a závazkům ČR, vědeckým poznatkům o deprivaci dětí, ale i našim vlastním zkušenostem s ústavní péči. Chtěli bychom proto uvést na pravou míru jednotlivé body prohlášení FDD a apelovat na členy sociálního výboru, aby k otázce sjednocení a transformace systému péče přistupovali promptně, zodpovědně a s ohledem na základní právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Jinými slovy žádáme, abyste proces sjednocení a transformace nezpomalovali a nepozastavovali.

Stanoviska k jednotlivým bodům prohlášení FDD najdete zde.