Akreditovaný kurz Třídní PBIS – Pozitivní podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě

4.550

12 in stock

Category:

Description

NÁZEV: Akreditovaný kurz Třídní PBIS – Pozitivní podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě 

Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem Č.j.: MSMT- 536/2022-4-24.

LEKTORKY:  Mgr. Anna Kubíčková a Mgr. Julie Janečková 

FORMA:  prezenční

MÍSTO:

Skautský institut, z. s. 

Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha, učebna 219, 2.patro 

CENA:  4.550 Kč

KDY: 6. – 7.6.2022 vždy od 9 – 17h 

ANOTACE:

  • Chcete si nastavit ve své třídě efektivní systém managementu chování vytvořený na základě ověřených principů?
  • Rádi byste se naučili vhodně podporovat děti a zároveň šetřit čas a energii jinak vynaložené na řešení konfliktů?
  • Naučíme vás, jak fungují první patra PBIS a ty pak můžete zavést principy ve své třídě, které lze postupně rozšířit na celou školu.

CO JE OBSAHEM KURZU?

Základní poznatky o náročném chování a možnostech jeho předcházení pomocí aplikace jednoduchých principů. 

Seznámení s unikátními intervencemi, které pomohou lépe zvládat náročné chování, když vyvstane. 

Příklady regulačních technik, nácviku chování a přístupů podporujících respektující vztahy. 

Specifika přístupu k dětem s vývojovým a akutním traumatem (ve vztahu k válce i pandemii). 

 

MEDAILONKY: 

 

Anna Kubíčková vystudovala magisterský program v oboru Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě, kde pokračuje ve studiu doktorského programu tohoto oboru. V průběhu magisterského studia působila mimo jiné v mateřské škole pro děti s ADHD. V rámci doktorského studia realizuje projekt s názvem Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí. V roce 2019 se zúčastnila konference v Londýně (UK) na téma podpory žáků ze sociálně znevýhodněných oblastí a absolvovala dvouměsíční stáž v Illinois (USA), kde se účastnila školení a konferencí týkajících se implementačního rámce Pozitivní podpory chování PBIS a je nadále v profesním kontaktu s předními odborníky v této oblasti. V roce 2020 absolvovala krátkou stáž ve Vancouveru (Kanada), kde navázala spolupráci s odborníky implementujícími PBIS na místních školách. V současné době působí v ČOSIV, z. s. jako členka expertního týmu a koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem. Dále je členkou pracovní skupiny wellbeingu ve vzdělávání projektu Partnerství 2030+ a aktivně působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK. 

 

Julie Janečková se od roku 2009 věnuje neformálnímu vzdělávání dětí a dospělých. Zabývá se vzděláváním v oblasti kritického myšlení, prací s předsudky a stereotypy, přijímáním odlišností. Praxi získala jak ve státních organizacích, tak spoluprací s volnočasovými či neziskovými a vzdělávacími organizacemi. Absolvovala výcvik Storytelling jako cesta k všímavosti a společenské zodpovědnosti. Hluboce ji zajímá promítání prožitého traumatu do chování dětí nejen ve školním prostředí, metody směřující k pozitivnímu přístupu k dětem, nenásilná komunikace s dětmi i rodiči, relaxační a deeskalační techniky v náročných situacích. Je autorkou metodik pro on – line živou knihovnu a zabývá se využíváním příběhů ve vzdělávání. Zajímá se o poradní kruhy, vede kruh ženský. V roce 2018-2020 absolvovala výcvikový kurz se zaměřením na podporu vzdělávání dětí s problémy v chování. Od roku 2020 spolupracuje s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání jako lektor.