Včasná identifikace ohroženého dítěte a žáka a jeho následná podpora (karta KID)

0

39 in stock

Category:

Description

NÁZEV: Včasná identifikace ohroženého dítěte a žáka a jeho následná podpora (karta KID)

LEKTORKA: Mgr. Martina Koplová

FORMA:  prezenčně Praha Staroměstská radnice

CENA:  zdarma

KDY: 11.5.2023 od 13 – 16h 

OBSAH KURZU: 

  1. BLOK
  – Seznámení se současnou situací v ČR z hlediska výskytu negativních zkušeností
  v dětství, tzv. ACE studie
  – Důvody, proč je důležité ohrožené děti včas identifikovat, dopady negativních
  zkušeností v dětství na školní úspěšnost, fyzické a duševní zdraví
  – Úvod do trauma respektujícího přístupu, představení základních principů a
  východisek.
  Časová dotace: 1 hodina
  2. BLOK
  – Seznámení se znaky ohroženého dítěte a představení postupu v případě podezření
  na akutní nebo chronické ohrožení
  – Představení podpůrných materiálů k tématům včasné identifikace ohrožených dětí
  (Metodiky ke kartě KID), doporučením, jak komunikovat s potenciálně
  ohroženými dětmi aj.
  – Klíčové prvky podpůrného prostředí ve škole/školském zařízení.
  Časová dotace: 2 hodiny
  3. BLOK
  – Nástroje mezioborové spolupráce pro včasnou koordinovanou intervenci
  v podpoře ohroženého dítěte a jeho rodiny
  – Představení rolí aktérů mezioborové spolupráce včetně poskytovatelů lokálních
  služeb a možností pomoci
  – Skupinová práce s kazuistikou
  Časová dotace: 1 hodina

 

MEDAILONEK: 

Martina Koplová pracovala 7 let jako sociální pracovnice nejprve v sociálně-aktivizační službě, poté na OSPOD. Má vystudovanou sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově, v současné době se věnuje lokální koordinační a expertní činnosti v projektu Signály, působí rovněž jako facilitátorka případových setkání na školách a supervizní poradce pro pilotně ověřovanou pozici case managementu.

Všeobecné obchodní podmínky Akademie ČOSIV s.r.o.