Jak škola může využít pozici case managera?

400

90 in stock

Category:

Description

NÁZEV: Jak škola může využít pozici case managera?

LEKTORKA: Mgr. Martina Koplová

FORMA:  webinář – platforma ZOOM 

CENA:  400Kč 

KDY: 22.2.2022 od 14 – 16h 

ANOTACE: 

 • Kdo je case manager
 • Kompetence a náplň práce case managera ve školním prostředí
  1. Včasná identifikace ohrožených dětí
  2. Mapování ochranných a rizikových faktorů
  3. Vedení rozhovoru s dětmi a rodiči
  4. Případová setkání jako jeden z preventivních nástrojů komplexní podpory rodiny
 • Limity a přínos pozice case managera, jak je poznáváme v praxi

Účastník objednáním potvrzuje, že je seznámen s tím, že se webinář bude nahrávat pro účely organizace ČOSIV.

 

MEDAILONEK: 

Martina Koplová pracovala 7 let jako sociální pracovnice nejprve v sociálně-aktivizační službě, poté na OSPOD. Má vystudovanou sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově, v současné době se věnuje lokální koordinační a expertní činnosti v projektu Signály, působí rovněž jako facilitátorka případových setkání na školách a supervizní poradce pro pilotně ověřovanou pozici case managementu.