Blízké vztahy bez násilí 

950

83 in stock

Category:

Description

Školení pro lektory preventivního programu 

Blízké vztahy bez násilí 

  • KDY: 25.5. 2023 od 8:30 do 14:00
  • LEKTORKA: Mgr. Šárka Darksová
  • FORMA: webinář – platforma ZOOM
  • CENA: 950Kč

Násilí ve vztazích je poměrně časté a objevuje se od prvních partnerských vztahů. Proto je důležitá prevence. Teenagery je třeba učit, co násilí ve vztazích vlastně znamená, co dělat, pokud mu je někdo vystaven nebo jak poznat, že se ho dotyčný sám dopouští. 

Zároveň je důležité přiblížit jim principy navazování a udržování zdravých vztahů s partnery. Právě tomuto se věnuje školení určené pro lektory preventivního programu, které učí pedagogické i nepedagogické pracovníky, jak o tomto nelehkém tématu s teenagery ve věku 13–19 let mluvit a předat jim klíčové dovednosti. Pilířem programu je osvědčená, pro české prostředí adaptovaná metodika a osvětový film „Všude dobře, doma nejlíp?“, který problematiku mladým lidem poutavě představuje. 

Intenzivní šestihodinový trénink poskytne účastníkům komplexní informace o násilí ve vztazích, a představí metodiku, jak pracovat s filmem. Osvojí si principy efektivního vedení programu na školách i v mimoškolních zařízení. Naučí se poskytovat teenagerům bezpečný prostor, ve kterém se budou moci žáci svěřit a trénovat kompetence k řešení problematických situací. 

Školení je vhodné pro: 

 pedagogické i nepedagogické pracovníky, kteří pracují s teenagery 

Součástí školení je: 

přístup k osvětovému filmu  Všude dobře, doma nejlíp?“ 

on-line metodika pro lektory 

on-line příručka pro žáky 

Medailonek:

Mgr. Šárka Darksová

Vystudovala sociální práci, absolvovala úplné psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru a výcvik v mediaci. Snaží se dostudovat jednooborovou psychologii. 

V profesním životě pracovala několik let s komunitou žen a matek s dětmi v azylovém domě. Od roku 2014 vedla poradnu zaměřenou na domácí násilí a obchod s lidmi, která se věnuje sociálním službám a službám v gesci SPOD. Je výkonnou ředitelkou Českého institutu pro supervizi.

Má zkušenosti s prací s traumatem, konflikty, prací s nemotivovanými uživateli služeb, primární prevencí na ZŠ, programy s dětmi v ústavní péči, psaním grantů, školením inovativních metod sociální práce, vedením seminářů pro odborníky a prací s rodiči a jejich dětmi.

Doma na ni čekají milovaní – manžel a dvě děti, u kterých se denně přesvědčuje, že se celý život bude mít co učit. Jejím koníčkem je práce a pokus o slaďování individuálního vzdělávání a práce za současného respektu k potřebám všech zúčastněných.

Všeobecné obchodní podmínky Akademie ČOSIV s.r.o.