TZ

domů / Posts tagged "TZ" (Page 2)
S jakými tématy se rodiče nejčastěji obracejí na školy? Někdy i s požadavkem na vyloučení žáka

S jakými tématy se rodiče nejčastěji obracejí na školy? Někdy i s požadavkem na vyloučení žáka

Česká školní inspekce (ČŠI) před týdnem představila tematickou zprávu o komunikaci mezi školou a veřejností v základním vzdělávání. Zpráva je založena na odpovědích z 500 škol, jejichž výpovědi si na následujících řádkách dovolujeme stručně shrnout. Školy nemají žádnou metodiku, jak postupovat při komunikaci v krizových situacích. Přitom by takovou metodiku, či vzorový scénář, jak v danou chvíli postupovat, ocenily zejména při řešení šikany, konfliktních situací s rodiči, rozvíjení spolupráce s veřejností i vyjednávání s rodiči o možné míře jejich ovlivňování života školy. pokračovat

Ohlednutí za TÝDNEM PRO INKLUZI 2016

Ohlednutí za TÝDNEM PRO INKLUZI 2016

Týden pro inkluzi 2016 probíhal v týdnu od 17. listopadu, po celé České republice se zapojily různé instituce, organizace, ale účastnili a zapojovali se také jednotlivci. V rámci celého týdne probíhaly otevřené diskuse a besedy, zážitkové workshopy či sportovní utkání a spousta dalších akcí. Letošní ročník se, stejně jako předchozí, opět vydařil, oceňujeme zejména zapojení všech pedagogických fakult a veliké díky patří všem, kteří se akcí a aktivit účastnili. Největší poděkování patří organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., kteří nad akcí drží ochrannou ruku a bez nich by se tato akce na podporu společného vzdělávání nekonala. Budeme se za rok těšit na další TÝDEN PRO INKLUZI! pokračovat

Nadace OSF vydala překlad Prohlášení ze Salamanky

Nadace OSF vydala překlad Prohlášení ze Salamanky

Nadace OSF Praha vydala v rámci Týdne pro inkluzi 2016 pořádaného organizací Rytmus – od klienta k občanovi český překlad průlomového prohlášení ze Salamanky. Prohlášení podepsala česká vláda již v roce 1994, ale dosud nebylo přeloženo. Průlomovost dokumentu spočívá zejména v tom, že podporuje inkluzivní vzdělávání, vychází přitom z předpokladu, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít přístup do běžných škol a vyzývá vlády ke změnám na podporu inkluze. pokračovat