positive behaviour support

domů / Posts tagged "positive behaviour support"
PBIS na veletrhu Úspěch každého žáka

PBIS na veletrhu Úspěch každého žáka

V pátek 22. ledna 2021 jsme prezentovali principy PBIS na online worksohpu Veletrhu Úspěch každého žáka. Workshop měl velký ohlas a díky této příležitosti navazujeme v spolupráci s dalšími aktéry ve vzdělávání. Prezentaci našeho workshopu G. Pozitivní podpora chování žáků ve školách naleznete spolu s prezentacemi ostatních workshopů zde.

Prezentace je vytvořena tak, aby poskytla co nejvíce informací ve srozumitelné formě a umožnila tak pedagogickým pracovníkům i rodičům porozumět struktuře i obsahu implementačního rámce PBIS. Stále intenzivně pracujeme na překladu a tvorbě dalších materiálů, které v budoucnu pomohou školám implementovat prvky preventivní úrovně PBIS s minimální potřebou externích konzultací. Nadále však doporučujeme školám se při zájmu o implementaci PBIS obracet na náš tým. „Velmi stojíme o udržitelnost a vysokou efektivitu podpory chování v českých školách a pokusíme se vždy najít co nejvhodnější formu podpory pro vedení i učitele jednotlivých škol“, říká Anna Kubíčková, koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem.

Děkujeme Výboru Dobré  Vůle, Active Citizens Funds, Skautskému institutu za podporu projektu Škola pomáhá ohroženým dětem, který v této nelehké situaci nabízí pomocnou ruku školám a dětem, na které dopadají současná opatření čím dál větší měrou.

Děkujeme také našim pilotním školám za jejich neutuchající snahu a motivaci podporovat všechny žáky nejen v rovině vzdělávací, ale také v osobnostní, sociální a emocionální rovině. Jdeme do toho společně a #SOdvahou.

 

Řízení školy: Jak zavádět systém Pozitivní podpory chování (PBIS) na základních školách

Řízení školy: Jak zavádět systém Pozitivní podpory chování (PBIS) na základních školách

Přečtěte si náš podrobný článek o zavádění systému PBIS do základních škol, který vyšel v listopadovém vydání odborného pedagogického magazínu Řízení školy.

V článku se mimo jiné dočtete o tom, že aby bylo možné dlouhodobě a efektivně podporovat žáky na všech třech úrovních prevence tohoto systému – primární, sekundární i terciální  musí škola nejen zavádět doporučované principy a intervence, ale i vytvořit efektivní strukturu pro zavádění celého systému. Ta umožní vhodně využívat kapacity zaměstnanců, motivovat k dalšímu pokroku a sledovat úspěšnost zavádění systému PBIS ve vztahu ke specifickým cílům školy. 

V článku se kromě základních informací o systému PBIS dozvíte, jakými fázemi bude škola při jeho zavádění procházet a které složky systému je pro efektivní zavedení třeba vybudovat a koordinovat. 

Celý článek si můžete přečíst zde.

Účinná prevence problémového chování – přístup PBIS

Účinná prevence problémového chování – přístup PBIS

Margreet van Oudheusden představila metodu intervence PBIS (Positive Behavior Intervention and Support=podpora pozitivního chování žáků), především PROČ, JAK a CO tato intervence mění v chování žáků. Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí a cílenou intervenci u žáků s problémovým chováním. pokračovat

Workcoffee ČOSIV – 21. 1. 2019

Workcoffee ČOSIV – 21. 1. 2019

První workcoffee v novém roce jsme spojili s návštěvou zahraničního experta Steva Goodmana z Michiganu, který se specializuje na podporu pozitivního chování žáků a představil výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřené na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí, cílenou intervenci u žáků se závažnými problémy v chování i podporu zapojování rodičů žáků. pokračovat

ČOSIV členem mezinárodní asociace APBS

ČOSIV členem mezinárodní asociace APBS

Je nám ctí, že jsme se stali jsme se členy mezinárodní asociace APBS (Association for Positive Behavior Support), jejímž hlavním cílem je podpora žáků s problémovým chováním. Asociace pracuje s konceptem Positive Behaviour Support (PBS), což jsou prověřené postupy v práci s dětmi s problémovým chováním, které kombinují metody ze společenských, pedagogických a medicínských věd. Díky členství v asociaci se dostaneme k nejnovějším výzkumům, publikacím a metodám, které se zabývají právě problémy v chování, budeme se účastnit různých webinářů či konferencí a seznámíme se s předními světovými kapacitami na toto téma.

pokračovat