analýza

domů / Posts tagged "analýza" (Page 2)
Vliv vrstevníků, přátel či spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání

Vliv vrstevníků, přátel či spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání

V České republice bohužel nebyly realizovány prakticky žádné výzkumy, které by zkoumaly vliv vrstevníků na vzdělanostní aspirace dětí. V ČR publikované studie analyzující determinanty vzdělanostních aspirací českých dětí vycházejí většinou z dat z šetření PISA, které neumožňují zkoumat vliv vrstevníků. Do šetření PISA ani jiných podobně rozsáhlých šetření také nejsou zahrnuti žáci základních škol praktických (bývalých zvláštních škol). Přitom právě v případě těchto škol, kde se koncentrují zdravotně i sociálně handicapované děti, můžeme očekávat poměrně silný specifický vliv vrstevníků, spolužáků na vzdělanostní aspirace a výsledky vzdělávání.

pokračovat

Global citizenship and youth participation in Europe – výzkumná zpráva

Development Education Research Centre předkládá studii zabývající tématy globálního občanství, občanského vzdělávání či vzdělávání k občanství a zapojování mladých lidí v rámci společnosti, vše v souvislosti se školami zapojenými v tzv. School for Future Youth Project.

Celou zprávu v angličtině si můžete přečíst ZDE

 

Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání – přehled v číslech

Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání – přehled v číslech

Analýza České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání přináší statistický přehled výzkumů, které se v nedávné době věnovaly tématu inkluzivního vzdělávání. V první části shrnuje názory české veřejnosti na společné (inkluzivní) vzdělávání dětí s různými potřebami. Výzkumy ukazují, že česká veřejnost podporuje společné vzdělávání dětí s různými potřebami, například ve věkové skupině 36 až 53 let, která má nejčastěji děti školního věku, souhlasilo s inkluzí 62% respondentů. Více než polovina respondentů se také domnívá, že společné vzdělávání může být pro všechny děti přínosem.

pokračovat