Albatros

domů / Posts tagged "Albatros"
Společně k inkluzivnímu vzdělávání – čtvrté setkání

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – čtvrté setkání

V rámci projektu „Společně k inkluzivnímu vzdělávání“ se znovu sešli ředitelé, zástupci ředitelů a pedagogičtí pracovníci zapojených škol. Setkání proběhlo 25. 10. 2018 v Pražském kreativním centru a věnovali jsme se zejména hodnocení studijní cesty do Berlína, ze které si účastníci přivezli spoustu inspirace a podnětů k zamyšlení, které mohou sdílet se svými kolegy. Dalším tématem byla práce s dětmi, které jsou ohrožené traumatem v kontextu problémového chování. Tímto blokem účastníky provedl doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D. pokračovat

Studijní cesta do Berlína – září 2018, den druhý

Studijní cesta do Berlína – září 2018, den druhý

Ve dnech 23. až 25. září jsme v rámci projektu Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání podpořeném Česko-Německým fondem budoucnosti a Nadací Albatros navštívili se skupinou ředitelek, učitelů a učitelek zapojených českých škol tři berlínské školy – Heinrich Zille Grundschule, Erika Mann Grundschule a Heinz Brandt Schule.

Den druhý – návštěva Erika Mann Grundschule a Heinrich Zille Grundschule pokračovat

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – třetí setkání

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – třetí setkání

V rámci projektu „Společně k inkluzivnímu vzdělávání“ se již po třetí sešli ředitelé, zástupci ředitelů a pedagogičtí pracovníci zapojených škol. Setkání proběhlo 4. 6. 2018 v Informačním centru OSN. Témata, která si účastníci zvolili, byla pro tentokrát Mediální obraz školy a Práce s dětmi s PAS. pokračovat

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – první setkání

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – první setkání

11. ledna 2018 se uskutečnilo první setkání s řediteli zapojených škol, na kterém kromě představení účastníků projektu proběhlo vzájemné sdílení očekávání a potřeb, představili jsme německé spolupracující školy, společně jsme se domluvili na tématech, kde nejvíce oceníme zahraniční praxi a představili jsme si metodiku autoevaluace školy. pokračovat

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – projekt

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – projekt

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání zahajuje realizaci projektu s názevem “Společně k inkluzivnímu vzdělávání”. Projekt může být realizován díky přispění Nadace Albatros. Projekt sdružuje celkem sedm běžných základních škol zastoupených řediteli a vybranými pedagogickými pracovníky, kteří mají zájem o podporu a zkvalitnění společného vzdělávání na své škole. pokračovat