slider1
kurzy
pbisCR

blog

Program Workcoffee ČOSIV (26. května 2014)

Zveme vás na další pokračování tradičního Workcoffee České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. [...]
Read More
blog

Výroční zpráva za rok 2013

Předkládáme výroční zprávu za rok 2013, kde popisujeme realizované aktivity a projekty.
Read More
blog

Pozvánky na jarní události spřátelených organizací

Konference SKAV - Úspěch pro každého žáka,  seminář „Vzděláváním k integraci Romů“,  workshop o žácích s odlišným mateřským jazykem, semináře v Era světě, mezinárodní konference "Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace" [...]
Read More
blog

Přehled orgranizací zabývajících se konceptem mentor/patron

Lata, Liga otevřených mužů, Nadační fond Erudikon, yourchance, Nadání a dovednosti [...]
Read More
blog

Kurzy na červen 2014

IVP jako živý nástroj vzdělávání žáků se SVP, Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání, Práce s kulturní odlišností v české škole, Proč inkluzivní vzdělávání? [...]
Read More
blog

Kurz – Od intuitivní pedagogiky k hodnotovému vzdělávání (19. – 23. května 2014)

Kurz se bude konat 19. 5. – 23. 5. 2014 v prostorách HUB Praha. Do kurzu se můžete přihlásit zde....
Read More
blog

Blended-learningový kurz pro pedagogy – Multikulturní výchova a osobnostní přístup (od 14. dubna 2014)

Kurz bude probíhat 14. dubna - 30. června 2014 a jeho součástí je i prezenční setkání 23. a 24. května...
Read More
blog

Inkluzivní festival (11. dubna 2014)

Ve čtvrtek 11. dubna se v klubu Rock Café (Národní třída 20, Praha 1) uskuteční koncert na podporu inkluzívního vzdělávání....
Read More
blog

Nabídka kurzů Člověka v tísni

20.2. 2014 Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků, Praha Langhans 24.2. 2014 Spolupráce školy a místních komunit -...
Read More
1 32 33 34 35 36 40