odborná spolupráce

domů / odborná spolupráce

Odborní spolupracovníci ČOSIV

Spolupracujeme s odborníky z akademické sféry

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
PhDr. Eva Janebová, Ph.D.
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja
Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Langer
doc. PaedDr. et. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Mgr. Dana Moree, Ph.D.
Ph.D. RNDr. Pavla Polechová, CSc.
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph. D.
Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS., Ph.D.
Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Partnerské nestátní neziskové organizace

Spolupracujeme s organizacemi z řad NNO

Sítě

Jsme součástí širších sítí