webináře záznamy

domů / Archive by category "webináře záznamy"
Webinář: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

Webinář: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině začal ČOSIV připravovat materiály a další aktivity, které mohou pomoci dětem, rodičům a učitelům zvládnout krizovou situaci.

Dalším počinem je nabídka webináře: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid. Webinář proběhne ZDARMA v pondělí 28. 3. 2022 v čase 15:0017:00.

Co se na webináři dozvíte?

 • Bojí se děti toho, co my?
 • Jaké mohou být vnější projevy strachu v chování dětí?
 • Kolik pozornosti tématu dát?
 • Jak mluvit o těžkých, nepříznivých tématech a jak poté pracovat se sebou?
 • Co nás vrací ke klidu?

KDE: Webinář můžete zhlédnout na tomto odkazu.

LEKTORKA:

Mgr. Kristýna Farkašová

 • Třetím rokem absolvuje odborný výcvik v oblasti podpory duševního zdraví dětí a pedagogů, který poskytuje ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet;
 • je lektorka, terapeutka, krizová interventka;
 • pracuje s lidmi v krajních životních situacích i s těmi, co se touží dále rozvíjet;
 • absolvovala 5letý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii;
 • je certifikována např. v poradenství pro pozůstalé, v telefonické krizové intervenci či v práci s traumatizovanými klienty;
 • má bohatou praxi z oblasti sociální péče a služeb – přímá péče, zavádění standardů kvality, práce pro hospicové občanské sdružení Cesty domů;
 • přispívá na blog Laskavá všednost a s kolegou tvoří podcast Hovorna.
Záznam z webináře: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

Záznam z webináře: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině začal ČOSIV připravovat materiály a další aktivity, které mohou pomoci dětem, rodičům a učitelům zvládnout krizovou situaci.

Dalším počinem je nabídka webináře, který ČOSIV připravil ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR.

Webinář s názvem: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid proběhl ZDARMA ve čtvrtek 10. 3. 2022 v čase 14:0016:00.

Co se ze záznamu webináře dozvíte?

 • Bojí se děti toho, co my?
 • Jaké mohou být vnější projevy strachu v chování dětí?
 • Kolik pozornosti tématu dát?
 • Jak mluvit o těžkých, nepříznivých tématech a jak poté pracovat se sebou?
 • Co nás vrací ke klidu?

KDE: Webinář můžete zhlédnout na tomto odkazu.

LEKTORKA:

Mgr. Kristýna Farkašová

 • Třetím rokem absolvuje odborný výcvik v oblasti podpory duševního zdraví dětí a pedagogů, který poskytuje ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet;
 • je lektorka, terapeutka, krizová interventka;
 • pracuje s lidmi v krajních životních situacích i s těmi, co se touží dále rozvíjet;
 • absolvovala 5letý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii;
 • je certifikována např. v poradenství pro pozůstalé, v telefonické krizové intervenci či v práci s traumatizovanými klienty;
 • má bohatou praxi z oblasti sociální péče a služeb – přímá péče, zavádění standardů kvality, práce pro hospicové občanské sdružení Cesty domů;
 • přispívá na blog Laskavá všednost a s kolegou tvoří podcast Hovorna.
Norské psycholožky školily v Praze o práci s dětmi s náročným chováním

Norské psycholožky školily v Praze o práci s dětmi s náročným chováním

Na dvoudenní návštěvu za námi na začátku září po několika odložených termínech kvůli pandemii koronaviru konečně mohly přijet dvě norské psycholožky Kaja Johanessen a Ann-Karin Nielsen Bakken z Dětského psychiatrického centra Østbytunet. S oběma dlouhodobě spolupracujeme a byly jsme s nimi v úzkém kontaktu během dvouletého výcviku o práci s dětmi s náročným chováním. Během něj jsme s účastníky výcviku navštívili i samotné centrum, kde obě působí.

Cílem jejich návštěvy byla především dvě akce – závěrečné dvoudenní školení pro účastníky výcviku a veřejný seminář pro studenty Pedagogické fakulty v Praze, učitele a další zájemce o téma práce s dětmi s náročným chováním.

 
Závěrečné dvoudenní setkání v rámci výcviku 

Účastnice výcviku se již velmi těšily na osobní setkání s lektorkami. Předmětem závěrečného bloku byl mimo jiné nácvik deeskalačních technik, které lze využít v kontaktu s rozrušeným dítětem. Tato část školení byla založená na modelování různých situací a osobním zážitku účastnic. Měly možnost vyzkoušet např. vhodné postupy přiblížení se k dítěti a přerušení probíhajícího konfliktu mezi dětmi ve školní lavici Na závěr dvoudenního setkání jsme společně plánovali další kroky v projektu – zejména to, jak a kde bude pilotován nově vytvořený vzdělávací program pro pedagogy zaměřený na práci s dětmi s náročným chováním.

Veřejný seminář na Pedagogické fakultě  

Ten byl určený nejen studentům fakulty, ale i všem pedagogickým pracovníkům a sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi a jejich rodinami. Dvouhodinový seminář vedla Ann-Karin Nielsen Bakken. Představila na něm mimo jiné různé deeskalační a regulační techniky, které mohou sociální i pedagogičtí pracovníci využít ke zklidnění ve třídách i na dalších místech, kde pracují s dětmi. 

Během semináře lektorka představila příklady dvou dětí s traumatizující negativní zkušeností. Jedno z nich se projevovalo více externalizovaně (vyrušovalo, bylo agresivní), druhé internalizovaně (působilo klidně, ale nesoustředilo se a ztrácelo kontakt s okolím). Poté popsala, jak se tyto děti projevují v pěti fázích stresové aktivace: Klid – Bdělost – Znepokojení – Strach – Zděšení. 

Na závěr prakticky ukázaly, jak přistupovat k rozrušenému dítěti a jak jej zklidnit právě pomocí různých deeskalačních technik. O seminář byl velký zájem, zúčastnilo se jej několik desítek posluchačů. Po skončení prezentace následovala celá řada dotazů.

Pokud jste se tohoto semináře nemohli zúčastnit, můžete poslechnout videozáznam z něj:

 

Jsme velmi rádi, že jsme se kromě času školení stihli s oběma norskými kolegyněmi setkat i méně formálně. Ve středu vpodvečer jsme se s nimi vypravili na krátkou vycházku po Praze a zakončili ji společnou večeří. Setkání a rozhovory s nimi jsou pro nás vždy velmi inspirativní a přínosné. Byli jsme tedy moc rádi, že na ně zbyl prostor i v jejich nabitém dvoudenním programu. Kromě setkání s námi se zde Kaja i Ann-Karin setkali i se dvěma novinářkami. Rozhovory s nimi si tak v nejbližší době budete moct přečíst ve dvou českých médiích. Oba vám poté určitě představíme zde na našem webu i na sociálních sítích.

Oba semináře byly pořádány v rámci projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí, financovaný z fondů EHP 2014-2021. Za podporu děkujeme Domu zahraniční spolupráce – DZS. 

 

Učení v pohodě – Jak pomoci dětem i sami sobě zvládnout vzdělávání v měnících se podmínkách

Učení v pohodě – Jak pomoci dětem i sami sobě zvládnout vzdělávání v měnících se podmínkách

WEBINÁŘ: Učení v pohodě – Jak pomoci dětem i sami sobě zvládnout vzdělávání v měnících se podmínkách

Cena: 250 KČ, 150 KČ (pro studenty – po přidání do košíku vložte kupon student)

 

KOUPIT ZÁZNAM WEBINÁŘE

 

Během posledního roku jsme prožili mnoho negativních zážitků spojených se zvýšeným stresem, strachem a nejistotou. Čas, který využijeme pro podporu psychické pohody, rozvoj socio-emočních dovedností i prevenci nevhodného chování se nám vrátí v podobě lepšího soustředění a motivace i příjemnější atmosféry při vzdělávání. Přijďte na webinář, kde vám řekneme, jak na to.

O čem bude řeč?

Jaké jsou spouštěče náročného chování a jak jim předcházet;

Co funguje na podporu očekávaného chování a co obnáší její zavádění při online výuce;

Jaké strategie můžeme využít pro prevenci náročného chování;

Jak podpořit psychickou pohodu a rozvoj socio-emočních dovedností dětí;

Na webináři vám představíme jednoduchá, ale efektivní opatření, která lze uplatňovat průběžně a dlouhodobě a která vedou ke zlepšování vzdělávacích výsledků. Ukážeme vám, jak co nejlépe podpořit děti a naplánovat jejich postupný návrat do škol tak, aby se rychle adaptovali a neznamenalo to pro ně další zátěž.

Lektoruje: Mgr. Anna Kubíčková

 

Jak webinář funguje:

1) Nejpozději v den konání akce obdržíte e-mail s přístupovými údaji.
2) Připojíte se přes notebook, počítač, mobilní telefon. Prostředí ZOOM nevyžaduje instalaci softwaru na váš počítač.
3) V den konání se jednoduše přihlásíte. Z pohodlí vašeho domova či kanceláře.
4) V případě technických potíží s připojením, volejte tel. 739 638 757
Jak snížit míru úzkosti – tipy jak pracovat s dětmi, jejich strachem i sami se sebou, jak zvládnout chvíle paniky

Jak snížit míru úzkosti – tipy jak pracovat s dětmi, jejich strachem i sami se sebou, jak zvládnout chvíle paniky

WEBINÁŘ: Jak snížit míru úzkosti –tipy jak pracovat s dětmi, jejich strachem i sami se sebou, jak zvládnout chvíle paniky

Kdy: 10. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin

Kde: platforma ZOOM

Cena: 250 KČ, 150 KČ (pro studenty – po přidání do košíku vložte kupon student)

 

KOUPIT ZÁZNAM WEBINÁŘE

Vnímáme zodpovědnost za to, aby děti ve škole prospívaly, měly dostatek vědomostí a mohly absolvovat navazující ročníky. Zároveň žijeme v době uzavřených škol, situace je nepřehledná, trvá dlouho, víme, že je hodně zameškáno a rozdíly ve znalostech mezi dětmi jsou více propastné. Děti cítí větší míru tlaku, osamění, obav, ale cítíme je také my, dospělí.

Rozumíme také tomu, že máme důležitou roli v podpoře duševního zdraví dětí, jsme jedni z mála dospělých, se kterými jsou děti v posledních měsících v kontaktu. Máme reálná i nereálná očekávání pro dobu lockdownu i pro dobu návratu do škol. Kolik se toho dá zvládnout za poslední čtvrtletí? Co lze zvládnout na straně kantora, co může reálně zvládnout dítě? Chceme-li s dětmi pracovat efektivně, potřebujeme zvládnout své i jejich obavy.

Webinář hledá odpovědi na aktuální otázky:

 • Co s tím, když naše síly nejsou tam, kde bývaly? Co si počít se strachem? Když cítíme zodpovědnost, ale také třeba bezmoc?
 • Co se děje v našem těle, když cítíme strach? Můžeme úzkostem předcházet? Co nám pomůže úzkost zvládnout? Užitečná doporučení. Podpůrné, ozkoušené, zvládnutelné techniky.
 • Co můžeme dělat v našem pracovním týmu/ ve své třídě, abychom snižovali míru úzkosti?
 • Co mám dělat, pokud dítě hyperventiluje, jde do paniky? Jak můžu dítěti pomoct situaci zvládnout?
 • Co si mám počít s vlastní úzkostí, s pocitem, že to není možné zvládnout? Když se netěším do práce? Kde je přirozená míra obav? Kdy bych měl/a zpozornět?

Lektoruje:

 • Kristýna Farkašová, druhým rokem se intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet. Pracuje jako lektorka, terapeutka, krizová interventka. Ve své terapeutické praxi se setkává s lidmi, kteří se chtějí dále rozvíjet, ale také s těmi, kteří se nachází v mezních místech svých životů. Po studiu sociální práce absolvovala mj. pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemickém přístupu k psychoterapii. Má profesní certifikát pro Poradenství pro pozůstalé, z Enneagram Professional Training Program in the Narrative Tradition, Telefonické krizové intervence i pro Práci s traumatizovaným klientem. Pracovní zkušenosti má z oblasti přímé péče v sociálních službách, se zaváděním Standardů kvality do sociálních služeb, několik let pracovala v Cestě domů – hospicovém občanském sdružení.

Jak webinář funguje:

1) Po zaplacení vstupenky obdržíte e-mail s přístupovými údaji.
2) Připojíte se přes notebook, počítač, mobilní telefon. Prostředí ZOOM nevyžaduje instalaci softwaru na váš počítač.
3) V den konání se jednoduše přihlásíte. Z pohodlí vašeho domova či kanceláře.
4) V případě technických potíží s připojením, volejte tel. 739 638 757