NČS

domů / Archive by category "NČS"
Hledáme marketingového specialistu pro Regionální pilotní program

Hledáme marketingového specialistu pro Regionální pilotní program

Kdo jsme:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), jejímž cílem je kvalitní a dostupné vzdělání pro všechny děti. Sdružujeme neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol i rodičů, kteří věří, že dobré vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

 

 

Co vás čeká:

 • Tvorba komunikační strategie a plánu, včetně plánu konkrétních aktivit projektu
 • Realizace jednotlivých aktivit (od webu přes sociální sítě až po přímou komunikaci s jednotlivými
  cílovými skupinami a stakeholdry)
 • Psaní tiskových zpráv, komunikace s novináři a prosazování projektových výstupů v relevantních
  médiích
 • Organizování akcí – tiskových konferencí, společenských eventů, seminářů
 • Pravidelné vyhodnocování výsledků komunikačních aktivit

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 • Minimálně 2 roky praxe v marketingu
 • Strategické přemýšlení nad komunikací
 • Zkušenost se správou sociálních sítí a s on-line marketingem
 • Znalost MS Office, business manager ve FB, mailchimp, wordpress
 • Výborná znalost češtiny – psaní textů i jejich korektury

Výhodou bude, pokud budete mít:

 • Zkušenosti s prací v PR (agentura či inhouse)
 • Znalost práce v grafických programech
 • Nadšení pro trendy ve vzdělávání
 • Zkušenost s tvorbou a střihem jednoduchých videí

Co vám můžeme nabídnout:

 • Práce na zkrácený úvazek (0,3-0,4) s možností rozšíření
 • Pružná pracovní doba, možnost homeoffice
 • Smysluplná, pestrá a kreativní práce na projektu, který má potenciál dosáhnout systémové změny
  v oblasti podpory ohrožených dětí
 • Neformální prostředí a prima tým
 • Možnost dalšího profesního růstu, spolupráce na mezinárodních projektech
 • Kanceláře v historickém centru Prahy

Více o projektu se dozvíte zde nebo na tel: 607 986 844

Své CV zasílejte na email: tereza.svacinova@cosiv.cz

Tisková zpráva k projektu „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

Tisková zpráva k projektu „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

Tisková zpráva (PDF)

Startujeme unikátní projekt ochrany dětí. Má pomoci včas odhalit jejich problémy a systematicky je řešit

V Česku je dnes násilím a chudobou ohroženo každé desáté dítě, koronavirová krize situaci ještě prohloubila. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) nyní ve spolupráci s městem Most spouští pilotní projekt, který by měl tuto neblahou situaci zmírnit, a především systematicky řešit. V projektu vzniká mimo jiné nástroj podobný tomu, který dnes policisté běžně používají při rozeznávání domácího násilí.

 Vzniknou srozumitelné metodické nástroje, se kterými budou jednotlivé profesní skupiny systematicky pracovat v rámci své běžné působnosti. Jde především o indikátory pro včasnou identifikaci dětí v psychosociálním riziku. Současně na tyto sady indikátorů bude navázána metodika pro aplikaci systému včasné a koordinované intervence popisující role a odpovědnosti jednotlivých aktérů,“ vysvětlila místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.„Záměrem projektu je vytvořit a pilotně tyto nástroje vyzkoušet v Mostě. Věříme, že mohou pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám, a současně mohou snížit zátěž kladenou na jednotlivé složky systému při podpoře ohrožených dětí. Naše role spočívá především ve zprostředkování kontaktů a doporučení na osoby a subjekty, které by bylo vhodné do projektu zapojit,“ uvedla náměstkyně primátora města Most Markéta Stará.

Do projektu, který finančně podpořila Nadace České spořitelny, se v následujících třech letech zapojí zástupci pedagogů, dětských lékařů, psychologů, pracovníků sociálních služeb a poradenských zařízení, také policistů, soudců, preventistů, úředníků a zástupců neziskových organizací, které poskytují podporu ohroženým dětem a jejich rodinám.

„Jsme nadšení, že se projekt rozjel. Naše nadace se snaží být inovativní laboratoří v oblasti vzdělávání a podpořit iniciativy a postupy, které jsou unikátní, dobře cílené a s prokázaným dopadem. A změna v životě dětí, které se díky tomuto projektu mohou dočkat včasné a pro život zcela rozhodující péče, pro nás takovou iniciativou bezesporu je,“ vysvětlila Kateřina Šaldová, programová manažerka nadace.

Tříletý projekt je unikátní nejen v tom, že vzniká napříč všemi zásadními profesními skupinami, ale i v tom, že spojil hned čtyři ministerstva, kterých se daná problematika dotýká (ministerstvo školství, zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí). Pilotáž proběhne na Mostecku, má nicméně ambici stát se součástí národních metodik.

Mezioborová spolupráce je podle nás klíčem k úspěchu – zástupci jednotlivých skupin, které jsou s dětmi a jejich rodinami v kontaktu – mohou snáze sdílet své poznatky, popřípadě společně identifikovat problém a zejména účinně jej řešit. Tedy vědět, kam a kdy se obrátit o pomoc v případě ohrožení dítěte. Díky tomu budeme s to včas zahájit podporu ohrožených dětí a snížit riziko, že dojde k jejich dlouhodobé traumatizaci. Tím dosáhneme efektivnější intervence pro děti a jejich rodiny postavené na koordinované spolupráci klíčových aktérů systému. Věříme, že projekt v Mostě bude příkladem dobré praxe a inspirací pro ostatní,“ uvedla předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková.

Pilotně ověřenou kartu k vyhodnocení míry ohrožení dítěte, by měl mít k dispozici každý policista, lékař či učitel, a i zástupci dalších profesí, které s dětmi přicházejí do kontaktu. Pomocí jednoduchých vodítek budou moci snáze vyhodnotit situaci v rodině, a pružně tak reagovat a dítěti včas pomoct.

Cílem je předcházet mnoha negativním jevům, které mohou dítě hned v počátku jeho života provázet. Dojde ke sjednocení postupů a přístupů všech klíčových profesionálů, kteří budou schopni včas identifikovat dítě a rodinu v riziku a napojit ji na vhodnou pomoc a intervenci. Budou umět efektivně spolupracovat na okamžité stabilizaci dítěte a rodiny – v návaznosti na identifikované potřeby a míru ohrožení. Pomoc tak bude adresná a pružná,“ doplnila Lenka Felcmanová.