NČS

domů / Archive by category "NČS"
Projektový manažer

Projektový manažer

Umíš vést tým? Dělá ti radost komunikovat s lidmi s různým profesním pozadím a dovést je jako tým ke společnému cíli? Dokážeš efektivně plánovat a postarat se o to, aby úkoly dospěly k úspěšnému konci? Máš zkušenosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny s dětmi, či síťování a komunitního plánování? Chceš se podílet na projektu, který má ambici dosáhnout institucionární změny v sociální oblasti?

Hledáme manažera a odborného koordinátora inovativního sociálního projektu v jedné osobě. Manažer bude stát za úspěchem projektu, jehož cílem je navrhnout funkční a koordinované postupy pro profesionály z řad sociálních pracovníků, zdravotníků, policie a pedagogů, které pomohou předcházet negativním jevům ovlivňujícím život ohrožených dětí. Součástí projektu je pilotáž metod přímo v terénu a jejich implementace do celostátní politiky. Více o projektu se dozvíte zde.

Manažer je zodpovědný za:

 • Projektový management
 • Komunikaci se členy jednotlivých projektových týmů a jejich koordinaci
 • Komunikaci se státní a obecní správou v pilotovaném území
 • Supervizi nad evaluací
 • Odbornou podporu projektového týmu

Co očekáváme:

 • Prokazatelná zkušenost s úspěšným vedením projektů, preferována je sociální oblast (minimálně 3 roky)
 • Zkušenost s vedením týmu, leadership, zodpovědnost za dosahování výsledků
 • Znalost tématiky sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny s dětmi
 • Výborné komunikační schopnosti včetně komunikace v anglickém jazyce
 • Výborné organizační schopnosti
 • Systematičnost, excelentní time-management
 • Schopnost motivovat a koordinovat spolupracovníky
 • Samostatnost, zodpovědnost, kreativitu
 • Flexibilitu

Co nabízíme:

 • Práci, která má smysl a jejíž pozitivní výsledky budou patrné v průběhu projektu
 • Možnost podílet se na pilotáži v reálném prostředí s reálnými dopady
 • Profesní růst a sdílené know-how
 • Možnost uplatnění vlastních inovací
 • Dobré platové ohodnocení
 • Flexibilní pracovní dobu, možnost home-office
 • Práci na celý úvazek na dobu určitou
 • Inspirativní pracovní kolektiv a kancelář v samotném centru Prahy

Kdo jsme:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), jejímž cílem je kvalitní a dostupné vzdělání pro všechny děti. Sdružujeme neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol i rodičů, kteří věří, že dobré vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Své CV a motivační dopis zasílejte na adresu: magdalena.olsanova@cosiv.cz

Tisková zpráva k projektu „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

Tisková zpráva k projektu „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

Tisková zpráva (PDF)

Startujeme unikátní projekt ochrany dětí. Má pomoci včas odhalit jejich problémy a systematicky je řešit

V Česku je dnes násilím a chudobou ohroženo každé desáté dítě, koronavirová krize situaci ještě prohloubila. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) nyní ve spolupráci s městem Most spouští pilotní projekt, který by měl tuto neblahou situaci zmírnit, a především systematicky řešit. V projektu vzniká mimo jiné nástroj podobný tomu, který dnes policisté běžně používají při rozeznávání domácího násilí.

 Vzniknou srozumitelné metodické nástroje, se kterými budou jednotlivé profesní skupiny systematicky pracovat v rámci své běžné působnosti. Jde především o indikátory pro včasnou identifikaci dětí v psychosociálním riziku. Současně na tyto sady indikátorů bude navázána metodika pro aplikaci systému včasné a koordinované intervence popisující role a odpovědnosti jednotlivých aktérů,“ vysvětlila místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.„Záměrem projektu je vytvořit a pilotně tyto nástroje vyzkoušet v Mostě. Věříme, že mohou pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám, a současně mohou snížit zátěž kladenou na jednotlivé složky systému při podpoře ohrožených dětí. Naše role spočívá především ve zprostředkování kontaktů a doporučení na osoby a subjekty, které by bylo vhodné do projektu zapojit,“ uvedla náměstkyně primátora města Most Markéta Stará.

Do projektu, který finančně podpořila Nadace České spořitelny, se v následujících třech letech zapojí zástupci pedagogů, dětských lékařů, psychologů, pracovníků sociálních služeb a poradenských zařízení, také policistů, soudců, preventistů, úředníků a zástupců neziskových organizací, které poskytují podporu ohroženým dětem a jejich rodinám.

„Jsme nadšení, že se projekt rozjel. Naše nadace se snaží být inovativní laboratoří v oblasti vzdělávání a podpořit iniciativy a postupy, které jsou unikátní, dobře cílené a s prokázaným dopadem. A změna v životě dětí, které se díky tomuto projektu mohou dočkat včasné a pro život zcela rozhodující péče, pro nás takovou iniciativou bezesporu je,“ vysvětlila Kateřina Šaldová, programová manažerka nadace.

Tříletý projekt je unikátní nejen v tom, že vzniká napříč všemi zásadními profesními skupinami, ale i v tom, že spojil hned čtyři ministerstva, kterých se daná problematika dotýká (ministerstvo školství, zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí). Pilotáž proběhne na Mostecku, má nicméně ambici stát se součástí národních metodik.

Mezioborová spolupráce je podle nás klíčem k úspěchu – zástupci jednotlivých skupin, které jsou s dětmi a jejich rodinami v kontaktu – mohou snáze sdílet své poznatky, popřípadě společně identifikovat problém a zejména účinně jej řešit. Tedy vědět, kam a kdy se obrátit o pomoc v případě ohrožení dítěte. Díky tomu budeme s to včas zahájit podporu ohrožených dětí a snížit riziko, že dojde k jejich dlouhodobé traumatizaci. Tím dosáhneme efektivnější intervence pro děti a jejich rodiny postavené na koordinované spolupráci klíčových aktérů systému. Věříme, že projekt v Mostě bude příkladem dobré praxe a inspirací pro ostatní,“ uvedla předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková.

Pilotně ověřenou kartu k vyhodnocení míry ohrožení dítěte, by měl mít k dispozici každý policista, lékař či učitel, a i zástupci dalších profesí, které s dětmi přicházejí do kontaktu. Pomocí jednoduchých vodítek budou moci snáze vyhodnotit situaci v rodině, a pružně tak reagovat a dítěti včas pomoct.

Cílem je předcházet mnoha negativním jevům, které mohou dítě hned v počátku jeho života provázet. Dojde ke sjednocení postupů a přístupů všech klíčových profesionálů, kteří budou schopni včas identifikovat dítě a rodinu v riziku a napojit ji na vhodnou pomoc a intervenci. Budou umět efektivně spolupracovat na okamžité stabilizaci dítěte a rodiny – v návaznosti na identifikované potřeby a míru ohrožení. Pomoc tak bude adresná a pružná,“ doplnila Lenka Felcmanová.