materiály

domů / Archive by category "materiály"

Projekt EHP – Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

logoNG
logoC
logoO

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí
Číslo projektu: EHP-CZ-IN-1-001
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
Zrostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz/fondy-ehp
Období realizace: 08/2019–08/2020
Partnerská instituce: Norske Kvinners Sanitesforening Akershus Østbytunet,
Hlavní řešitel: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s


O projektu:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska vytváří unikátní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním. V rámci projektu bude vytvořen a pilotován vzdělávací program a budou vyškoleni lektoři programu z řad psychologů a speciálních pedagogů. Mezi plánované aktivity projektu jsou také zahrnuty veřejné semináře pro učitele a studenty pedagogických fakult. Cílem projektu je přispět k rozvoji profesních kompetencí českých učitelů v podpoře žáků s náročným chováním ve školách.


Průvodce k podpoře inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání – publikace UNESCO

Průvodce k podpoře inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání – publikace UNESCO

Organizace UNESCO vydala koncem června Průvodce k podpoře inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání (A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education). Jak název napovídá, příručka se zaměřuje na pomoc zemím v hledání cesty k začlenění všech žáků do vyučovacího procesu. UNESCO se touto cestou snaží reagovat na velmi vysoké číslo dětí (263 milionů) mezi 6 až 17 lety, které nemohou navštěvovat základní školu.

pokračovat

OECD: Příručka k podpoře inovativního učebního prostředí

OECD: Příručka k podpoře inovativního učebního prostředí

Doporučujeme Vám zajímavou a přínosnou příručku INOVATIVNÍ UČEBNÍ PROSTŘEDÍ nově vydanou OECD. Příručka je určena učitelům, vychovatelům, ředitelům a dalším lidem působícím ve vzdělávání, kteří mají zájem na zlepšení učebního prostředí. Příručka vychází z rozsáhlých zpráv a materiálů sbíraných po deset let OECD a v rámci projektu INOVATIVNÍ UČEBNÍ PROSTŘEDÍ (Innovative Learning Environments – ILE). pokračovat

Autismus v edukační praxi – publikace

Autismus v edukační praxi – publikace

Kniha je určena především rodičům dětí s autismem. Své si v ní najdou také jejich rodiny, učitelé, asistenti pedagoga, studenti nejrůznějších oborů, do kterých problematika autismu spadá, sympatizanti i široká veřejnost, které může pomoci k lepšímu porozumění autismu. pokračovat