ehp_cz

domů / Archive by category "ehp_cz"
Návod Jak přežít lockdown a listopadové setkání s norskými kolegyněmi

Návod Jak přežít lockdown a listopadové setkání s norskými kolegyněmi

Návod Jak přežít lockdown a listopadové setkání s norskými kolegyněmi

Na základě informací ze zářijového setkání s našimi norskými lektorkami jsme připravili a zveřejnili infografiku Jak přežít lockdown (PDF), ve které jsou uvedeny konkrétní tipy na to, jak se vypořádávat s omezeními a nejistotou, kterou současná situace spojená s pandemií COVID-19 přináší.

V listopadu jsme se prostřednictvím dalšího virtuálního setkání věnovali vzájemnému sdílení a slaďování home-office a distanční výukou, kdy jsou rodiče často vystaveni zvýšenému stresu spojenému se slaďováním vlastní práce s podporou dětí při on-line výuce. Opět jsme společně probrali řadu užitečných tipů, které mohou rodičům u dětem pomoci. Velmi důležité je např. pravidelné a v režimu dne pevně stanovené chvíle dobíjení „emočních baterií“, kdy dítěti věnujeme veškerou svou pozornost a zajistíme naplnění jeho emočních potřeb např. objetím nebo krátkým pomazlením. Díky těmto pravidelným chvilkám se prodlužuje doba, kdy děti dokážou pracovat samostatně a rodiče se tak mohou plně soustředit na vlastní práci.

 

Školení s našimi norskými partnery

Školení s našimi norskými partnery

Dne 9.9. 2020 proběhla další etapa školení organizovaná našimi norskými partnery, díky nepříznivému vývoji s onemocněním COVID-19 opět on-line formou. Účastníci výcviku se tentokrát sešli v prostorách ČOSIV, aby mohli sdílet a reflektovat získané poznatky a jejich uplatnění v praxi.  Lektorky Kaja Johannessen a Ann Karin Bakken se tentokrát zaměřily na možnosti podpory deeskalace náročného chování spojeného s vyšší mírou aktivace stresové reakce, mapování spouštěčů stresové reakce a s ním spojeným plánováním podpory a na detailnější seznámení s možnostmi podpory seberegulace dětí (regulaci rozumem, regulaci vztahem a senzomotorickou regulaci). Diskutovány byly také způsoby, jak nejlépe učitelům zprostředkovat klíčové obsahy, které je třeba, aby se staly součástí jejich každodenní praxe v interakci s dětmi. Část školení byla také věnována vhodným reakcím na potřeby dětí spojené s vyrovnáváním se s dalším nestandardním školním rokem poznamenaným pandemií COVID-19. Druhá část podzimního setkání byla odsunuta na listopad, kdy doufáme, že naše norské lektorky budou moci přijet do Prahy. Jedna z českých účastnic kurzu představila inspirující pracovní listy pro děti, které jim názorně pomáhají mapovat své podpůrné zdroje v reakci na stres spojený s pandemií.

 

„Určitě zařadím nové informace k tématice pěti základních stavů spojených se stresem do přednášek a webinářů, které mám možnost poskytovat školám. Také mě některé ukázky přivedly k tomu, že zařadím do setkání s pedagogy více praktických prožitkových aktivit, které vedou k citlivějšímu naladění se na dítě“. Uvedla účastnice kurzu.

„Velmi podpůrný byl zájem kolegyň z Norska o aktuální situaci v ČR i v našich rodinách. Přínosné bylo shrnutí poznatků, které jsme načerpali při stáži v Norsku a propojení s příklady z praxe. Zaujala mě přehledně zpracovaná tématika pěti základních stavů spojených se stresem a uvítala bych, kdyby mohl být zajištěn překlad do češtiny. Jejich přehlednost byla právě tím, po čem volají pedagogové. Také mi pomohlo, že jsem mohla sdílet informace k současné situaci s ostatními kolegyněmi z výcviku a opět se s nimi vidět „naživo“. Považuji to za velmi důležité“. Uvedla Zdenka Štefanidesová, účastnice kurzu.

 

 

Překládáme publikaci k podpoře učitelů, plánujeme setkání…

Překládáme publikaci k podpoře učitelů, plánujeme setkání…

V současné době překládáme publikaci našich norských lektorek, která se stane klíčovým studijním materiálem pro učitele a další pedagogické pracovníky ve škole, kteří budou vyškoleni a projdou vytvořeným vzdělávacím programem. Účelem publikace je pomoci porozumět tomu, proč při výuce dětí s vývojovým traumatem selhávají i ty nejlepší metody výuky, které současná pedagogika nabízí. V publikaci učitelé naleznou cenné rady, které jim při vzdělávání těchto dětí mohou pomoci. Vývojové trauma ovlivňuje vývoj mozku. Znalosti o dopadu vyrůstání ve strachu a v podmínkách nedostatečné péče mohou pomoci pochopit, proč se tyto děti chovají ve škole způsobem, jakým se chovají. Již samotné pochopení příčin náročného chování dětí s vývojovým traumatem může velmi pomoci a jejich vzdělávání učinit o něco snazší.

V publikaci se čtenáři seznámí s konkrétními postupy, jejichž uplatnění může dětem s vývojovým traumatem pomoci zvládat každodenní školní docházku. Má za úkol zprostředkovat hlubší porozumění tomu, co je vývojové trauma, jak ovlivňuje děti i práci s nimi ve škole a praktické rady, jak co nejvíce snížit dopady traumatu do vzdělávání dítěte.

V září plánujeme další část dvoudenního školení, které by již mělo (pokud epidemiologická situace dovolí) proběhnout za účasti našich norských lektorek v Praze. Součástí jejich návštěvy bude i odborný seminář na Ministerstvu zdravotnictví určený pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách zapojeným v reformě péče o duševní zdraví. Semináře se též zúčastní lektoři dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří se věnují tématům spojeným s chováním dětí ve škole.

 

Plánované dvoudenní školení proběhlo on-line

Plánované dvoudenní školení proběhlo on-line

Jako všechny i nás v ČOSIV zasáhla opatření omezující cestování a tak jsme museli původně plánované dvoudenní školení s našimi norskými lektorkami v Praze přesunout do virtuálního prostředí. Školení jsme pro podporu koncentrace pozornosti rozdělili do tří dnů. Téma bylo více než přiléhavé – aktivace systému reakce na stres a dopady stresu do chování. Změna zaběhlých zvyků a rutin spojená s nejistotou, co a jak bude dál, nám všem poskytla autentický prožitek zvýšené hladiny stresu. Přesto jsme se snažili udržet si pozitivní náladu a společně jsme přemýšleli nad tím, jak co nejlépe děti a učitele podpořit při opětovném návratu do škol.