blog

domů / Archive by category "blog" (Page 3)
Když mozek spustí alarm ve škole, jak zvládnout stresovou reakci

Když mozek spustí alarm ve škole, jak zvládnout stresovou reakci

Pilotní školení spadající pod Projekt EHP: Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí. Školení je určené pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ.

 • Lektorka: Mgr. Kristýna Farkašová 
 • Kdy: 31. 5. 2022, 9:00-16:00 
 • Kde: skautský institut, z. s., staroměstské náměstí 4/1, 110 00 praha 
 • Cena: zdarma 
 • Kontakt pro přihlášení: monika.durdakova@cosiv.cz 

Číslo projektu: ehp-cz-in-1-001

Obsah školení

 • Stres a jeho vliv na fungování člověka
 • Rozdíl mezi pozitivním a negativním stresem 
 • Obranné reakce a jejich různé formy 
 • Stupně aktivace systému reakce na stres 
 • Negativní zkušenosti v dětství a jejich dopady (trauma)
 • Zcitlivělý systém reakce na stres – co způsobuje 
 • Význam pečující osoby pro zdravý vývoj dítěte 
 • Tři mozky v jednom (mozkový kmen, limbický systém a mozková kůra) 
 • Vývoj mozku v závislosti na jeho užívání – seberegulace 
 • Regulace shora dolů, regulace vztahem, senzomotorická regulace – jak na to a co lze využít v praxi
Praktická doporučení pro lidi přicházející z Ukrajiny v době válečného konfliktu

Praktická doporučení pro lidi přicházející z Ukrajiny v době válečného konfliktu

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické připravilo ve spolupráci s psychoterapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovou příručku s praktickými doporučeními, jak mohou uprchlíci z Ukrajiny opečovat sami sebe po psychické stránce v době válečného konfliktu.

Stáhnout příručku v PDF.

Kristýna Farkašová dlouhodobě spolupracuje s ČOSIV a školí pro nás semináře, webináře a kurzy:

 • Jak předcházet agresi ve školním prostředí: jak na ni reagovat, jak s ní pracovat následně
 • Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí – pilotní školení projektu EHP
 • ad hoc webinář v kontextu války na Ukrajině: STRACH Z VÁLKY Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

Zároveň je odbornicí, se kterou je v rámci nabídky ČOSIV možné konzultovat situace ve školách nebo v rodinách, které mohou nastávat v důsledku probíhající války na Ukrajině. Válka má neblahý vliv na psychiku dětí i dospělých, což ovlivňuje atmosféru v rodině. Školy navíc čelí masivnímu příchodu školou povinných ukrajinských dětí, které je třeba podpořit a postarat se o jejich psychickou stránku.

Nezřídka žáci přichází o rodinné příslušníky, kamarády a přátele. Zároveň se nachází v jiném geografickém i jazykovém prostředí, a to s sebou nutně přináší velký tlak, který může vést k rozkolísání duševního zdraví. ČOSIV proto velmi uvítal možnost podpořit vznik příručky a poskytl do ni následující infografiky:

Webinář: Jak pracovat s dětským klientem s náročným chováním

Webinář: Jak pracovat s dětským klientem s náročným chováním

LEKTOR: Mgr. Jakub Řezníček
FORMA: webinář – platforma ZOOM
TERMÍN: 9.6.2022 od 12:30 do 15:30
CENA: 550Kč (studenti 300Kč)
…………………………………………………

Obsah webináře

 • Jaké mohou být příčiny vzniku náročného chování dětí, které jsou vašimi klienty?
 • Jaké máte možnosti podpory a řešení náročných situací s provázáním na vývojové potřeby dítěte?
 • Jak působí stres na proměny našeho chování?
 • Jaké jsou způsoby vhodné seberegulace?
 • Je možné pomocí jednoduchých aktivit a pomůcek vytvořit prostředí, které umožňuje dětem rozpoznat a pojmenovat své stresové spouštěče?

Registrace a platba

Medailonek lektora

Jakub Řezníček vystudoval střední průmyslovou školu a posléze psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Působil v Krizovém centru pro děti a mládež a v intervenčním centru, kde pracoval s obětmi domácího násilí a v ambulanci klinické psychologie v Břeclavi. V současnosti pracuje převážně s dětmi v náhradní rodinné péči, s dětmi s poruchami chování, s narušenou vztahovou vazbou a s komplexním vývojovým traumatem. Úzce spolupracuje se základními školami a orgánem sociálně právní ochrany dětí. Jako terapeut a lektor nadšeně pomáhá hledat odpovědi a životní vyrovnanost všem, kteří po ní touží. Působí v Jihomoravském kraji.

První česká konference pozitivní podpory chování PBIS

První česká konference pozitivní podpory chování PBIS

ČOSIV chystá konferenci o PBIS ve spolupráci s významnými zahraničními hosty.

Více informací naleznete na webu PBIS ČR:

26. května 2022 – První česká konference Pozitivní podpory chování PBIS

Další připravované odborné vzdělávací akce:

Úterý 23. srpna 2022: Podpora vhodného chování PBIS na celé škole
Listopad 2022: Podpora ohrožených dětí specifickými intervencemi v konceptu PBIS
Prosinec 2022: Praktická implementace PBIS na základních školách

Jak zvládnout stresovou reakci, když mozek spustí alarm – Práce s dětmi s problémovým chováním ve škole

Jak zvládnout stresovou reakci, když mozek spustí alarm – Práce s dětmi s problémovým chováním ve škole

Zveme vás na pilotní školení: Když mozek spustí alarm ve škole, jak zvládnout stresovou reakci, který tematicky spadá pod Práci s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

Lektorky

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
………………………………

Termín

17. května 2022 od 9:00 do 15:30

VSTUP ZDARMA. Kontakt pro přihlášení: monika.durdakova@cosiv.cz

Kde

Pedagogická fakulta UK
Magdalény Rettigové 4
110 00 Nové Město, Praha
místnost č. 209
…………………………………….

Obsah školení

 • Stres a jeho vliv na fungování člověka
 • Pozitivní a negativní stres – obranné reakce a jejich různé formy
 • Stupně aktivace systému reakce na stres
 • Negativní zkušenosti v dětství a jejich dopady (trauma) – zcitlivělý systém reakce na stres – co způsobuje
 • Význam pečující osoby pro zdravý vývoj dítěte
 • Tři mozky v jednom (mozkový kmen, limbický systém a mozková kůra)
 • Vývoj mozku v závislosti na jeho užívání- seberegulace
 • Regulace stresové reakce –  jak na to a co lze v praxi využít
   • Regulace shora dolů
   • Regulace vztahem
   • Senzomotorická regulace

Pro koho

Školení je určeno pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ, pro studenty a vyučující na  PF UK, 15 účastníků

Kontakt pro přihlášení: monika.durdakova@cosiv.cz

Číslo projektu: EHP-cz-in-1-001

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.