blog

domů / Archive by category "blog" (Page 2)
Webinář: Strach, úzkost, syndrom vyhoření – Jak se dostat od úzkosti ke klidu

Webinář: Strach, úzkost, syndrom vyhoření – Jak se dostat od úzkosti ke klidu

📄 Leták ke stažení

Lektorka: Mgr. Kristýna Farkašová

Forma: webinář – platforma ZOOM

Cena: 650 Kč ( studenti 300 Kč )

Datum konání: 16. 1. 2023, 13:00 – 16:00

Link pro přihlášky a platbu

Anotace

 • Co si počít se strachem?
 • Co dělat když cítíme zodpovědnost, ale také třeba bezmoc?
 • Co se děje v našem těle, když si děláme starosti?
 • Jak funguje naše tělo pod tlakem, ve stresu?
 • Můžeme u dětí posilovat vůči stresu odolnost?
 • Co si mám počít s vlastní úzkostí, s pocitem, že množství práce není možné zvládnout? Když se netěším do práce?
 • Kde je přirozená míra obav? Kdy bych měl/a zpozornět?
 • Jak poznám, jsem-li blízko vyhoření? Co s tím, když naše síly nejsou tam, kde bývaly?
 • Co můžeme dělat v našem pracovním týmu/ nebo třeba v naší třídě, abychom snižovali míru úzkosti?
 • Co s dětmi, které cítí více strachu a obav? Které si dělají stále starosti?
 • Co mám dělat, pokud dítě hyperventiluje, jde do paniky?
 • Jakým způsobem mohu dítě v tomto místě doprovodit?
 • Které malé věci nás nesou jednotlivými dny?
 • Kurz směruje k navýšení možnosti zvládnout procházet dobře i těmi dny, které jsou více náročné než jiné. Malé, podpůrné, ozkoušené, zvládnutelné techniky, které navyšují klid. Tipy k režimu a k dobré péči o tělo.

MEDAILONEK lektorky

Mgr. Kristýna FARKAŠOVÁ, třetím rokem se intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném
na podporu duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem
Østbytunet. Pracuje jako lektorka, terapeutka, krizová interventka. Ve své terapeutické praxi se setkává
s lidmi, kteří se chtějí dále rozvíjet, ale také s těmi, kteří se nachází v mezních místech svých životů.
Po studiu sociální práce absolvovala mj. pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemickém přístupu
k psychoterapii. Má profesní certifikát pro Poradenství pro pozůstalé, z Enneagram Professional Training
Program in the Narrative Tradition, Telefonické krizové intervence i pro Práci s traumatizovaným klientem.
Pracovní zkušenosti má z oblasti přímé péče v sociálních službách, se zaváděním Standardů kvality
do sociálních služeb, několik let pracovala v Cestě domů – hospicovém občanském sdružení.
Píše texty na blogu Laskavá všednost, s kolegou terapeutem tvoří audiopodcast Hovorna.

Webinář: Možnosti řešení situace žáka jako OHROŽENÉHO DÍTĚTE aneb jaké kompetence má OSPOD, neziskový sektor a škola?

Webinář: Možnosti řešení situace žáka jako OHROŽENÉHO DÍTĚTE aneb jaké kompetence má OSPOD, neziskový sektor a škola?

📄 Leták ke stažení


Lektorka: Mgr. Martina Koplová, DiS.
Forma: webinář – platforma ZOOM
Cena: 400 Kč
Kdy: 24. 1. 2023 14:00– 16:00
Link a platba

Anotace

 • Jak postupuje OSPOD v případě obdržení oznámení ze školy?
 • Z jakého důvodu může OSPOD případ dítěte uzavřít?
 • Co může v takovém případě dál dělat škola?
 • Má škola právo na zpětnou vazbu o řešení situace dítěte?
 • Jaké kompetence mají neziskové organizace (SAS, NZDM)?
 • Jak je lze využít při podpoře ohrožených dětí ve školním prostředí?
 • Jakým způsobem mohou spolupracovat neziskové organizace s OSPOD a školou?
 • Co je případové setkání?

Představíme si možnost řešení konkrétního případu ohroženého dítěte ve škole

Medailonek lektorky

Martina Koplová pracovala 7 let jako sociální pracovnice nejprve v sociálně-aktivizační
službě, poté na OSPOD. Má vystudovanou sociální práci a sociální pedagogiku na
Univerzitě Karlově, v současné době se věnuje lokální koordinační a expertní činnosti
v projektu Signály, působí rovněž jako facilitátorka případových setkání na školách
a supervizní poradce pro pilotně ověřovanou pozici case managementu.

VIDEO A FOTOREPORT: Poslední letošní konference PBIS se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře

VIDEO A FOTOREPORT: Poslední letošní konference PBIS se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře

Listopadová konference PBIS s názvem „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“ patřila všem, kteří se zajímají o inovativní přístupy ve vzdělávání a podporu duševního zdraví žáků a pedagogů. Konference byla organizována hybridní formou, kdy část účastníků za námi dorazila osobně do Francouzského institutu v Praze a další sledovali příspěvky pomocí online platformy na svých monitorech. Všichni se však jednomyslně shodli, že konference byla velmi inspirativní a nesla se v přátelském  duchu.

Program byl od začátku do konce plný zajímavých příspěvků. Koordinátorka expertního týmu PBIS Anna Kubíčková (ČOSIV) rozvedla především téma II. a III. úrovně podpory žáků ve škole, dále vystoupila Ayse Lale Hazar, která popsala zkušenosti s podporou uprchlíků prostřednictvím PBIS v Turecku. Možnosti využití případového setkání a case managementu v podpoře ohrožených dětí představila regionální koordinátorka našeho projektu Signály, Martina Koplová (ČOSIV). Podpoře duševního zdraví dětí s náročným chováním se věnovali Miloš Březina z Týmu duševního zdraví pro děti a mládež z Kutnohorska a členka expertního týmu ČOSIV Lenka Hečková. Závěr patřil učitelce Simoně Grégrové Erbanové a odborné pracovnici projektu Pro Zdraví Duše Veronice Ješátkové, které se podělily o praktické zkušenosti s III. úrovní podpory PBIS ve škole.

„Jsem moc ráda, že se daří propojovat ověřené teoretické koncepty s praxí a na informativní začátek konference krásně navazovaly konkrétní příklady ze škol“, shrnula poslední konferenci PBIS v letošním roce Anna Kubíčková.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za veškerou energii a chuť vytvářet ve školách prostředí, kde se všichni cítí bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně a s respektem. Naším společným cílem je, aby každé dítě zažívalo ve škole přijetí a úspěch a mohlo tak naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.

Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“, 1. část
Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“, 2. část

Více o PBIS se dozvíte na našich webových stránkách.

Projekt podpořili:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Děkujeme za podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, nadaci Blíž k sobě a Magistrátu hlavního města Prahy.

Webinář: Podpora dětí s náročným chováním ve škole

Webinář: Podpora dětí s náročným chováním ve škole

🗎 Leták ke stažení

ČOSIV pořádá akreditovaný kurz pro zaměstnance mateřských, základních a středních škol a pro zaměstnance ústavních zařízení.

PODPORA DĚTÍ S NÁROČNÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLE

Lektorky: Mgr. Helena Pravdová a Mgr. Barbara Dobešová

Forma: webinář – Platforma ZOOM

Cena: 3 500 Kč

Datum konání: 5. 12., 6.12., 13. 12. a 14. 12. 2022 vždy od 13:00 – 16:30

Kontaktní osoba: monika.durdakova@cosiv.cz

POPIS

 • Řešíte ve své třídě/u svých dětských klientů náročné chování?
 • Máte ve třídě dítě, u kterého máte podezření, že má doma vážné problémy?
 • Máte v péči dítě, které prošlo traumatem, a chtěli byste mu pomoci, aby se mu lépe dařilo ve škole?

OBSAH KURZU

 • Přináší účastníkům základní poznatky o příčinách náročného chování dětí a představuje praktické možnosti podpory vedoucí k tomu, jak takovérnu chování předcházet.
 • Seznámí účastníky se vztahem mezi stresem a projevy chování a vybranými prostředky podporujícími zklidnění dětí i dospělých.
 • Pomůže porozumět dynamice chování dětí — proč někdy dělají, co mají a jindy ne.
 • Seznámí s dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí.
 • Na konkrétních příkladech ukáže prověřené postupy managementu chování dětí a podpory jejich seberegulace.
SPOUŠTÍME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Školení lektorů trauma respektujícího přístupu

SPOUŠTÍME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Školení lektorů trauma respektujícího přístupu

Využijte jedinečnou příležitost stát se odborníkem na trauma respektující přístup a staňte se součástí sítě lektorů ČOSIV! Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte certifikát a budete ve spolupráci s ČOSIV školit trauma respektující přístup učitele a sociální pracovníky ve vybraném regionu/ regionech. Zároveň získáte možnost kontinuálního odborného vedení od předních odborníků v oblasti podpory ohrožených dětí.

Výběrové řízení: 23. listopadu od 9:30 do 14:30 hodin, 24. listopadu od 9 do 13 hodin, 28. listopadu od 8 do 14 hodin a 30. listopadu od 13:30 do 17:30 hodin

Kde: Staroměstské náměstí v Praze (náhradní termín je možný dle dohody)

Registrace: Zašlete email na port@cosiv.cz, přiložte svůj životopis a motivační dopis.

Konání tréninků: Praha, Brno, Plzeň (konkrétní termíny budou včas oznámeny)

Cena: bezplatně, podmínkou je další lektorská spolupráce

Více o obsahu kurzu se můžete dočíst na tomto odkazu.

Přihlaste se, pokud:

 • máte vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, pedagogiky (jste zkušený pedagog), nebo máte předpoklady pro výkon pozice sociálního pracovníka
 • máte zkušenost s výukou nebo lektorováním
 • pracujete jako školní poradenský pracovník, ve školském poradenském zařízení nebo středisku výchovné péče (pozice školního psychologa výhodou)
 • chtěli byste podporovat pedagogické sbory a sociální pracovníky v práci s ohroženými děti
 • chcete věnovat svou energii něčemu, co Vám dává smysl

Profil absolventa:

 • má hluboké znalosti o trauma respektujícím přístupu a výzkumně ověřených intervencích v podpoře ohrožených dětí
 • školí kurzy pro učitele a/nebo sociální pracovníky společně s ČOSIV
 • předává své znalosti dál formou příspěvků na konferencích a dalších odborných akcích.

Navíc připravujeme akreditaci kurzu u MŠMT a MPSV.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.