blog

domů / Archive by category "blog" (Page 2)
Sdílené materiály – Ukrajina

Sdílené materiály – Ukrajina

Ukrajinské děti si s sebou přinášejí traumatické zážitky, které se mohou projevit různě. Měli bychom jim zajistit pomoc a podporu podle toho, v jaké míře ji potřebují. Důležité je vlídné přijetí uprchlíků a jejich včasné nenásilné začlenění do lokálních komunit.

Se všemi dětmi je třeba citlivě mluvit o válce, v závislosti na věku, osobnosti a představivosti dítěte i na tom, jak reagují dospělí v jeho okolí ho mohou traumatizovat.

Níže jsou odkazy na online lekce a podpůrné materiály, díky kterým si v náročné situaci snáze poradíme. Některé vytvořil ČOSIV, některé další organizace pomáhajících ukrajinským uprchlíkům.

Materiály Regionálního centra prevence násilí, traumatu a sebevražd (Norsko)

Světová zdravotnická organizace

De Weg – Centrum pro terapii traumatu & smutku (Belgie)

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické

ČOSIV – Podpora a psychologická pomoc Ukrajincům prchajícím před válkou

Materiály v českém jazyce

Materiály v ukrajinském jazyce

Co může dětem i dospělým pomoct, sepsala naše letorka a krizová interventka Kristýna Farkašová. V období zvýšené zátěže potřebujeme mít po ruce funkční postup, jak se zklidnit, když je stresu příliš mnoho. Vyzkoušejte účinné techniky zklidnění.

Nebo vyzkoušejte techniku čtvercového dýchání z tohoto VIDEO návodu.

Jak vést s dětmi rozhovor o válce? Co potřebují ty nejmenší, a jak můžeme pomoct těm starším? Webinář Jak mluvit s dětmi o válce se zkušenými terapeuty Michalem Knihou a Táňou Mančíkovou. Pro učitele ze všech stupňů škol, asistenty, rodiče, vedoucí volnočasových aktivit.

Doprava do bezpečí a nové bydlení

Přeprava do bezpečí a střecha nad hlavou je základ pro poskytování další pomoci a podpory. Stránky níže doporučuje využívat i Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Pobytovou situaci na území ČR v souvislosti s konfliktem nemusí Ukrajinci  řešit okamžitě. I když jim končí oprávnění k pobytu a nelze jej prodloužit, mohou tu zůstat. Občané Ukrajiny, kteří mají biometrický pas, mohou do ČR přicestovat bezvízově. Aktuální informace jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra:

Nabídky práce pro Ukrajince

Psychologická pomoc a krizová intervence ukrajinským občanům

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

NUDZ nám prostřednictvím webu Opatruj.se vzkazuje: „POSILUJ svoji psychickou odolnost. PEČUJ o své duševní zdraví. POMÁHEJ sobě i ostatním.“

Nabízí odbornou psychiatrickou a psychologickou pomoc uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny a všem Ukrajincům dlouhodobě žijícím v České republice, na které válka doléhá.

Jejich web, který nám pomáhá zjistit, jak na to, je k dispozici také v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. Web vyvinuli experti z NUDZ za přispění a garance Ministerstva zdravotnictví a psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo pacientské organizace Nevypusť duši.

Mobilní aplikace Nepanikař

Aplikace je dostupná v devíti jazycích, mj. angličtině a ruštině. K dispozici je sedm modulů: Deprese, úzkost, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, porucha příjmu potravy, záznamy (nálad, kvality spánku, události) a kontakty na pomoc.

Katedra psychologie FSS MU

Psychologická pomoc MV ČR

Terapie.cz

Portál Terapie.cz nabízí psychologickou pomoc a terapii zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině v rámci sbírky #hlavunadvodou. Terapii zdarma mohou využít také obrovolníci, kteří v aktuální situaci zajišťují humanitární pomoc.

Česká psychologická aliance pro globální změny

Česká psychologická aliance pro globální změny (Czech Psychology Network for Global Changes) sdružuje dobrovolníky (psychology a psychoterapeuty) poskytující psychologickou péči Ukrajincům žijícím v ČR a těm, kteří do ČR přicházejí jako uprchlíci.

Na jejich stránkách je adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů – dobrovolníků, kteří nabídli online služby zdarma (cca 5 sezení) přímo lidem na Ukrajině, pokud o projeví zájem, přímou či online pomoc zdarma Ukrajincům žijícím v ČR nebo těm, kteří do ČR utekli před válkou. Aktuálně jsou dobrovolníci schopni poskytnout psychoterapeutickou pomoc v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině.

Vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol

Národní pedagogický institut (NPI)

Pro školy vzdělávající ukrajinské, ruské a běloruské žáky nabízí Národní pedagogický institut kromě jiného i překlady a tlumočnické služby zdarma. Detailní informace najdete na Portále podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.

Přehledně a na jednom místě nabízí NPI také metodiky, vzdělávací materiály, které mají pomoct ukrajinským školákům.

Portál Jeden svět na školách (JSNS)

Materiály, lekce, dokumentární filmy a aktivity JSNS k současnému dění na Ukrajině jsou zdarma a pomohou pedagogům mluvit s žáky o ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

Na stránce najdete dokument U nás pomáhali taky zachycující vzdor vůči okupantům v srpnu 1968 a následnou rezignaci celé společnosti. Film byl aktualizován sestřihem z ruské invaze na Ukrajinu přináší paralelu se situací na Krymu v roce 2014. Je t také výběr lekcí k současné ruské propagandě, které žáky seznámí s prostředky mediálních manipulací a nástroji moderní ruské propagandy.

Metodický materiál Válečný konflikt jako téma ve výuce: doporučení, vhodné materiály a aktivity. Jde o sadu doporučení, jak a proč s žáky mluvit o válce. Podněcuje pedagogy, aby reagovali na na obavy žáků, sdíleli společně s nimi emoce, vzájemně se povzbuzovali a tmelili třídní kolektiv.

Sdružení pro integraci a migraci

Sdružení pro integraci a migraci poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství uprchlíkům a cizincům žijícím na území ČR. Jsou velmi aktivní také, pokud jde o útok na Ukrajinu a následnou uprchlickou vlnu. Občanům z Ukrajiny poskytují informace o možnostech ubytování a Čechům návod, jak uprchlíkům ubytování nabídnout.

Sdružení spolupracovalo na vytvoření Manuálu lokální integrace a pro obce a města vytvořilitaké metodický list, který nabízí praktické návody při prvotní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Magistrát hlavního města Prahy

Praha již řadu let podporuje vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem jak v předškolním, základním, tak i ve středním vzdělávání. Na aktivity na základních školách poskytuje ročně přes dva miliony koruObzvláště v tuto dobu, kdy panuje válka na Ukrajině, je třeba se více zaměřit na podporu integrace dětí do českých kmenových tříd, zlepšit jejich přístup a zajistit jim pokračování ve vzdělání,“ uvedl v dubnu 2022 pražský radní pro oblast školství Vít Šimral

Magistrát hlavního města Prahy poskytuje užitečné informace na webu Praha Školská. Je tu záložka věnovaná pomoci Ukrajině. Najdete tu články na aktuální témata Jak mluvit s dětmi o válce nebo Peníze na přijímání dětí uprchlíků mohou školy získat také prostřednictvím sbírky.
Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti.

META poradenství pro školy

Organizace META provozuje informační portál Podporainkluze.cz s podporou MŠMT, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a MV ČR.

 • Poskytuje konzultace na témata, jako je
 • Adaptace nově příchozích dětí
 • Začleňování do kolektivu
 • Legislativa a možnosti financování
 • Nastavování podpůrných opatření
 • Jazyková diagnostika
 • Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) – organizace i metodika
 • Materiály vhodné do výuky

Na jejich webových stránkách najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke vzdělávání žáků z Ukrajiny.

Kontakty na regionální pracoviště a pro jednotlivé vzdělávací stupně.
Email: proskoly@meta-ops.cz

Další informace, lekce, podpora a odkazy na materiály ze spolehlivých zdrojů

Nadační fond Eduzměna

Lidé z Eduzměny Kutnohorsko se prokousali materiály na téma Ukrajina a vybrali ty nejužitečnější.

Češi pomáhají

Velká část ukrajinských uprchlíků jsou děti, které přišly ze dne na den o domov, tátu, o kamarády a zažily válku. Člen iniciativy Češi pomáhají a dětský psychiatr a terapeut Peter Pöthe sepsal letáky pro lidi, kteří se jim pomáhat. V letáku najdete, jak poznat traumatizované dítě a jak mu pomoci. Je k dispozici v češtině a angličtině a nově i v ukrajinštině.

Cizinecké právo

Jiří Tašl a David Škvařil z Tašl advokátní kanceláře se specializují na cizinecké právo uvedli, že v souvislosti s válkou na Ukrajině zdarma rádi pomůžeme všem, kteří potřebují pomoc.

Junák – český skaut

Skauti zvou ukrajinské kluky a holky do českých oddílů, které nabízí přbezpečné prostředí a podporu. Poskytli doporučení pro školy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce.

ČT 24 – Zprávy z války na Ukrajině mohou děti traumatizovat. Do jaké míry, záleží na věku a osobnosti dítěte. Přečtěte si, co udělat proto, aby děti nebyly traumatizovány.

Věříme, že se Česká republika dokáže dobře postarat o budoucí uprchlíky z Ukrajiny, včetně zapojení cizojazyčných dětí do školních kolektivů. Myslíme na děti z Ukrajiny a Ruska ve školách v ČR a na to, aby nedocházelo ke zhoršování vztahů mezi vrstevníky. Budeme nadále nabízet podporu školám v tom, aby uměly dobře připravovat děti na život v demokracii, kriticky myslet a komunikovat a jednat s respektem.

LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím

LOCIKA představila koncem dubna 2022 tzv. Ukrajinský balíček. Jedná se o soubor infografik a materiálů, které představují jakousi první pomoc při setkání s traumatem, kterým je válka na Ukrajině. Balíček je k dispozici v češtině, tak i v ukrajinštině.

Týdeník Respekt

Audio nahrávky článků Respektu o Ukrajině, které načetl Ivan Trojan
Audionahrávky pro pedagogy zdarma: Kontakt – Erik Tabery: tabery @respekt.cz, příp. na FB ve zprávě

Centrum pro demokratické učení

Invaze Ruska na Ukrajinu je nepřijatelné porušení mezinárodního práva a suverenity svobodné země. Z pohledu vzdělávání jde o zásadní je válka na Ukrajině zásadní a aktuální téma. Centrum pro demokratické učení ddoporučuje se tématu ve výuce dostatečně věnovat přes jeho zjevnou naléhavost a zdánlivou jednoznačnost. Nabízí inspiraci, jak s tématem ve škole pracovat, včetně lekcí zaměřených na aktuální témata.

 • Opouštím svůj domovŽák charakterizuje domov. Seznamuje se s pojmem uprchlík. Seznamuje se s důvody emigrace, dokáže tyto důvody analyzovat, porovnat a vyhodnotit.
 • Kdo a proč utíkáŽák se seznámí s pojmy uprchlík – migrace – emigrace. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků se vcítí do pocitů uprchlíků, odhalí důvody emigrace.
 • Příběhy migrantůŽáci se seznámí se skutečnými příběhy cizinců, kteří se rozhodli opustit svou zemi.
 • Nová média a HOAXLekce je zaměřená na jedno z nebezpečí nových médií, tzv. hoax. Přes vysvětlení tohoto novodobého jevu se dostaneme k abstraktnějším pojmům založeným na stejném principu – reklamě a propagandě.
 • Použití násilí V průběhu aktivity pracují žáci v malých skupinkách. Na konkrétních příkladech se snaží posoudit, zda je použití násilí akceptovatelné, resp. do jaké míry je akceptovatelné.
 • Jak projevit nesouhlasJaká byla motivace nesouhlasit s oficiálními názory v období diktatury. Jaká rizika neslo projevit svůj názor. Jaký je význam nesouhlasu dnes.

Materiály ve formátu JPG (nejen ČOSIV)

 

 Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě

Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě

Karta KID vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“.

Využijí ji profese, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmiUčitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, záchranáři, policisté, hasiči mají v ruce nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě.

Karta poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.

Kdo kartu KID vytvořil a vyzkoušel v praxi

Na tvorbě karty se podíleli přední čeští psychologové, zástupci dětských krizových center a připomínkovali ji zástupci všech profesí, pro které je karta určena.

Tvorbu karty KID a její pilotáž na Mostecku v rámci projektu Signály zajistila v těsné spolupráci s dotčenými profesemi Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Jedná se o unikátní počin, na kterém spolupracovala čtyři ministerstva a ukazuje se tak, že meziresortní spolupráce může přinést velmi důležité a potřebné výstupy, které jistě uvítají všechny profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi a které pomohou především samotným ohroženým dětem, říká spoluautorka karty KID a místopředsedkyně ČOSIV speciální pedagožka Lenka Felcmanová.

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi obsahuje znaky ohroženého dítěte, rozdělené do tří tematických bloků:

 • Fyzické znaky špatného zacházení s dítětem
 • Znaky projevující se v chování dítěte
 • Znaky rizikového chování pečujících osob

Karta obsahuje též důležité kontakty, na které se může každý v případě podezření obrátit.

Ministerstva práce a sociálních věcí, školství, vnitra a zdravotnictví pracovaly na sjednocení indikátorů ohroženého dítěte napříč resorty v rámci úkolu z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na období 2020–2030.

Komu je karta usnadňující rozpoznání špatného zacházení s dětmi určena

Karta KID je určena učitelům, pracovníkům v neformálním vzdělávání, sociálním pracovníkům, policistům, záchranářům, hasičům, zdravotníkům a dalším profesím, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Díky kartě KID mohou včas zaznamenat ohrožení konkrétního dítěte a vědět, jak v takové situaci jednat.

Pedagogický pracovník může být v mnoha případech jedinou osobou, která je mimo rodinu s dítětem v kontaktu a může na jeho ohrožení upozornit. Proto velmi vítám kartu KID, která učitelům poslouží jako návod, jak ohrožené dítě poznat a jak dále postupovat, zdůrazňuje Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Karta KID dala systému pro pomoc ohroženým dětem jasný řád. Nyní mohou policisté lépe identifikovat ohrožené dítě a nasměrovat k němu pomoc dříve, než se jeho situace zkomplikuje, dodává za Ministerstvo vnitra Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality.

Pracovníci v sociálních službách, a především zaměstnanci Orgánu sociálně právní ochrany dětí hrají v problematice ohrožených dětí zásadní roli. Také oni kartu KID vítají, protože jasně definuje děti v akutním bezprostředním ohrožení a v chronickém ohrožení a pomáhá ostatním profesím se v problematice lépe zorientovat, doplňuje za MPSV Mgr. Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb.

Každé dítě má právo na bezpečí a spokojený život bez ohledu na to, do jakých podmínek se narodí, proto doufám, že právě karta KID pomůže zachytit ohrožené děti včas a stabilizovat tak jejich životní podmínky a duševní zdraví co nejdříve, shrnuje Klára Laurenčíková z týmu reformy psychiatrické péče při ministerstvu zdravotnictví.

Ověřeno v praxi na Mostecku

Pilotáž karty KID neboli její testování a ověřování použitelnosti v praxi probíhalo v rámci našeho projektu Signály na Mostecku od listopadu 2021 do ledna 2022. Za podporu děkujeme Nadaci České spořitelny. Po skončení testování probíhaly úpravy, po kterých byla karta KID představena ministrům školství, zdravotnictví, vnintra, práce a sociálních věcí na společném setkání. Nyní se bude s podporou ministerstev postupně rozšiřovat do praxe v celé ČR.

Co se s kartou KID bude dít dál

Karta KID je hotová a schválená experty z řad psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů a odborníků na práci s ohroženými dětmi. Následuje zavádění  do praxe:

 • Resort vnitra zahrnul opatření k implementaci karty do nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027.
 • Ministerstvo školství bude kartu šířit přes webový portál edu.cz a prostřednictvím sítě metodiků prevence (krajští metodici prevence – metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách – školní metodici prevence).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí kartu KID nasdílí pracovnicím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb. Cílem je posílit tak povědomí odborné veřejnosti o včasné identifikaci ohrožení dítěte a možnosti dalšího postupu.

K dispozici bude také školení ke kartě KID, které nyní připravuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Karta KID ke stažení

Pro školy

Pro zdravotníky

Pro sociální pracovníky

Pro policisty

Mohlo by vás zajímat

Ukázka z Ka

Brožury na podporu válečných uprchlíků

Brožury na podporu válečných uprchlíků

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání zajistila překlad brožur, které připravilo norské centrum RVTS, z anglického do českého a ukrajinského jazyka.

 

 

Akreditovaný kurz: Podpora dětí s náročným chováním ve škole, BRNO

Akreditovaný kurz: Podpora dětí s náročným chováním ve škole, BRNO

 • LEKTOŘI: Mgr. Helena Pravdová a Mgr. Barbara Dobešová
 • KDE: Školské zařízení Lipka, Kamenná 20, Brno, Hliněná učebna
 • TERMÍN A ČAS KONÁNÍ: 13.5. od 13:00 do 19:30 a 14.5. od 09:00 do 15:30
 • CENA: 3.500 Kč

ČOSIV pořádá akreditovaný kurz pro zaměstnance ústavních zařízení a pro zaměstnance mateřských, základních a středních škol.

Obsah kurzu

Kurz přináší účastníkům základní poznatky o příčinách náročného chování dětí a představuje praktické možnosti podpory vedoucí k tomu, jak takovému chování předcházet. Seznamuje účastníky se vztahem mezi stresem, projevy chování a prostředky, které podporují zklidnění dětí i dospělých. Pomůže porozumět dynamice chování dětí – proč někdy dělají, co mají a jindy ne. Seznamuje s dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí.

Lektoři ukazují prověřené postupy managementu chování a seberegulace dětí na konkrétních příkladech.

 • Kurz je akreditovaný u Ministerstva práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0049-SP/PC
 • Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MSMT- 21372/2020-5-459

Kurz je určen pro pracovníky, kteří

 • řeší ve třídě nebo u svých dětských klientů náročné chování,
 • mají ve třídě dítě, u kterého je podezření, že má doma vážné problémy,
 • mají v péči dítě, které prošlo traumatem a chtěli by mu pomoci, aby ve škole lépe prospívalo.

Přihlášky

Mgr. Monika Durďáková
E-mail: monika.durdakova@cosiv.cz
Tel.: 777 949 294

Informace o kurzu v PDF pro tisk

Světový den duševního zdraví dětí a dospívajících připomíná zásadní celospolečenské téma

Světový den duševního zdraví dětí a dospívajících připomíná zásadní celospolečenské téma

Děti a dospívající patří mezi skupiny nejvíce ohrožené rozvojem duševních potíží a potřebují naši podporu. Negativní zkušenosti a nedostatečná péče o duševní zdraví dětí a dospívajících má zásadní celospolečenský dopad.

Proto IACAPAP ustanovuje 23. duben jako Světový den duševního zdraví dětí a mladistvých. V tento den by každoročně měla v mediálním prostoru ožít témata, která zlepšují:

 • povědomí veřejnosti o duševním zdraví dětí,
 • gramotnost rodičů, pokud jde o toto téma,
 • vzdělání odborníků v evidence-based přístupech,
 • systémovou podporu a spolupráci v rámci komunit, na národní i mezinárodní úrovni,
 • screening, diagnostiku a prevenci dětských duševních poruch,
 • advokacii práv dětí.

Slavná a respektovaná Adverse Childhood Experience (ACE) Study (1998), kterou ČOSIV přeložil do češtiny, prokázala, že se opakované a vícečetné traumatizující zkušenosti týkají 37 % dětí¹ a že se epříznivě promítají do jejich prožívání a chování celý život. Vedou k častějšímu rizikovému chování, vyšší nemocnosti a předčasným úmrtím.

Současná situace není snadná

Distanční výuka provázená ztrátou kontaktu s vrstevníky a často i napětím uvnitř rodiny vedla ke zhoršení situace, která nebyla dobrá ani před pandemií. Vzrostl počet úzkostných poruch, depresí i dokonaných dětských sebevražd. Počet dětí, které volaly na nějakou krizovou linku, vzrostl podle údajů NUDZ o 30-40 %.

ČOSIV usiluje o systémové změny a hledá cesty, jak ohroženým dětem efektivně pomáhat. Zasazuje se o podporu duševního zdraví a prevenci duševních onemocnění u kojenců, dětí a dospívajících. Komplexní informace o tématech, která úzce souvisejí s duševním zdravím, předává profesionálům, kteří přicházejí s dětmi do styku.

Akademie ČOSIV

Jen za první čtyři měsíce roku 2022 jsme uspořádali 29 webinářů a 9 prezenčních  kurzů, které proškolily 1.906 odborníků v tématech, která úzce souvisejí s dětským duševním zdravím. Proškolili jsme:

 • soudce,
 • inspektory ČŠI,
 • učitele a ředitele škol, výchovné poradce, školní psychology, asistenty pedagoga,
 • příslušníky městské policie, asistenty prevence kriminality,
 • studenty, kteří sledují naši nabídku nad rámec svého studia,
 • vychovatele ŠD, DD a nízkoprahových zařízení,
 • sociální pracovníky,
 • koordinátory vzdělávání MAPů a KAPů.

Předsedkyně ČOSIV, Mgr. Klára Laurenčíková, je od prosince 2021 zároveň předsedkyní Mezirezortní koordinační skupiny pro dětské duševní zdraví, která vznikla na Ministerstvu zdravotnictví. Skupina usiluje o užší spolupráci mezi příslušnými resorty, jež by společně ladily reformní kroky.

V březnu vyšel v týdeníku RESPEKT s jejím přispěním článek Čekání na záchranu – Jak rodiče a systém v Česku řeší nedostupnou péči o duševní zdraví dětí.

Místopředsedkyně ČOSIV, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., začala v Čechách jako první pracovat s konceptem wellbeingu dětí i učitelů. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Věnuje se podpoře vzdělávání dětí s vývojovým traumatem a zavádění ověřených přístupů v managementu chování žáků.

Infografiky pro rodiče i učitele

Realizujeme projekty pomáhající ohroženým dětem nebo jsme jejich odborným garantem

 • Pozitivní podpora chování PBIS – systematický, celoškolní přístup pracuje s náročným chováním dětí, předchází jeho upevnění a nepřispívá k další traumatizaci dětí, které vyrůstají v disfunkčním rodinném prostředí.
 • Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí – ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska vytváříme unikátní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním.
 • Signály – projekt podporuje profesní skupiny, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Zaměřuje se na efektivní mezioborovou spolupráci. K včasné detekci ohrožených dětí slouží nově vytvořená karta identifikace špatného zacházení s dětmi, tzv. karta KID.
 • RRRR – Rozmanitost – Respekt – Rovnost – Resilience – projekt, který má podpořit duševní zdraví dětí a adolescentů. Na školách zavádí komplexní vzdělávací programy zaměřené na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích.
 •  Trauma respektující institut – projekt podporuje pracovníky ve vzdělávání, učí je přehodnotit pohled na děti s náročným chováním, lépe pochopit potřeby dětí s negativními a traumatickými zkušenostmi a dokázat jim pomoci. Nově vzniklý Institut pro trauma respektující přístup bude kromě přímé konzultační podpory nabízet komplexní vzdělávací program zaměřený na dopady vývojového traumatu, identifikaci ohrožených dětí, seberegulaci, nácvik deeskalačních technik aj. Výstupy projektu budou šířeny do dalších zemí.

World Infant, Child and Adolescent Mental Health Day (WICAMHD)

World Infant, Child and Adolescent Mental Health Day, česky Světový den duševního zdraví kojenců, dětí a adolescentů, vyhlásily čtyři mezinárodní organizace, aby připomínaly význam duševního zdraví a prevence duševních onemocnění u dětí a mladistvých. Šíří povědomí duševním zdraví a destigmatizují psychická onemocnění a jejich projevy u nejmladší části populace.

Za Světovým dnem duševního zdraví kojenců, dětí a adolescentů stojí:

 • International Association  for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP),
 • World Association for Infant Mental Health,
 • World Psychiatric Association Child and Adolescent Psychiatry Section (WPA-CAP),
 • International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology.

V Česku jsou výsledky v podstatě totožné (WHO, 2017).