acf_cz

domů / Archive by category "acf_cz"
Ve Velkých Hamrech umí škola pracovat s dětmi z chudších rodin. Říkají: Chce to naslouchat, ne opovrhovat

Ve Velkých Hamrech umí škola pracovat s dětmi z chudších rodin. Říkají: Chce to naslouchat, ne opovrhovat

Téměř roční zavření škol ovlivňuje životy všech dětí, extrémně pak děti, které se nachází v nestabilních rodinných podmínkách”, varuje Klára Laurenčíková.
V posledních měsících plných nepříjemných a tíživých zpráv je každá dobrá zpráva dvojnásob cenná. Jedna taková k nám přichází z Velkých Hamrů na Jablonecku ze školy, se kterou mimo jiné spolupracujeme na zavádění systému Pozitivní podpory chování žáků (PBIS). I v současné náročné situaci dokáže tato škola udržet ve výuce většinu žáků ze sociálně méně podnětného prostředí. Jak to ve Velkých Hamrech dělají? Během distanční výuky například škola zapůjčila některým rodinám potřebnou techniku, pro část dětí tvořili učitelé tištěná zadání úkolů. Nyní zůstává bez připojení jen několik dětí. Na jaře také radnice města vyčlenila prostor v městském komunitním centru, kde někteří žáci mohli pracovat v klidném zázemí. Kromě individuálních osobních konzultací škola poskytuje pro jednotlivé žáky i doučování on-line.
„Velké Hamry vybojovaly své úspěchy dlouhodobým úsilím a velkým pochopením situace rodin. Díky spolupráci a jednotnému přístupu školy, města a komunitního centra má jejich práce velký dopad a výsledky přicházejí poměrně rychle. Zde se také ukazuje, jak moc pomáhá, když všichni táhnou za jeden provaz,“ říká o škole v článku koordinátorka našeho expertního týmu Anna Kubíčková.
Celý článek si můžete přečíst zde.
Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Velkými Hamry a jejich přístup je nám velkou inspirací. ZŠ Velké Hamry jsou dlouholetými členy ČOSIV a v současné době spolupracujeme také při zavádění celoškolního systému pozitivní podpory PBIS, který pilotujeme na třech dalších školách v rámci projektu Škola pomáhá ohroženým dětem.
PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

Dne 4.2. 2020 jsme představili na konferenci DYSKORUNKA 2020(21) základní pilíře přístupu PBIS k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

Záznam prezentace si můžete pustit zde

PBIS na veletrhu Úspěch každého žáka

PBIS na veletrhu Úspěch každého žáka

V pátek 22. ledna 2021 jsme prezentovali principy PBIS na online worksohpu Veletrhu Úspěch každého žáka. Workshop měl velký ohlas a díky této příležitosti navazujeme v spolupráci s dalšími aktéry ve vzdělávání. Prezentaci našeho workshopu G. Pozitivní podpora chování žáků ve školách naleznete spolu s prezentacemi ostatních workshopů zde.

Prezentace je vytvořena tak, aby poskytla co nejvíce informací ve srozumitelné formě a umožnila tak pedagogickým pracovníkům i rodičům porozumět struktuře i obsahu implementačního rámce PBIS. Stále intenzivně pracujeme na překladu a tvorbě dalších materiálů, které v budoucnu pomohou školám implementovat prvky preventivní úrovně PBIS s minimální potřebou externích konzultací. Nadále však doporučujeme školám se při zájmu o implementaci PBIS obracet na náš tým. „Velmi stojíme o udržitelnost a vysokou efektivitu podpory chování v českých školách a pokusíme se vždy najít co nejvhodnější formu podpory pro vedení i učitele jednotlivých škol“, říká Anna Kubíčková, koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem.

Děkujeme Výboru Dobré  Vůle, Active Citizens Funds, Skautskému institutu za podporu projektu Škola pomáhá ohroženým dětem, který v této nelehké situaci nabízí pomocnou ruku školám a dětem, na které dopadají současná opatření čím dál větší měrou.

Děkujeme také našim pilotním školám za jejich neutuchající snahu a motivaci podporovat všechny žáky nejen v rovině vzdělávací, ale také v osobnostní, sociální a emocionální rovině. Jdeme do toho společně a #SOdvahou.

 

Připravili jsme pro učitele článek o Pozitivní podpoře chování PBIS

Připravili jsme pro učitele článek o Pozitivní podpoře chování PBIS

Pro listopadové vydání časopisu Učitelský měsíčník (03/2020) jsme napsali podrobný článek o zavádění systému PBIS do škol. Dozvíte se, jak můžete ve třídě zavést některé principy systému, které pomáhají předcházet nevhodnému chování žáků. Seznámíte se tak například s praktickými radami, jak upravit uspořádání třídy nebo jak sjednotit pozitivní formulace očekávání i vhodné přístupy k ohroženým dětem. Všechny tyto postupy je možné zavádět ihned v jednotlivých třídách nebo systematicky a celoškolně, což ještě zvýší pozitivní dopad na chování žáků. 

Článek se podrobně věnuje 1. úrovni podpory chování, tedy proaktivní primární prevenci, která míří na všechny žáky třídy nebo školy bez rozdílu. Informace o zintenzivnění podpory pro skupiny dětí, jež vyžadují cílenou podporu 2. úrovně, nebo poskytování vysoce individualizované podpory 3. úrovně pro žáky s komplexními potřebami, budeme dále doplňovat na našich webových stránkách www.pbiscr.cz. 

“Podpora chování žáků je nedílnou součástí kultury školy. Ve škole, která systematicky pozitivně ovlivňuje své klima, se žákům lépe soustředí na vzdělávací obsah a učitelé mohou mnohem více času věnovat výuce na úkor řešení výchovných problémů,” píší v úvodu článku naše expertky Anna Kubíčková a Lenka Hečková.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Řízení školy: Jak zavádět systém Pozitivní podpory chování (PBIS) na základních školách

Řízení školy: Jak zavádět systém Pozitivní podpory chování (PBIS) na základních školách

Přečtěte si náš podrobný článek o zavádění systému PBIS do základních škol, který vyšel v listopadovém vydání odborného pedagogického magazínu Řízení školy.

V článku se mimo jiné dočtete o tom, že aby bylo možné dlouhodobě a efektivně podporovat žáky na všech třech úrovních prevence tohoto systému – primární, sekundární i terciální  musí škola nejen zavádět doporučované principy a intervence, ale i vytvořit efektivní strukturu pro zavádění celého systému. Ta umožní vhodně využívat kapacity zaměstnanců, motivovat k dalšímu pokroku a sledovat úspěšnost zavádění systému PBIS ve vztahu ke specifickým cílům školy. 

V článku se kromě základních informací o systému PBIS dozvíte, jakými fázemi bude škola při jeho zavádění procházet a které složky systému je pro efektivní zavedení třeba vybudovat a koordinovat. 

Celý článek si můžete přečíst zde.