acf_cz

domů / Archive by category "acf_cz"
Chystáme Konferenci k závěru pilotáže PBIS s tématem Praktické aspekty zavádění PBIS v základních školách

Chystáme Konferenci k závěru pilotáže PBIS s tématem Praktické aspekty zavádění PBIS v základních školách

Přihlaste se na konferenci s účastí pedagogů z pilotních škol a pojďte si poslechnout jejich zkušenosti.

Konference probíhá pouze prezenčně a kapacita míst je omezena. Je určena všem zájemcům o podporu chování a duševního zdraví dětí ve škole v rámci ověřeného zahraničního systému PBIS. Nepromeškejte jedinečnou šanci.

Kdy: čtvrtek 26. ledna 2023 od 10 do 15 hodin

Kde: Sál architektů na Staroměstské radnici, 4. patro (Staroměstské náměstí 1, Praha 1)

Jak se přihlásit? K účasti se registrujte zde (do 23. ledna 2023 nebo do naplnění kapacity 80 míst)


Komu je konference určena:

Konference Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions & Supports) je určena expertům v oblasti školství, ředitelům a učitelům základních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům a všem, které zajímají inovativní přístupy ve vzdělávání a podpora duševního zdraví žáků a pedagogů.

Výchovná poradkyně Anna Preclíková o zavádění rámce Podpory pozitivního chování žáků na své škole řekla: “Každý žák předem přesně ví, jak se mají učitelé i spolužáci chovat k němu a on k nim. … Všem dětem říkáme, co po nich chceme. Přijatá jednotná pravidla se vztahují k bezpečí, odpovědnosti a vzájemné úctě, a to ve všech prostorách školy.

Více o PBIS se dozvíte na našich webových stránkách nebo v článku z poslední konference PBIS.


Projekt podpořili:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Záštitu převzal radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

VIDEO A FOTOREPORT: Poslední letošní konference PBIS se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře

VIDEO A FOTOREPORT: Poslední letošní konference PBIS se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře

Listopadová konference PBIS s názvem „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“ patřila všem, kteří se zajímají o inovativní přístupy ve vzdělávání a podporu duševního zdraví žáků a pedagogů. Konference byla organizována hybridní formou, kdy část účastníků za námi dorazila osobně do Francouzského institutu v Praze a další sledovali příspěvky pomocí online platformy na svých monitorech. Všichni se však jednomyslně shodli, že konference byla velmi inspirativní a nesla se v přátelském  duchu.

Program byl od začátku do konce plný zajímavých příspěvků. Koordinátorka expertního týmu PBIS Anna Kubíčková (ČOSIV) rozvedla především téma II. a III. úrovně podpory žáků ve škole, dále vystoupila Ayse Lale Hazar, která popsala zkušenosti s podporou uprchlíků prostřednictvím PBIS v Turecku. Možnosti využití případového setkání a case managementu v podpoře ohrožených dětí představila regionální koordinátorka našeho projektu Signály, Martina Koplová (ČOSIV). Podpoře duševního zdraví dětí s náročným chováním se věnovali Miloš Březina z Týmu duševního zdraví pro děti a mládež z Kutnohorska a členka expertního týmu ČOSIV Lenka Hečková. Závěr patřil učitelce Simoně Grégrové Erbanové a odborné pracovnici projektu Pro Zdraví Duše Veronice Ješátkové, které se podělily o praktické zkušenosti s III. úrovní podpory PBIS ve škole.

„Jsem moc ráda, že se daří propojovat ověřené teoretické koncepty s praxí a na informativní začátek konference krásně navazovaly konkrétní příklady ze škol“, shrnula poslední konferenci PBIS v letošním roce Anna Kubíčková.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za veškerou energii a chuť vytvářet ve školách prostředí, kde se všichni cítí bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně a s respektem. Naším společným cílem je, aby každé dítě zažívalo ve škole přijetí a úspěch a mohlo tak naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.

Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“, 1. část
Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“, 2. část

Více o PBIS se dozvíte na našich webových stránkách.

Projekt podpořili:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Děkujeme za podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, nadaci Blíž k sobě a Magistrátu hlavního města Prahy.

Chystáme HYBRIDNÍ KONFERENCI PBIS – Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole

Chystáme HYBRIDNÍ KONFERENCI PBIS – Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole

Přihlaste se na hybridní konferenci k systému PBIS, tentokrát na téma Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole. Na konferenci vystoupí kromě expertů ČOSIV také odborníci z české i zahraniční praxe. Konference tematicky navazuje na předchozí odborné akce a rozvádí především téma II. a III. úrovně systému PBIS. Konference je pro účastníky zdarma a počet míst je omezen.

Kdy: čtvrtek 3. listopadu od 10 do 15 hodin

Kde: Francouzský institut v Praze (Štěpánská 35, 111 21 Praha 1) nebo online

Jak se přihlásit? K osobní účasti se registrujte zde, k online připojení na tomto odkazu (do 31. října 2022)


Komu je konference určena:

Konference Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions & Supports) je určena expertům v oblasti školství, ředitelům a učitelům základních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům a všem, které zajímají inovativní přístupy ve vzdělávání a podpora duševního zdraví žáků a pedagogů.

Výchovná poradkyně Anna Preclíková o zavádění rámce Podpory pozitivního chování žáků na své škole řekla: “Každý žák předem přesně ví, jak se mají učitelé i spolužáci chovat k němu a on k nim. … Všem dětem říkáme, co po nich chceme. Přijatá jednotná pravidla se vztahují k bezpečí, odpovědnosti a vzájemné úctě, a to ve všech prostorách školy.

Více o PBIS se dozvíte na našich webových stránkách nebo na záznamu z předcházejícího odborného semináře.

Projekt podpořili:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, nadaci Blíž k sobě a Magistrátu hlavního města Prahy.

Pozitivní podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě

Pozitivní podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě

Nabízíme Akreditovaný kurz Třídní PBIS. Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem
Č.j.: MSMT- 536/2022-4-24.

📁 Leták ke školení

Lektorky: Mgr. Anna Kubíčková a Mgr. Julie Janečková
Cena: 4 550 Kč
Kdy: 3. 10. 10:00-17:30 a 4. 10. 09:00-16:30
Informace: monika.durdakova@cosiv.cz, tel: 777 949 294
Místo: Skautský institut, z. s., Staroměstské náměstí 4/1,
110 00 Praha, učebna 219, 2.patro

TRÉNINK KOUČŮ POZITIVNÍ PODPORY CHOVÁNÍ PBIS

TRÉNINK KOUČŮ POZITIVNÍ PODPORY CHOVÁNÍ PBIS

Pořádáme další trénink koučů pozitivní podpory chování PBIS! Samotnému školení bude předcházet výběrové řízení v termínech 20. a 22. září – velká míra motivace je totiž více než žádoucí!

Veškeré informace se dozvíte v letáku níže, který je k dispozici i ve verzi pro stažení.

Hledáme kolegy se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, psychologie nebo sociální práce a zkušeností s lektorováním či vystupováním na veřejnosti.

Kurz má akreditaci MŠMT. Úspěšným absolvováním kurzu se stanete naším lektorem a získáte CERTIFIKACI, která vám umožní školit první úroveň systému Pozitivní podpory chování PBIS na základních školách v Česku.

Délka trvání kurzu

Kurz tvoří 49 vyučovacích hodin a 26 hodin samostudia. Materiály a intervizi zajistíme my.

Hlavní témata kurzu

 • Nevhodné chování žáků a dopady na průběh a výsledky vzdělávání
 • Principy celoškolního systému PBIS a jejich vliv na chování žáků
 • Základní prvky PBIS a jejich implementace v základních školách
 • Akční plánování v pedagogickém sboru a evaluace dopadů systému
 • Tři úrovně podpory PBIS a jejich vzájemné propojení
 • Udržitelnost systému PBIS ve škole a mezioborová spolupráce

Co absolvováním kurzu získáte

 • Stanete se naším certifikovaným lektorem a budete pod kontinuálním odborným vedením expertů na PBIS.
 • Stanete se průkopníky účinného a mezinárodně uznávaného systému v Česku.  
 • Stanete se žádaným odborníkem a oporou pedagogických sborů.
 • Objevíte nové metody a cesty,  jak pomoci dětem s náročným chováním i pedagogům.
 • Budete mít práci, která dává smysl.

Termín výběrového řízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ proběhne v Praze, ve dnech: 20. a 22. září (náhradní termín je možný dle dohody)

VLASTNÍ TRÉNINK bude probíhat v Praze, v termínech:

Pá 7. + So 8. + Ne 9. října.

Pá 21. + So 22. + Ne 23. října

Pá 11. + So 12. listopadu 2022

Žádost o registraci s přiloženým CV nebo odkazem na váš profil na Linkedin, posílejte emailem na: kurzPBIS@cosiv.cz

Cena

25.000 Kč

 • Platbu je po individuální dohodě možné rozdělit
 • Akreditace kurzu číslo: MSMT- 536/2022-4-24

Lektorky

 • PhDr Lenka Felcmanová, Ph.D. – certifikovaný kouč PBIS a garant kurzu 
 • Mgr. Anna Kubíčková – certifikovaný kouč PBIS 

Další lektoři a přední zahraniční experti budou přispívat v rámci jednotlivých lekcí.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně pedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky.

V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. 

Mgr. Anna Kubíčková

Mgr. Anna Kubíčková

Vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově, kde pokračuje v doktorském studiu. V průběhu magisterského studia působila mimo jiné v mateřské škole pro děti s ADHD. V rámci doktorského studia realizuje projekt s názvem Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí.

V roce 2019 se zúčastnila konference v Londýně (UK) na téma podpory žáků ze sociálně znevýhodněných oblastí a absolvovala dvouměsíční stáž v Illinois (USA), kde se účastnila školení a konferencí týkajících se implementačního rámce Pozitivní podpory chování PBIS a je nadále v profesním kontaktu s předními odborníky v této oblasti. V roce 2020 absolvovala krátkou stáž ve Vancouveru (Kanada), kde navázala spolupráci s odborníky implementujícími PBIS na místních školách.

V současné době působí v ČOSIV, z. s. jako členka expertního týmu a koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem. Dále je členkou pracovní skupiny wellbeingu ve vzdělávání projektu Partnerství 2030+ a aktivně působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK.

Profil absolventa

Osvojil si dovednosti potřebné k budování systému Pozitivní podpory PBIS na školách. Má hluboké znalosti o PBIS a jeho zavádění v  praxi. Prezentuje PBIS prostřednictvím krátkých webinářů, konferencí a odborných akcí. Ve spolupráci s námi školí pedagogy. Je připraven zajistit školám podporu při zavádění PBIS v prvním roce implementace. V případě potřeby konzultuje proces zavádění PBIS na pravidelných reflektivních setkáních. Má k dispozici rozšiřující materiály poskytované ČOSIV a možnost se s podporou ČOSIV dále vzdělávat.