Author: admin_cosiv

domů / Articles posted by admin_cosiv (Page 2)

Článek "Jak se vyznat na bojišti jménem inkluze" – doporučujeme k přečtení

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/jak-se-vyznat-na-bojisti-jmenem-inkluze-fcg-/tema.aspx?c=A160513_105538_pozice-tema_houd

Článek „Jak se vyznat na bojišti jménem inkluze“ doplňuje a rozšiřuje debatu o inkluzi, která byla v posledních měsících uměle eskalovaná a omezovaná pouze na dohady ohledně počtu pedagogů, asistentů a způsobu financování, což jsou samozřejmě podstatná témata, nicméně ne jediná.

pokračovat

Výroční zpráva ČOSIV za rok 2015

Dle platných právních předpisů  (NOZ a zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) není naše organizace registrovaná jako spolek povinna zveřejnovat výroční zprávu ani mít účetní závěrku ověřenou auditem, neboť nespadá mezi subjekty uvedené v § 20 zákona č. 563/1991 Sb.  Nicméně výroční zprávu za rok 2015 s přehledem o financování zveřejňujeme, abychom předešli šíření nepravdivých informací  o naší organizaci.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČOSIV za rok 2015

Prohlášení ČOSIV k nepravdivým výrokům o financování

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) se kategoricky ohrazuje proti lživým nařčením, která jsou součástí kampaně proti inkluzivnímu vzdělávání – viz aktivity bulvárního deníku Blesk, či vyjádření některých politiku ODS, že naše organizace je financována z prostředků MŠMT. Zároveň upozorňujeme, že ČOSIV neorganizuje žádné zpoplatněné kurzy pro učitele či odbornou veřejnost.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání od svého založení v roce 2011 nečerpala žádné prostředky z dotačních, rozvojových či jiných zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který byl hrazen z prostředků ESF, byla partnerem s nefinanční účastí. Účast v poradním týmu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy předsedkyně společnosti Kláry Šimáčkové Laurenčíkové také není spojená s žádným finančním ohodnocením.