Author: admin

domů / Articles posted by admin
Učení v pohodě – Jak pomoci dětem i sami sobě zvládnout vzdělávání v měnících se podmínkách

Učení v pohodě – Jak pomoci dětem i sami sobě zvládnout vzdělávání v měnících se podmínkách

WEBINÁŘ: Učení v pohodě – Jak pomoci dětem i sami sobě zvládnout vzdělávání v měnících se podmínkách

Cena: 250 KČ, 150 KČ (pro studenty – po přidání do košíku vložte kupon student)

 

KOUPIT ZÁZNAM WEBINÁŘE

 

Během posledního roku jsme prožili mnoho negativních zážitků spojených se zvýšeným stresem, strachem a nejistotou. Čas, který využijeme pro podporu psychické pohody, rozvoj socio-emočních dovedností i prevenci nevhodného chování se nám vrátí v podobě lepšího soustředění a motivace i příjemnější atmosféry při vzdělávání. Přijďte na webinář, kde vám řekneme, jak na to.

O čem bude řeč?

Jaké jsou spouštěče náročného chování a jak jim předcházet;

Co funguje na podporu očekávaného chování a co obnáší její zavádění při online výuce;

Jaké strategie můžeme využít pro prevenci náročného chování;

Jak podpořit psychickou pohodu a rozvoj socio-emočních dovedností dětí;

Na webináři vám představíme jednoduchá, ale efektivní opatření, která lze uplatňovat průběžně a dlouhodobě a která vedou ke zlepšování vzdělávacích výsledků. Ukážeme vám, jak co nejlépe podpořit děti a naplánovat jejich postupný návrat do škol tak, aby se rychle adaptovali a neznamenalo to pro ně další zátěž.

Lektoruje: Mgr. Anna Kubíčková

 

Jak webinář funguje:

1) Nejpozději v den konání akce obdržíte e-mail s přístupovými údaji.
2) Připojíte se přes notebook, počítač, mobilní telefon. Prostředí ZOOM nevyžaduje instalaci softwaru na váš počítač.
3) V den konání se jednoduše přihlásíte. Z pohodlí vašeho domova či kanceláře.
4) V případě technických potíží s připojením, volejte tel. 739 638 757
Otevřený dopis MŠMT a krajům: Všechny děti potřebují chodit do školy

Otevřený dopis MŠMT a krajům: Všechny děti potřebují chodit do školy

Vyzýváme MŠMT a kraje, aby zajistily alternativu testování, která by umožnila dětem s intelektuálním znevýhodněním nebo neurovývojovým postižením se vzdělávat prezenčně, v prostředí školy.

Dne 14. 4. jsme odeslali otevřený dopis:

Vážený pane ministře,
vážení zástupci krajů ČR,
obracíme se na vás otevřeným dopisem.

Velmi si vážíme částečného otevření škol i toho, že do první vlny otevření byly zahrnuty i školy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona, tzv. školy speciální. Zcela respektujeme zavedená opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Bohužel v nyní nastaveném režimu testování jsou z povinné školní docházky vylučovány děti, které kvůli svému intelektuálnímu znevýhodnění nebo neurovývojovému postižení (porucha autistického spektra) nejsou schopné absolvovat test stěrem z nosu nebo pro které se vzhledem k míře jejich znevýhodnění podstoupení testu v prostředí školy stává neúměrně stresující záležitostí. Toto vyloučení může být pro děti s intelektuálním znevýhodněním i pro jejich rodiče velmi zatěžující a poškozující, protože škola dětem poskytuje vzdělání a komplexní podporu, kterou není možné dlouhodobě alternovat v domácím prostředí.
Jsme přesvědčeni, že takový dopad na základní právo dítěte na vzdělání není ospravedlnitelný.

Vyzýváme MŠMT a všechny kraje ČR, aby zajistily alternativu testování, která by umožnila dětem s intelektuálním znevýhodněním nebo neurovývojovým postižením se vzdělávat prezenčně, v prostředí školy.

za Děti úplňku Veronika Žáčková,
výkonná ředitelka

za Alianci pro individualizovanou podporu Agáta Jankovská,
výkonná ředitelka

za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková,
předsedkyně

Věnovali jsme více než tři stovky knih dětským oddělením 10 psychiatrických nemocnic

Věnovali jsme více než tři stovky knih dětským oddělením 10 psychiatrických nemocnic

TZ: ČOSIV: Věnovali jsme více než tři stovky knih dětským oddělením 10 psychiatrických nemocnic (PDF)

Díky podpoře mezinárodní nadace First Book jme mohli již pátým rokem dodat kvalitní dětské knihy do
míst, kde dětem mohou zpříjemnit náročné chvíle. Dětské knihy ze čtyř různých nakladatelství se tak dostaly na dětská oddělení psychiatrických nemocnic na deseti různých místech ČR.

„Jsme rádi, že jsme tímto darem mohli pomoci alespoň částečně zpříjemnit náročné dny, které
dnes prožívají děti, které se v již beztak náročné době ocitly v nemocnicích,“ říká Klára  Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV.

Na dětská oddělení psychiatrických nemocnic tak v těchto dnech zamířilo celkem 357 knih a 80 kusů dětského časopisu Raketa. Část knih si dětští pacienti odnesou domů, část z nich zůstane v nemocnicích a doplní tamní dětské knihovničky. “Zaslané knihy udělaly dětem velkou radost. Jejich čtení a prohlížení je pro ně vítanou zábavou i vzhledem k přetrvávající zimě, která je v Liberci letos opravdu dlouhá,” poděkovala za věnované knihy PhDr. Jitka Havlová z oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec.

Z prostředků daru od mezinárodní nadace First Book jsme mohli pořídit dětské knihy od nakladatelství 65. pole, Baobab, Labyrint, Meander. „Za zaštítění celého projektu speciálně děkujeme nakladatelství Labyrint, Baobabu za poskytnutí prostor pro třídění a balení knih a všem uvedeným nakladatelství za poskytnutou slevu při nákupu knih, díky které jsme jich mohli pořídit ještě více,“ doplňuje Klára Laurenčíková.

V minulých letech takto byly dětskými knihami obdarovány například maminky s dětmi v azylových
domech, Centru pro rodinu Drop In nebo děti v nízkoprahových klubech.

Doporučení k testování dětí ve škole

Doporučení k testování dětí ve škole

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO, CO DOPORUČUJEME? (PDF)

Při testování dětí ve škole ošetřete psychickou pohodu a komunikaci s dítětem-žákem: před, v průběhu i po samotném testování.

 • Informujte dítě srozumitelně a přiměřeně jeho věku, o co se jedná a proč je testování nezbytné. Např. „Jak jsi asi slyšel/a, budeme se teď testovat. Není to nijak složité. Zvládneš to dobře. Podívej, je to taková štětička, jako když si člověk čistí uši. Dáš si jí jenom na kraj nosu, dovnitř a napočítáš pět otočení a teď to stejné ve druhé dírce. Tadyhle to dáme na papírek a počkáme spolu všichni na výsledek.“

 

 • Povzbuďte dítě a rozptylte jeho obavy a strach, vysvětlete mu, že to může být nepříjemné, ale opravdu jen chvilku. Např. „Některé děti říkají, že je to trochu lechtá, tak jsem zvědavý/zvědavá, jak to budeš mít ty. Zvláštní, když člověk něco zažívá poprvé, viď. Já už
  jsem to dneska taky zažil/a, je to jako když si štětičkou vytíráš ucho nebo se dloubeš v nose.“ Nebo: „Ani to nebolí, spíš je to zvláštní, jako když se děje něco poprvé, co člověk ještě nikdy nezažil. Většina dětí říká, že je štětičky lechtají.”

 

 • Odpovídejte dítěti na všechny související dotazy. Např. „Ano, kdyby test vyšel pozitivní, zavolali bychom vašim, nešel/nešla bys do školy, jak říkáš, a jeli byste ještě na jeden potvrzovací test do nemocnice. A tam by se vidělo, jestli by vyšel zase pozitivní, když tak bys byl/a dalších 10 dní doma. Pokud by vyšel negativní, tak hned jak by vám zítra domů přišly výsledky, mohl/a bys zase do školy chodit.“

 

 • Citlivě dítě informujte o výsledku testování a dalších krocích. Např. „Tak tenhle test ukazuje dvě čárky a znamená to, že je pozitivní. Kvůli tomu vlastně to testování děláme, aby se na tyhle dvě čárky mohlo přijít. Takže je dobrá zpráva, že ty testy dělají svoji práci. Teď ti řeknu, jak
  věci budou. Zavoláme spolu vašim a domluvíme se, kdo z rodiny si pro tebe přijede. A do té doby tady máme hernu/knížky/kreslení a já/tady paní učitelka/asistentka Jiřinka s tebou na ně počkáme.“

 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK?

V případě pozitivního nálezu nastavte citlivou komunikaci a přístup k dítěti, umožněte mu počkat na příchod rodiny v bezpečném prostředí a s podporou. Zabraňte případné stigmatizaci.

 • Informujte dítě srozumitelně a citlivě o pozitivním nálezu testování. Buďte si vědomi toho, že každé dítě může takovou informaci prožívat různě, tedy v klidu, ale i s velkou úzkostí až panikou. V případě paniky, která se projevuje na dechu dítěte, volte krátké jednoduché věty. Pomozte dítěti dobře si sednout: „Pojď si tady sednout“. Nechte ho zatlačit silou do zad i do plosek noh: „Opři se do zad a zatlač nohama do země“ a soustředit se na dýchání. Ukazujete mu hlasitý nádech a o něco delší výdech: „Budeme dýchat společně nádech a výdech, jde ti to výborně, a znovu“, „je to krátká chvíle a už je to skoro pryč“.

 

 • Jsou to chvíle, v nichž děti často jednají nápodobou. Udržte klid a jděte příkladem. Podle situace vyzkoušejte, zda se dítě cítí lépe, když: s ním udržujete oční kontakt, máte tvář ve výšce jeho tváře, ukazujete hlasitý nádech a o něco delší pořádný výdech. Chvíle paniky bývá intenzivní, ale krátká. Pochvalte dítě, že situaci tak rychle zvládlo.

 

 • Vysvětlete, že v případě dětí onemocnění obvykle nemá silný průběh, povzbuďte ho, že to určitě zvládne a brzy zase bude zdravé zpět ve škole. Např. „Měl/a jsi někdy rýmu? A zmizela potom? Úplně? To je zvláštní, že jo, jak je lidské tělo silné a že se dokáže samo zase uzdravit. Že jsme tak dobře v těle zařízení.“

 

 • Informujte dítě, že vir je v této době hodně rozšířený a že dítě nemůže za to, že se také nakazilo. Např. „V tuhle chvíli vlastně ani nevím určitě, jestli opravdu máš covid, to je takový zjišťovací předskokan. Víš už, kolik lidí si tím prošlo? Teď je spíš náhoda, když se s koronavirem někdo ještě nepotkal.“

 

 • Umožněte dítěti počkat na příjezd rodičů v příjemném prostředí, ideálně s podporou další známé dospělé osoby, a nabídněte mu po tento čas rozptýlení (čtení, kreslení, poslech hudby či pohádku), psychickou podporu a občerstvení (voda, svačinka).

 

Zvláště děti, které silně vnímají nekomfort absence blízké osoby při testování, je třeba citlivě podpořit. Obecně vždy pomáhá seznámit děti předem s tím, kde, kdy a jak co probíhá. Pokud to zvládnete, natočte krátké „instruktážní“ video v prostorách, kde k testování bude reálně docházet. Aby si děti, ale i jejich rodiče mohli představit, co je čeká (místo, rozestupy, pomáhající osoby). Video zveřejněte na webu školy nebo Facebooku.

 

 • Vysvětlete srozumitelně a klidně dítěti i rodiči, jakou formou zůstane škola v kontaktu a jaké služby a aktivity lze využít online (např. online vyučování, online družina, tištěné materiály, výpůjčky knih). Tyto informace vyvěste také na webu školy nebo je předejte rodičům vytištěné na papíře při předávání dítěte.

 

 • Zajistěte možnost psychické podpory ihned i v průběhu karantény a informujte o ní. Např. „Kdyby ti bylo smutno nebo bys potřeboval/a s čímkoliv pomoct, tady na kartičce máš spojení na paní školní psycholožku, paní učitelku, paní asistentku…“

 

 • Přistupujte k dítěti nejen přiměřeně k věku, ale především k aktuální psychické kondici a rovněž ve vazbě na jeho sociální či kulturní zázemí. Komunikujeme především vlídně, citlivě a srozumitelně. Připravte se na případnou nutnost specifické komunikace k dětem s odlišným mateřským jazykem či narušenou komunikační schopností, například pomocí připraveného základního komunikačního setu a informací v mateřském jazyce nebo preferovaném komunikačním systému dítěte/rodiny.

 

 • Mluvte ve třídě o situaci, kdy někomu vyjdou testy pozitivně. Zdůrazněte normálnost této situace. Děje se něco celosvětově. Jsme toho součástí. Člověk si může připadat nepříjemně, když se liší od ostatních. Zdůrazněte přirozenost, fakt, že si onemocnění nevybíráme. Důležitost dobré nálady a držení se v dobré kondici. Protože nikdo nevíme, kdo, kdy a zdali COVID-19 onemocnění dostaneme, můžeme preventivně více dbát na životosprávu. Dostatečně spát. Dobře jíst. Mít dostatek pohybu. Pečovat o dobrou náladu sebe i našich blízkých. A tím preventivně pomáhat své imunitě. Je to důležité a je to něco, co máme ve svých rukou. Zařaďte více přestávek v hodinách, krátká protažení, vědomá nadechnutí. Povzbuďte děti, aby komunikovali s těmi, kdo jsou v karanténě. Tahle situace se bude bohužel ve třídě velmi pravděpodobně četně opakovat.

 

 • Vedení školy by mělo uspořádat (online) schůzku se všemi zaměstnanci. Předestřete možnosti, které jako škola reálně máte, a seznamte se s konkrétními postupy a přístupem, které ve Vaší škole budete realizovat. Nechte prostor pro sdílení obav, pro dotazy i sdílení informací a zkušeností z jiných škol. Obdobnou (online) schůzku nabídněte rodičům.

Děkujeme za to, že se zajímáte, jak tuto novou situaci funkčně uchopit. Přejeme Vám, abyste ve Vaší škole nacházeli ta nejlepší řešení. Děkujeme za potřebnou práci, kterou děláte.

Další informace k testování najdete na: https://testovani.edu.cz/

Doporučení připravil Národní pedagogický institut ve spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání.

 

 

 

Projektový manažer

Projektový manažer

Umíš vést tým? Dělá ti radost komunikovat s lidmi s různým profesním pozadím a dovést je jako tým ke společnému cíli? Dokážeš efektivně plánovat a postarat se o to, aby úkoly dospěly k úspěšnému konci? Máš zkušenosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny s dětmi, či síťování a komunitního plánování? Chceš se podílet na projektu, který má ambici dosáhnout institucionární změny v sociální oblasti?

Hledáme manažera a odborného koordinátora inovativního sociálního projektu v jedné osobě. Manažer bude stát za úspěchem projektu, jehož cílem je navrhnout funkční a koordinované postupy pro profesionály z řad sociálních pracovníků, zdravotníků, policie a pedagogů, které pomohou předcházet negativním jevům ovlivňujícím život ohrožených dětí. Součástí projektu je pilotáž metod přímo v terénu a jejich implementace do celostátní politiky. Více o projektu se dozvíte zde.

Manažer je zodpovědný za:

 • Projektový management
 • Komunikaci se členy jednotlivých projektových týmů a jejich koordinaci
 • Komunikaci se státní a obecní správou v pilotovaném území
 • Supervizi nad evaluací
 • Odbornou podporu projektového týmu

Co očekáváme:

 • Prokazatelná zkušenost s úspěšným vedením projektů, preferována je sociální oblast (minimálně 3 roky)
 • Zkušenost s vedením týmu, leadership, zodpovědnost za dosahování výsledků
 • Znalost tématiky sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny s dětmi
 • Výborné komunikační schopnosti včetně komunikace v anglickém jazyce
 • Výborné organizační schopnosti
 • Systematičnost, excelentní time-management
 • Schopnost motivovat a koordinovat spolupracovníky
 • Samostatnost, zodpovědnost, kreativitu
 • Flexibilitu

Co nabízíme:

 • Práci, která má smysl a jejíž pozitivní výsledky budou patrné v průběhu projektu
 • Možnost podílet se na pilotáži v reálném prostředí s reálnými dopady
 • Profesní růst a sdílené know-how
 • Možnost uplatnění vlastních inovací
 • Dobré platové ohodnocení
 • Flexibilní pracovní dobu, možnost home-office
 • Práci na celý úvazek na dobu určitou
 • Inspirativní pracovní kolektiv a kancelář v samotném centru Prahy

Kdo jsme:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), jejímž cílem je kvalitní a dostupné vzdělání pro všechny děti. Sdružujeme neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol i rodičů, kteří věří, že dobré vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Své CV a motivační dopis zasílejte na adresu: magdalena.olsanova@cosiv.cz