Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování

domů / blog / Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování
Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování
  • Kdy: 31. 8. a 1. 9. 2023; 9:00 – 17:00
  • Kde: CENTRUM PRO DÍTĚ A RODINU VALIKA, z. s. (Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role)
  • Lektor: Petr Zmunda
  • Kontakt: petr.zmuda@so-fa.cz
  • Link pro přihlášení zde

Na co se můžete těšit?

V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich
uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte (např. domácím
násilím) a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Díky
praktickému nácviku si osvojíte funkční techniky a metody v práci s dětmi s náročným chováním, které
můžete využít i k podpoře vlastního wellbeingu.

  • Chcete porozumět důvodům náročného chování u dětí a mladistvých?
  • Setkáváte se ve své praxi s dětmi, které si procházejí či prošly negativními nebo traumatickými zkušenostmi, jako je třeba domácí násilí?
  • Rádi byste je podpořili, ale nevíte jak? Co můžete dělat vy? Jak využít mezioborovou spolupráci, kdy už máte oznamovací povinnost, a co se děje potom?
  • Chtěli byste zklidnit situaci ve třídě, naučit sebe i své žáky či studenty pracovat se stresem?