Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování – Praha

domů / blog / Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování – Praha
Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování – Praha

KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA. Budeme rádi, když si vyberete jiný kurz z naší nabídky.

  • Lektorky: Helena Opletalová a Veronika Zelinková
  • Termín: 23. 5. a 30. 5 . 2023, 8:00 – 15:30
  • Místo: Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1, místnost Minuta (1. patro)
  • Cena: ZDARMA
  • Přihlašování: monika.durdakova@so-fa.cz

Akreditovaný 16 hodinnový kurz
pro pracovníky v oblasti vzdělávání a sociální práce
Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j.: MSMT-987/2023-3
a u Ministerstva práce a sociálních věcí pod č. A2023/0407-SP/PC.

  • Chcete porozumět důvodům náročného chování u dětí a mladistvých?
  • Setkáváte se ve své praxi s dětmi, které si procházejí či prošly negativními nebo traumatickými zkušenostmi, jako je třeba domácí násilí?
  • Rádi byste je podpořili, ale nevíte jak? Co můžete dělat vy? Jak využít mezioborovou spolupráci, kdy už máte oznamovací povinnost, a co se děje potom?
  • Chtěli byste zklidnit situaci ve třídě, naučit sebe i své žáky či studenty pracovat se stresem?

Na co se můžete těšit?
V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte (např. domácím násilím) a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Díky praktickému nácviku si osvojíte funkční techniky a metody v práci s dětmi s náročným chováním, které můžete využít i k podpoře vlastního wellbeingu.