První odborný seminář projektu podporující socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích

domů / Socio emoční učení / První odborný seminář projektu podporující socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích
První odborný seminář projektu podporující socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích

Únorový odborný seminář projektu na podporu duševního zdraví dětí a adolescentů s názvem Wellbeing a prevence násilí v blízkých vztazích byl určen pro všechny, kteří se zajímají o podporu wellbeingu žáků a prevenci násilí v blízkých vztazích. Seminář proběhl pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy na Staroměstské radnici a sešlo se na šest desítek účastníků z řad odborníků i studentů.

studentů skrz australskou metodiku RRRR zaměřující se na socio-emoční učení a také zájemce o dánský film Všude dobře, doma nejlíp?, který přibližuje problematiku domácího násilí.

Program přinesl řadu zajímavých hostů z českého i zahraničního prostředí. Úvodního slova se ujala předsedkyně Lenka Felcmanová, následovalo představení australské metodiky RRRR, která učí žáky základní a studenty střední školy sociálním a emočním dovednostem manažerkou projektu Veronikou Bačovou. Zajímavým momentem byl rozhovor s vyučujícími z pilotní školy SŠT Most Andreou Hříbalovu a Miroslavou Dvořáčkovou, které představily první zkušenosti z pilotáže.

Závěr semináře patřil člence expertního týmu Barboře Jakobsen, která působí jako psycholožka v partnerské organizaci Alternative to violence (ATV). Ve svém příspěvku popsala zkušenost ze své praxe s násilím v blízkých vztazích v Norsku a uvedla premiéru české adaptace dánského filmu Všude dobře, doma nejlíp?, která proběhla následný den na školení lektorů.

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021.