Master školení trenérů programu STRONG

domů / blog / Master školení trenérů programu STRONG
Master školení trenérů programu STRONG

Master školení trenérů programu STRONG

 • termín: 28. 2. a 1. 3. 2023
 • forma: dvoudenní prezenční školení
 • místo konání: Staroměstská radnice – Sál Architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město, 110 00
 • školení má záštitu Hl. m. Prahy a účast na něm je ZDARMA
 • školení bude tlumočeno z angličtiny do češtiny a do ukrajinštiny
 • zahraniční experti:
  • Dr. Sharon Hoover
  • Dr. Jeff Bostic
  • Dr. Colleen Cicchetti
 • účastníci získají:
  • certifikát účasti s neomezenou platností opravňující držitele program šířit
  • možnost školit další průvodce skupin STRONG
  • možnost provádět skupiny dětí programem STRONG
  • know-how, jak účinně pomáhat ukrajinským dětem tak, aby lépe zvládaly nepříjemné důsledky traumatických zkušeností
  • ověřený způsob, jak pomoci dětem snadněji se přizpůsobit životu v nové zemi
  • možnost pomáhat naplnit cíle našeho projektu
 • přihlašování na: katerina.kubatova@so-fa.cz
 • kontaktní osoba: Kateřina Kubátová – Projektová manažerka
 • co je cílem programu
 • co získají ze zapojení do programu děti
 • co získá díky implementaci programu škola/třída

O programu STRONG

Program STRONG vytvořili psychologové a psychiatři z USA a Kanady pro potřeby podpory začlenění dětských uprchlíků ze Sýrie do nové školy, mezi vrstevníky a do místní společnosti obecně. ČOSIV přináší adaptovanou verzi programu včetně manuálu, který je uplatnitelný v českém prostředí a v kontextu podpory dětí, které do naší země přišly v důsledku vypuknutí bohužel stále trvající války na Ukrajině.

Aktuálně se dokončuje 3. verze manuálu, schválená garantkou STRONG pro ČR Lenkou Felcmanovou. Upravený manuál přináší možnost, aby s programem pracovali i lidé bez vzdělání v oblasti psychologie, což původní zahraniční verze předpokládala. Původní program byl určen k tomu, aby jím děti prováděli kliničtí pracovníci. ČOSIV reagoval na situaci v českém vzdělávacím systému a program uzpůsobil tak, aby s ním mohli pracovat nejen psychologové, ale např. i učitelé, a aby jeho absolvování pod vedením osoby, která nemá vzdělání v oblasti psychologie, bylo pro všechny účastníky bezpečné. Průvodcem STRONG tedy nemusí být nutně psycholog.

Program STRONG v praxi probíhá 10 týdnů, kdy se skupina dětí pravidelně 1x týdně setkává s proškoleným průvodcem STRONG a věnuje se podpůrným aktivitám. V průběhu 10 týdnů se průvodce STRONG setká s každým z dětí ještě individuálně. V průběhu programu se děti společně se učí identifikovat vlastní silné stránky a zdroje vnější podpory, zapojit pozitivní myšlení, osvojit si relaxační cvičení, způsoby regulace emocí, návody na stanovení a dosažení cíle apod.