PŘIPOMÍNKY k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2023 – 2027

domů / blog / PŘIPOMÍNKY k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2023 – 2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky připravuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na druhé implementační období Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. V dlouhodobém záměru je definováno 9 prioritních témat zahrnujících např. rovný přístup a efektivní podporu všech žáků bez rozdílu nebo  prevenci rizikového chování a náhradní výchovnou péči ve školských zařízeních ústavní výchovy. V expertním týmu ČOSIV jsme zpracovali připomínky k většině prioritních témat.

Navrhujeme např. podporu školní sociální práce jako účinného nástroje podpory znevýhodněných dětí a spolupráce s jejich rodinami, posilování kompetencí učitelů a ředitelů škol v mezioborové spolupráci při podpoře ohrožených dětí nebo posílení témat podpory wellbeingu a duševního zdraví dětí a efektivní komunikace se zákonnými zástupci v pregraduálním vzdělávání učitelů.

Kompletní připomínky naleznete v dokumentu, který si můžete prohlédnout níže.