Prezenční kurz: Jak ve škole dobře pracovat s dětmi, které přišly z válečného konfliktu – metodika k programu STRONG

domů / blog / Prezenční kurz: Jak ve škole dobře pracovat s dětmi, které přišly z válečného konfliktu – metodika k programu STRONG
Prezenční kurz: Jak ve škole dobře pracovat s dětmi, které přišly z válečného konfliktu – metodika k programu STRONG

Lektorka: Mgr. Kristýna Farkašová
Forma: Prezenčně – Skautský institut, Praha 1, Staroměstské náměstí 1/4
Cena: ZDARMA
Kdy: 24. 1. 2022 9:00 – 17:00 a 25. 1. 2023 9:00 – 15:00
Kontaktní osoba: katerina.kubatova@cosiv.cz

ANOTACE

Připravili jsme pro vás dvoudenní školení o metodice k programu STRONG, se kterou vás seznámí kvalitní a zkušená
lektorka Kristýna Farkašová. Program STRONG vám pomůže dobře zvládnout roli průvodců dětí přicházejících
z válečných oblastí. Nabízí ucelený a osvědčený způsob, jak při vstupu do prostředí nové školy doprovodit
děti, které přicházejí ze zemí zasažených válkou. Jemným a pozvolným způsobem seznamuje děti s tématy
stresu i traumatu, učí je rozpoznat přirozené reakce, které my lidé v těchto náročných situacích zpravidla
projevujeme. Pomáhá objevit a osvojit si užitečné nástroje, kterými své reakce mohou zmírňovat tak,
aby nebyly překážkou v jejich vzdělávání a aby pro ně bylo snazší hledání nových kamarádů.
Program STRONG se skládá z deseti setkání, která probíhají jednou týdně.
Průvodce se setkává s malou skupinkou dětí či s každým dítětem individuálně a provází je řadou aktivit,
které jsou v metodice k programu velmi dobře popsány. K programu STRONG je zpracovaný manuál, který představuje
ověřený způsob práce s dětmi, které prošly podobnou zkušeností. Zúročuje pětiletou zkušenost s podporou
dětí, které byly nuceny uprchnout před válkou v Sýrii. Manuál je dobře uchopitelný, strukturovaný a výrazně
podpůrný. Jednotlivá setkání s dětmi jsou v něm detailně rozpracovaná a budou vám dobře sloužit při jejich
přípravě. Využití principů programu STRONG pomůže dětem, s nimiž pracujete, ozřejmit a lépe uchopit
množství pocitů, které v nelehké situaci prožívají, a zpracovat řadu myšlenek, které se jim honí hlavou.

Co děti díky programu STRONG získají

 • Přirozeně se zapojí mezi své vrstevníky, jak na skupinových setkání v rámci STRONG, tak ve třídě.
 • Porozumí procesům, se kterými se potýkají – jak na ně působí množství změn a třeba i ztrát.
 • Zjistí, jak my lidé fungujeme, pokud na nás přijde strach, i jak ho můžeme mírnit.
 • Jak se cítíme, jak uvažujeme a jak se chováme v mezních situacích našich životů.
 • Co je pro nás přirozené a co s tím můžeme dělat, aby nám bylo lépe.
 • Získají důvěru k dospělému člověku, který bude i nadále na škole pracovat a na kterého se mohou obracet.
 • Uvědomí si vlastní silné stránky, budou mít příležitost přirozeně se učit o kultuře nové země, a přitom moci mluvit o vlastní kultuře.
 • Naučí se strategie, které jim umožní soustředit se na učení, čímž podpoří své školní výsledky.
 • Nebude-li jejich průvodcem ukrajinsky mluvící člověk, pak budou v pravidelném kontaktu s češtinou a budou mít příležitost si ji procvičovat.

Co získá škola/ třída při uplatnění programu STRONG

 • Děti budou více zapojené mezi vrstevníky.
 • Děti dříve zvládnou český jazyk i probírané učivo.
 • Program dětem pomůže cítit se dobře, a je tak pravděpodobné, že bude méně docházet k projevům úzkosti, agrese nebo jiných obtížně zvládnutelných situací.
 • Spolužáci budou méně zatíženi příchodem dětí z válečných oblastí.
 • Bude snadnější udržovat ve třídě klidný průběh aktivit a vzájemné dobré vztahy.
 • Program Strong je také užitečnou prevencí postraumatické stresové poruchy, dovede podchytit děti, které péči odborníka potřebují, a kterým prospěje, pokud se o odbornou pomoc budou moci opřít.
Lektorka Mgr. Kristýna Farkašová