Webinář: Možnosti řešení situace žáka jako OHROŽENÉHO DÍTĚTE aneb jaké kompetence má OSPOD, neziskový sektor a škola?

domů / blog / Webinář: Možnosti řešení situace žáka jako OHROŽENÉHO DÍTĚTE aneb jaké kompetence má OSPOD, neziskový sektor a škola?
Webinář: Možnosti řešení situace žáka jako OHROŽENÉHO DÍTĚTE aneb jaké kompetence má OSPOD, neziskový sektor a škola?

📄 Leták ke stažení


Lektorka: Mgr. Martina Koplová, DiS.
Forma: webinář – platforma ZOOM
Cena: 400 Kč
Kdy: 24. 1. 2023 14:00– 16:00
Link a platba

Anotace

  • Jak postupuje OSPOD v případě obdržení oznámení ze školy?
  • Z jakého důvodu může OSPOD případ dítěte uzavřít?
  • Co může v takovém případě dál dělat škola?
  • Má škola právo na zpětnou vazbu o řešení situace dítěte?
  • Jaké kompetence mají neziskové organizace (SAS, NZDM)?
  • Jak je lze využít při podpoře ohrožených dětí ve školním prostředí?
  • Jakým způsobem mohou spolupracovat neziskové organizace s OSPOD a školou?
  • Co je případové setkání?

Představíme si možnost řešení konkrétního případu ohroženého dítěte ve škole

Medailonek lektorky

Martina Koplová pracovala 7 let jako sociální pracovnice nejprve v sociálně-aktivizační
službě, poté na OSPOD. Má vystudovanou sociální práci a sociální pedagogiku na
Univerzitě Karlově, v současné době se věnuje lokální koordinační a expertní činnosti
v projektu Signály, působí rovněž jako facilitátorka případových setkání na školách
a supervizní poradce pro pilotně ověřovanou pozici case managementu.