SPOUŠTÍME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Školení lektorů trauma respektujícího přístupu

domů / blog / SPOUŠTÍME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Školení lektorů trauma respektujícího přístupu

Využijte jedinečnou příležitost stát se odborníkem na trauma respektující přístup a staňte se součástí sítě lektorů ČOSIV! Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte certifikát a budete ve spolupráci s ČOSIV školit trauma respektující přístup učitele a sociální pracovníky ve vybraném regionu/ regionech. Zároveň získáte možnost kontinuálního odborného vedení od předních odborníků v oblasti podpory ohrožených dětí.

Výběrové řízení: 23. listopadu od 9:30 do 14:30 hodin, 24. listopadu od 9 do 13 hodin, 28. listopadu od 8 do 14 hodin a 30. listopadu od 13:30 do 17:30 hodin

Kde: Staroměstské náměstí v Praze (náhradní termín je možný dle dohody)

Registrace: Zašlete email na port@cosiv.cz, přiložte svůj životopis a motivační dopis.

Konání tréninků: Praha, Brno, Plzeň (konkrétní termíny budou včas oznámeny)

Cena: bezplatně, podmínkou je další lektorská spolupráce

Více o obsahu kurzu se můžete dočíst na tomto odkazu.

Přihlaste se, pokud:

  • máte vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, pedagogiky (jste zkušený pedagog), nebo máte předpoklady pro výkon pozice sociálního pracovníka
  • máte zkušenost s výukou nebo lektorováním
  • pracujete jako školní poradenský pracovník, ve školském poradenském zařízení nebo středisku výchovné péče (pozice školního psychologa výhodou)
  • chtěli byste podporovat pedagogické sbory a sociální pracovníky v práci s ohroženými děti
  • chcete věnovat svou energii něčemu, co Vám dává smysl

Profil absolventa:

  • má hluboké znalosti o trauma respektujícím přístupu a výzkumně ověřených intervencích v podpoře ohrožených dětí
  • školí kurzy pro učitele a/nebo sociální pracovníky společně s ČOSIV
  • předává své znalosti dál formou příspěvků na konferencích a dalších odborných akcích.

Navíc připravujeme akreditaci kurzu u MŠMT a MPSV.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.