Webinář: Jak škola může využít pozici case managera

domů / blog / Webinář: Jak škola může využít pozici case managera
Webinář: Jak škola může využít pozici case managera

📄 Leták ke stažení

Lektorka: Mgr. Martina Koplová, DiS.
Forma: webinář – platforma ZOOM
Cena: 300 Kč
Kdy: 21. 11. 2022 14:00– 16:00
Registrace a platba

Co se na webináři dozvíte:

 • Kdo je case manager
  • Kompetence a náplň práce case managera ve školním prostředí
  • Včasná identifikace ohrožených dětí
  • Mapování ochranných a rizikových faktorů
  • Vedení rozhovoru s dětmi a rodiči
  • Případová setkání jako jeden z preventivních nástrojů komplexní podpory rodiny
 • Limity a přínos pozice case managera, jak je poznáváme v praxi

Medailonek lektorky:
Martina Koplová pracovala 7 let jako sociální pracovnice nejprve v sociálně-aktivizační službě, poté na OSPOD. Má vystudovanou sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově, v současné době se věnuje lokální koordinační a expertní činnosti v projektu Signály, působí rovněž jako facilitátorka případových setkání na školách a supervizní poradce pro pilotně ověřovanou pozici case managementu