Jak bude vypadat vzdělávací kurz pro lektory Institutu trauma respektujícího přístupu Projektu PorT?

domů / blog / Jak bude vypadat vzdělávací kurz pro lektory Institutu trauma respektujícího přístupu Projektu PorT?

Jak přistupovat k dítěti, které často vyrušuje, může být agresivní, slíbí všechno na světě, ale nic nedodrží nebo chodí do školy unavené? Vzdělávací program projektu PorT (Porozumění traumatu) pomůže pracovníkům ve školství a sociálních službách zodpovědět tyto i další otázky. Ale hlavně jim pomůže podle projevů dítěte posoudit, v jakém stavu se nachází a zvolit efektivní cestu vedoucí k jeho podpoře. Děti se chovají nejlépe, jak dovedou. Náročné chování by nás mělo upozornit, že potřebují naši pomoc a podporu.

V rámci projektu vyvíjíme kurz pro 56 lektorů působících ve všech krajích ČR  a připravujeme kurikulum a didaktiku, kterou využijí v následném školení pracovníků ve vzdělávání a sociálních službách.

Na minulém setkání Národního supervizního týmu jsme představili první část vzdělávacího kurzu pro budoucí lektory. Jeho kvalitu pečlivě posuzují odborníci z klíčových ministerstev a institucí i spolupracujících organizací.

Kurz pro lektory sestavujeme tak, abychom jim představili současnou situaci u nás i ve světě v podpoře ohrožených dětí, položili teoretické základy potřebné pro pochopení principů trauma respektujícího přístupu, představili praktické příklady jeho využití, provedli nácvik deeskalačních technik a načerpali znalosti o možnostech mezioborové spolupráce v podpoře dětí s traumatickými zkušenostmi v dětství. Kromě výkladu, diskuze a nácviku budou mít účastníci kurzu k dispozici řadu tištěných materiálů a názorná edukační videa.

  • Úvod do problematiky trauma respektujícího přístupu
  • Lidský mozek – vývoj, stavba a funkce
  • Příčiny náročného chování
  • (Sebe)Regulace a opatření pro zvládání náročného chování u dětí
  • Identifikace ohroženého dítěte
  • Podpůrné prostředí
  • Mezioborová spolupráce
  • Případové setkání
  • Case management

Chceme, aby bylo následné školení pro pracovníky ve školství a sociálních službách praktické, zaměřené na reálný nácvik konkrétních postupů a technik. Teorii se budeme věnovat jen v nutné míře, tak aby účastníci pochopili, proč a jak trauma respektující přístup opravdu funguje. Budeme společně rozebírat praktické zkušenosti z každodenní praxe a hledat efektivní přístupy k jejich řešení – přístupy, které pomohou nejen k snazšímu a sebejistějšímu výkonu povolání učitele či sociálního pracovníka, ale  zejména k tomu, aby děti u těchto profesionálů nalezly potřebnou podporu a zázemí, které jim umožní zotavit se z traumatu.

Držte nám palce, ať kurz splní a možná i předčí naše očekávání.

Projekt PorT – Porozumění traumatu

Vytváříme podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora napomáhající zmírňování následků traumatu, aby mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.