I my v ČOSIVu chceme, aby se všechny děti ve školách cítily bezpečně, proto jsme se zúčastnili inspirativního setkání

domů / blog / I my v ČOSIVu chceme, aby se všechny děti ve školách cítily bezpečně, proto jsme se zúčastnili inspirativního setkání

V tomto týdnu jsme se zúčastnili setkání k novému projektu hnutí studentů a učitelů z českých pedagogických fakult Otevřeno, které bylo věnováno tématu psychického bezpečí. Hnutí záleží na tom, aby se všechny děti cítily ve škole bezpečně, a to nejen nyní, v nelehké době poznamenané pandemií a děním na Ukrajině. Psychické bezpečí je totiž zcela nezbytným předpokladem pro kognitivní učení. Proto cítí, že je potřebné mít na českých školách učitele, kteří budou vědět, jak bezpečnou atmosféru ve školách vytvářet a jak ji podporovat. Věří, že nejlepším bodem, kde je na tuto výzvu začít připravovat, jsou pedagogické fakulty. Inspirativní video o nutnosti změn si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Předsedkyně a spoluzakladatelka ČOSIV Lenka Felcmanová na setkání prezentovala část věnovanou Podpoře wellbeingu ve škole. A proč je tedy důležité zabývat se dětským duševním zdravím?

Data hovoří jasně…

Z dat Světové zdravotnické organizace (WHO) je sebevražda ve vyspělých evropských zemích druhou nejčastější příčinnou úmrtí dětí a mladých lidí ve věku od 10 do 19 let. U této věkové skupiny patří mezi pět nejčastějších příčin zdravotních překážek úzkost a deprese. Ty celkově v populaci stouply v důsledku pandemie, u úzkosti 2x a u deprese až 3x. 

Česká republika patří mezi pět zemí s nejnižším podílem žáků, kteří vnímají jasný smysl svého života a i některá čísla jsou alarmující.

Žáci s nejvyšší mírou úzkosti ze školy pak uvádějí nižší spokojenost s vlastním životem. Ti, kteří pociťují úzkost spojenou se zkoušením a známkováním, dosahují horších výsledků v hodnocených gramotnostech. Nízká očekávání učitele a jeho přesvědčení o neschopnosti konkrétního žáka zvyšují pravděpodobnost celkové úzkosti ze školy o 60 %.

Pokud Vás dané téma zajímá více, ČOSIV poskytuje řadu odborných vzdělávacích kurzů i konzultací. Expertní tým složený z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, učitelů a ředitelů škol nabízí své odborné konzultace jak pro všechny pracovníky ve vzdělávání, tak i pro organizace či jednotlivce zaměřené na sociální práci. Aktuálně se můžete přihlašovat na tyto kurzy.