ČOSIV podporuje kampaň DOSTUPNOST POMOCI

domů / blog / ČOSIV podporuje kampaň DOSTUPNOST POMOCI
ČOSIV podporuje kampaň DOSTUPNOST POMOCI

ČOSIV podporuje kampaň Asistence o.p.s. s názvem DOSTUPNOST POMOCI.

Výzva MPSV ke zlepšení dostupnosti pomoci lidem s postižením a seniorům

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás se třemi zásadními návrhy do novely zákona o sociálních službách:

  • zavedení individualizovaného systému příspěvku na péči umožňujícího lidem s postižením a seniorům využívat pomoc ve skutečně potřebném rozsahu
  • zajištění stability poskytovatelů sociálních služeb tím, že se jejich financování stane mandatorním výdajem státního rozpočtu
  • zaručení dostupnosti terénních sociálních služeb pro lidi s postižením a seniory v potřebném rozsahu a kvalitě na celém území ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod Vaším vedením připravuje na tento a příští rok novelu zákona o sociálních službách, klíčovou normu pro sociální služby a všechny občany České republiky, kteří podporu sociálních služeb využívají. Přichází největší šance na to, zlepšit podmínky pro život tisíců lidí s postižením a seniorů a jejich rodin, které čelí důsledkům omezené dostupnosti pomoci. Dostupnost je aktuálně limitována maximální výší příspěvku na péči, která omezuje několik tisíc lidí s postižením a seniorů s vyšší potřebou pomoci. Ti jsou stávajícím nastavením systému postupně vytlačování do velkokapacitních zařízení sociálních služeb bez reálné možnosti volby. Další úskalí spočívá v nedostatečné dostupnosti terénních sociálních služeb, bez kterých není možnost žít v přirozeném prostředí trvale udržitelná.

Přestože jsou tato témata zásadní, byla v minulosti při přípravách novel zákona o sociálních službách opomíjena.

Věříme, že tomu tentokrát bude jinak.

Výzvu podpořilo již přes 500 signatářů.

Připojit se k výzvě!

Výzvu podporují: