INFORMUJEME: Milostivé léto pokračuje

domů / signaly / INFORMUJEME: Milostivé léto pokračuje

V letošním roce máte druhou šanci, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatíte původní dluh navýšený o administrativní poplatek a stát Vám odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Pomocí akce Milostivé léto můžete řešit exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Může jít také o dluhy za jízdu načerno, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. Zajímá Vás, jak probíhalo Milostivé léto v loňském roce nebo proč se organizátoři rozhodli akci letos zopakovat? Přečtěte si rozhovor s expertkou z Institutu pro sociální inkluzi Alenou Zieglerovou a dozvíte se více.

Kdo akci Milostivé léto organizuje? Jaké jsou hlavní důvody pro vyhlášení Milostivého léta?

Na Milostivé léto II byl přijatý zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce, organizuje ho tedy stát. Cílem vyhlášení Milostivého léta je snížit starou dluhovou zátěž v české společnosti tím, že stát a další veřejné instituce umožní dlužníkům splatit ve vymezeném čase původní dluh (tzv. jistinu) navýšený o poplatek ve výši 1 815 korun a stát občanům odpustí veškeré sankce, úroky a další poplatky (tzv. příslušenství dluhu). Týká se to jen exekucí u veřejných institucí vymáhanými soudními (soukromými) exekutory a zahájenými před 28. říjnem 2021. Milostivé léto nemohou využít osoby v insolvenci.

Od kdy do kdy se mohou lidé do akce zapojit? Kde najdou více informací?

Milostivé léto II začíná 1. září 2022 a končí 30. listopadu 2022. Více informací je na stránkách provozovaných Člověkem v tísni.

Z jakého důvodu jste přistoupili k pokračování Milostivého léta?

Milostivé léto I proběhlo již skoro před rokem. První časové „okno“ pro výhodné splacení původního dluhu bylo otevřeno od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Bohužel se tato doba kryla s krachem několika energetických společností, takže mnozí dlužníci potřebovali prostředky naspořené k ukončení svých exekucí na nečekané výdaje spojené se skokovým nárůstem nákladů na energie. Mnoho dlužníků také podcenilo krátký čas na řešení, někteří exekutoři odmítali vyčíslit dlužnou jistinu včas a také zdravotní pojišťovny měsíc čekaly na stanovisko veřejné zdravotní pojišťovny, co všechno lze považovat za příslušenství pohledávky. Podstatné je, že se z nich zákonodárci poučili při schvalování zákona o Milostivém létě II.

Jaké změny s sebou nové Milostivé léto přinese?

Občané, kteří mají dluh u veřejných institucí, zejména na zdravotním pojištění, na nájmu v obecním bytě, na poplatcích za odvoz odpadu, za regulační poplatky v krajských nemocnicích, pokuty za jízdu na černo u městských dopravních podniků, koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, nezaplacené pokuty v městských knihovnách, mají šanci tyto dluhy zaplatit bez všech úroků a sankcí, přidat k tomu poplatek 1 815 Kč a exekuce se tak zbavit.

Kolika lidem Milostivé léto I pomohlo? S jakými dluhy se nejčastěji potýkali?

Milostivé léto I pomohlo zhruba 46 tisícům dlužníků. Nejčastěji se zbavili drobných dluhů, například pokut za jízdu na černo, kde jistinu tvoří cena jízdenky a výše pokuty. Několikanásobek těchto částek představovalo příslušenství, například úhrada za službu advokáta nebo odměna exekutora, které díky Milostivému létu nemuseli dlužníci platit. Horší to bylo s dluhy na obecním nájemném nebo na zdravotním pojištění, kde jistina může být vysoká. V těchto případech však často se splacením jistiny pomohla rodina, soukromí dárci nebo zaměstnavatelé, kterým se vyplatí mít zaměstnance bez exekuce. Příběhy lidí, kterým Milostivé léto pomohlo, jsou k dispozici například na webu humanitární organizace Člověk v tísni. Na stejném místě je možné si udělat vlastní test, jestli vám Milostivé léto může pomoci.

Co vše je potřeba k tomu, abych mohla požádat o odpuštění dluhu v rámci Milostivého léta?

Dlužník musí od 1. září do 15. listopadu roku 2022 poslat soudnímu exekutorovi, který vymáhá jeho dluh, žádost o vyčíslení dlužné jistiny (původní výše dluhu). Vzor takového dopisu je ke stažení zde. Po obdržení odpovědi je nutné do 30. listopadu 2022 doručit na exekutorem uvedený účet příslušnou částku navýšenou o 1 815 korun. Pokud odpověď exekutora nepřijde včas (do 15 dnů), mění se lhůta pro doručení jistiny a poplatku 1 815 korun na lhůtu do 5 dní od obdržení odpovědi exekutora.

Kdo mi může pomoci, pokud si s vyřízením žádosti nevím rady?

Obecné poradenství k Milostivému létu poskytuje Člověk v tísni od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 na telefonní lince 770 600 800. Kontakt na nejbližší bezplatnou dluhovou poradnu podle místa bydliště, která může dlužníkům pomoci, je možné si vyhledat v této mapce. V Mostě je navíc možné domluvit si osobní návštěvu v občanské poradně Diakonie ČCE – Středisku sociální pomoci v Mostě na třídě Budovatelů 2957, po předchozí telefonické domluvě na číslech 721 258 565 nebo 417 638 954. Otevřeno je v pondělí a ve čtvrtek od 10 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin, v úterý a v pátek pak jen od 9 do 13 hodin.

Prohlédnout si můžete i video z dílny Charity Česká republika.