ČASTO SE PTÁTE: Proč jsme si pro pilotáž projektu Signály vybrali právě Most?

domů / signaly / ČASTO SE PTÁTE: Proč jsme si pro pilotáž projektu Signály vybrali právě Most?

Pro pilotáž našeho projektu jsme chtěli zvolit město s vyšší koncentrací přítomnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podle vybraných statistických údajů, které pro nás zpracoval Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení, víme, že na Mostecku žije více než dva tisíce dětí v rodinách, které pobírají příspěvek na živobytí. A to je nejvyšší číslo z celé České republiky. V Mostě je také vysoký počet dětí ve všech formách náhradní péče. Naopak schopnost včas zachytit zanedbané a týrané děti je velmi nízká. A protože námi navržené nástroje v Mostě již reálně pomáhají ohroženým dětem, věříme, že  budou funkční ve všech městech České republiky.

Přehled vybraných statistických údajů o Mostecku a Ústeckém kraji důležitých z hlediska ochrany dětí si můžete v plném rozsahu prohlédnout.


Ze studie je dále patrné, že:

  1. Nejčastějším důvodem odebrání dítěte z rodiny je zanedbávání výchovy dítěte.
  2. Počet dětí (v přepočtu na tisíc dětí v populaci) jak v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, tak ve ZDVOP, je v případě ORP Most třikrát až čtyřikrát vyšší, než jsou průměrné hodnoty za ČR. A vyšší než průměrné hodnoty za Ústecký kraj.
  3. Podíl dětí v bytové nouzi, sociálně vyloučených lokalitách, domácnostech pobírajících příspěvek na živobytí i žáků opakujících první ročník je významně vyšší, než je celonárodní průměr.
  4. Pro ORP Most platí, že přibližný počet ohrožených dětí připadajících na 1 pracovníka OSPOD je dvakrát vyšší než národní průměr. Je tomu tak i přesto, že má OSPOD Most na ochranu dětí (nepočítaje kurátory pro mládež a pracovníky zaměřené na NRP) vyčleněno 13 úvazků, což je více, než v řadě větších měst. Důvodem je to, že počet ohrožených dětí je v případě ORP Most  velmi vysoký (půjde 2 až 3 tisíce dětí).
  5. Z dat prezentovaných v tomto přehledu je nicméně zřejmé, že zdánlivě vysoké aktuální počty úvazků OSPOD i SAS vyčleněné pro ORP Most nemusí být dostačující s ohledem na to, jak velkou zátěží sociálními problémy, vysokým počtem ohrožených dětí a velmi vysokou mírou umísťování dětí mimo rodinu se ORP Most vyznačuje.
  6. Počet dětí v rodinách pobírajících příspěvek na živobytí v ORP Mostě je pětkrát vyšší než celonárodní průměr a dvakrát vyšší než průměrná hodnota pro Ústecký kraj.

Projekt Signály.

Děláme vše proto, abychom děti v ohrožení dokázali včas rozpoznat a napojit je na vhodnou pomoc. Systematicky budujeme mezioborovou spolupráci, zavádíme funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školíme lidi v praxi a zprostředkováváme jim potřebné know-how. Díky včasné pomoci můžeme změnit nejeden dětský osud.

Projekt realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a finančně podporuje Nadace České spořitelny.