Tým PorT je akční i v průběhu horkých letních měsíců

domů / blog / Tým PorT je akční i v průběhu horkých letních měsíců

Slovo „Port“, přístav, má řada z nás spojeno s dovolenou, odpočinkem, prázdninami. V případě projektu ČOSIV s názvem PorT (Porozumění traumatu), jsou letní měsíce naopak obdobím pro start intenzivní komunikace s odborníky z České republiky i ze zahraničí. Hlavním cílem je co nejlépe koncipovat finální podobu vzdělávacího programu a edukační materiály na podporu pracovníků ve vzdělávání a v sociálních službách, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi s traumatickými zkušenostmi. Vzdělávací program pomůže zmírnit důsledky celé škály negativních zkušeností, se kterými se mohou děti setkávat, aby i přesto mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.

Díky projektu PorT vznikl Institut trauma respektujícího přístupu. Jeho hlavním úkolem je pomáhat dětem, které si už v útlém věku odnáší do dospívání zranění, které je mohou bez další pomoci poznamenat na celý život.

V letních měsících už proto proběhla první jednání Mezinárodního a Národního supervizního týmu včetně online setkání s kolegy z organizací zemí V4, se kterými chceme již od počátku navázat co nejužší spolupráci, protože výstupy projektu s nimi budeme sdílet.

Na červnové zahajující setkání Mezinárodního supervizního týmu jsme přizvali odborníky na Pozitivní podporu chování žáků (PBIS) a Trauma respektující přístup a kolegové a kolegyně ze spolupracujících organizací zemí V4. Účastníci online setkání se připojili z různých koutů světa, z Floridy, Norska, Maďarska nebo Singapuru. Na základě praktických zkušeností se účastníci shodli na tom, že učitelům nejvíce pomůže, když si budou moci aktivně vyzkoušet a zažít doporučené metody na zmírnění akutní stresové reakce dítěte a získají navíc teoretický základ, který jim pomůže rozklíčovat důvody chování žáka. Porozumění tomu, jaké situace mohou stresovou reakci spustit a jak jim předcházet, navíc zvýší sebevědomí učitele a bezpečné prostředí třídy.

Kromě toho je třeba myslet také na psychohygienu samotných učitelů, kteří jsou v dnešní době vystaveni nebývalému tlaku. Skupina světových odborníků bude projektu PorT poskytovat cennou oponenturu vytvářených materiálů a přinášet inspiraci a příklady dobré praxe. Členové ze zemí V4 budou také posuzovat, zda výstupy odpovídají potřebám i v jejich zemích.

V uplynulých dnech pak proběhlo setkání Národního supervizního týmu, Hlavním tématem bylo představení tematických okruhů vzdělávacího kurzu, který budeme na základě výzkumně ověřených přístupů v následujících týdnech vytvářet. V teoretické části se pracovníci ve vzdělávání a sociálních službách dozvědí více například o fungování mozku a vlivu (toxického) stresu na chování a učení dětí, vhodných způsobech podpory seberegulace dětí nebo zdrojích odborné pomoci. Zjistí také, jaké chování dítěte může svědčit o nepříznivých podmínkách doma, v širší rodině, ve škole atd.

A protože vzdělávací program i navazující informační materiály budou prostřednictvím našich partnerů šířeny v dalších zemích V4, uspořádali jsme v druhé půlce srpna setkání se zástupci spolupracujících organizací z těchto zemí: Robertem Porzakem (Polsko), Zuzanou Krnáčovou (Slovensko), Eszter Harsányi (Maďarsko) a jejich kolegy. Právě provázanost s partnery a vzájemné seznámení s jejich činností je podstatná pro úspěch našeho projektu.

Projekt PorT – Porozumění traumatu

Vytváříme podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora napomáhající zmírňování důsledků traumatu, aby mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.

Více o projektu najdete na těchto webových stránkách.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.