Podporu v oblasti duševního zdraví pomohou ve školách zajistit nízkoprahová zařízení

domů / signaly / Podporu v oblasti duševního zdraví pomohou ve školách zajistit nízkoprahová zařízení

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání dlouhodobě podporuje zavedení pozice sociálního pedagoga do škol. Již nyní však v projektu Signály hledáme a ověřujeme jiné formy zajištění propojení sociálních služeb a škol, protože dětí, které mezioborovou podporu potřebují, je vlivem současných krizí stále více. Sociální práci ve školách lze alespoň částečně zajistit díky spolupráci mezi nízkoprahovým zařízením a školou, která již v několika místech ČR velmi dobře funguje. Jak tato spolupráce může vypadat a jaké pozitivní přínosy má na včasnou a efektivní pomoc ohroženým dětem?

V důsledku pandemie covid-19 a konfliktu na Ukrajině narůstá počet dětí s komplexními potřebami. Pedagogové v této souvislosti stále častěji volají po zavedení pozice sociálního pedagoga. V projektu Signály jsme si ověřili, že jeho činnost lze aktuálně alespoň částečně zajistit pracovníkem nízkoprahového zařízení.

Forem spolupráce mezi nízkoprahovým zařízením a školou se nabízí celá řada. Pracovníci nízkoprahového zařízení mohou být přítomni ve školách o hlavních přestávkách, kde nabízejí konzultace, informují o své činnosti, a zároveň mohou odhalit dítě, které potřebuje jejich pomoc. Nebo intenzivně spolupracují se školou na řešení případu konkrétního dítěte a společně vytvářejí a realizují plán podpory. Kromě jiného pak mohou ve škole organizovat preventivní programy, pomocí kterých dětem pomyslně otevírají svá zařízení. Pracovníci nízkoprahového zařízení tak snadněji s dětmi navážou vztah a získají důvěru, která je pro efektivní podporu velmi podstatná. V rámci projektových dnů mohou také školní třídy přijít přímo do nízkoprahového zařízení na připravený program.

Hlavními přínosy spolupráce školy s nízkoprahovým zařízením je včasná detekce ohrožených dětí a jejich podpora, sladěný plán podpory, snížení zátěže pedagogů, zlepšení klimatu ve školách a v důsledku i lepší prospěch dětí.

V rámci projektu Signály se budeme snažit spolupráci mezi nízkoprahovými zařízeními a školami dále rozvíjet, protože jedním z cílů projektu je propojení aktérů z různých oborů a zefektivnění jejich spolupráce při podpoře ohrožených dětí.
Vytipovali jsme pro vás nízkoprahová zařízení, kde spolupráce se školami již velmi dobře funguje a mohou složit jako zdroj inspirace, jak tuto formu mezioborové spolupráce uchopit.

Nízkoprahový klub Kámen pro děti a mládež od 6 – 26 let v Chomutově https://www.svetlokadanzs.cz/kontakty/

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa https://www.komunitnicentrum.com/cz/kontakty-na-komunitni-centrum.html

Ratolest Brno https://www.ratolest.cz/kontakt/

Rodina v centru, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle https://www.rodinavcentru.cz/kontakt/