Praktická doporučení pro lidi přicházející z Ukrajiny v době válečného konfliktu

domů / blog / Praktická doporučení pro lidi přicházející z Ukrajiny v době válečného konfliktu
Praktická doporučení pro lidi přicházející z Ukrajiny v době válečného konfliktu

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické připravilo ve spolupráci s psychoterapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovou příručku s praktickými doporučeními, jak mohou uprchlíci z Ukrajiny opečovat sami sebe po psychické stránce v době válečného konfliktu.

Stáhnout příručku v PDF.

Kristýna Farkašová dlouhodobě spolupracuje s ČOSIV a školí pro nás semináře, webináře a kurzy:

  • Jak předcházet agresi ve školním prostředí: jak na ni reagovat, jak s ní pracovat následně
  • Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí – pilotní školení projektu EHP
  • ad hoc webinář v kontextu války na Ukrajině: STRACH Z VÁLKY Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

Zároveň je odbornicí, se kterou je v rámci nabídky ČOSIV možné konzultovat situace ve školách nebo v rodinách, které mohou nastávat v důsledku probíhající války na Ukrajině. Válka má neblahý vliv na psychiku dětí i dospělých, což ovlivňuje atmosféru v rodině. Školy navíc čelí masivnímu příchodu školou povinných ukrajinských dětí, které je třeba podpořit a postarat se o jejich psychickou stránku.

Nezřídka žáci přichází o rodinné příslušníky, kamarády a přátele. Zároveň se nachází v jiném geografickém i jazykovém prostředí, a to s sebou nutně přináší velký tlak, který může vést k rozkolísání duševního zdraví. ČOSIV proto velmi uvítal možnost podpořit vznik příručky a poskytl do ni následující infografiky: