Sdílené materiály – Ukrajina

domů / blog / Sdílené materiály – Ukrajina

Ukrajinské děti si s sebou přinášejí traumatické zážitky, které se mohou projevit různě. Měli bychom jim zajistit pomoc a podporu podle toho, v jaké míře ji potřebují. Důležité je vlídné přijetí uprchlíků a jejich včasné nenásilné začlenění do lokálních komunit.

Se všemi dětmi je třeba citlivě mluvit o válce, v závislosti na věku, osobnosti a představivosti dítěte i na tom, jak reagují dospělí v jeho okolí ho mohou traumatizovat.

Níže jsou odkazy na online lekce a podpůrné materiály, díky kterým si v náročné situaci snáze poradíme. Některé vytvořil ČOSIV, některé další organizace pomáhajících ukrajinským uprchlíkům.

UMAPA

 • Mise: Pomoc UA uprchlíkům s nalezením lokální pomoci a dalších důležitých míst a služeb v ČR.

Materiály Regionálního centra prevence násilí, traumatu a sebevražd (Norsko)

Světová zdravotnická organizace

De Weg – Centrum pro terapii traumatu & smutku (Belgie)

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí – materiály pro OSPOD

ČOSIV – Podpora a psychologická pomoc Ukrajincům prchajícím před válkou

Materiály v českém jazyce

Materiály v ukrajinském jazyce

Co může dětem i dospělým pomoct, sepsala naše letorka a krizová interventka Kristýna Farkašová. V období zvýšené zátěže potřebujeme mít po ruce funkční postup, jak se zklidnit, když je stresu příliš mnoho. Vyzkoušejte účinné techniky zklidnění.

Nebo vyzkoušejte techniku čtvercového dýchání z tohoto VIDEO návodu.

Jak vést s dětmi rozhovor o válce? Co potřebují ty nejmenší, a jak můžeme pomoct těm starším? Webinář Jak mluvit s dětmi o válce se zkušenými terapeuty Michalem Knihou a Táňou Mančíkovou. Pro učitele ze všech stupňů škol, asistenty, rodiče, vedoucí volnočasových aktivit.

Doprava do bezpečí a nové bydlení

Přeprava do bezpečí a střecha nad hlavou je základ pro poskytování další pomoci a podpory. Stránky níže doporučuje využívat i Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Pobytovou situaci na území ČR v souvislosti s konfliktem nemusí Ukrajinci  řešit okamžitě. I když jim končí oprávnění k pobytu a nelze jej prodloužit, mohou tu zůstat. Občané Ukrajiny, kteří mají biometrický pas, mohou do ČR přicestovat bezvízově. Aktuální informace jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra:

Nabídky práce pro Ukrajince

EnableMe – Podpora Ukrajincům se speciálními potřebami

EnableMe UA je první ukrajinská platforma pro lidi se speciálními potřebami a ty, kteří byli válkou nuceni opustit své domovy a rodnou zemi! Funguje také jako kompletní moderní průvodce všemi otázkami zdravotního postižení a přátelskou komunitou pro Ukrajince se speciálními potřebami, duševními poruchami, chronickými nemocemi a různými skupinami postižení.

Všem zájemcům z Ukrajiny nabízíme:

 • moderní komplexní základnu užitečných informací,
 • odpovědi na jakékoli otázky týkající se zdravotního postižení,
 • odborné poradenství a konzultace,
 • informace o evakuaci a uprchlících,
 • užitečné kontakty a služby,
 • randění a komunikace,
 • péči a ochranu.

Všechny konzultace jsou bezplatné, anonymní a pohodlné, protože jsou dostupné jednoduše z chytrého telefonu nebo notebooku.

Odkazy na sociální sítě:

Psychologická pomoc a krizová intervence ukrajinským občanům

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

NUDZ nám prostřednictvím webu Opatruj.se vzkazuje: „POSILUJ svoji psychickou odolnost. PEČUJ o své duševní zdraví. POMÁHEJ sobě i ostatním.“

Nabízí odbornou psychiatrickou a psychologickou pomoc uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny a všem Ukrajincům dlouhodobě žijícím v České republice, na které válka doléhá.

Jejich web, který nám pomáhá zjistit, jak na to, je k dispozici také v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. Web vyvinuli experti z NUDZ za přispění a garance Ministerstva zdravotnictví a psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo pacientské organizace Nevypusť duši.

NUDZ:

Mobilní aplikace Nepanikař

Aplikace je dostupná v devíti jazycích, mj. angličtině a ruštině. K dispozici je sedm modulů: Deprese, úzkost, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, porucha příjmu potravy, záznamy (nálad, kvality spánku, události) a kontakty na pomoc.

Katedra psychologie FSS MU

Psychologická pomoc MV ČR

Terapie.cz

Portál Terapie.cz nabízí psychologickou pomoc a terapii zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině v rámci sbírky #hlavunadvodou. Terapii zdarma mohou využít také obrovolníci, kteří v aktuální situaci zajišťují humanitární pomoc.

Česká psychologická aliance pro globální změny

Česká psychologická aliance pro globální změny (Czech Psychology Network for Global Changes) sdružuje dobrovolníky (psychology a psychoterapeuty) poskytující psychologickou péči Ukrajincům žijícím v ČR a těm, kteří do ČR přicházejí jako uprchlíci.

Na jejich stránkách je adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů – dobrovolníků, kteří nabídli online služby zdarma (cca 5 sezení) přímo lidem na Ukrajině, pokud o projeví zájem, přímou či online pomoc zdarma Ukrajincům žijícím v ČR nebo těm, kteří do ČR utekli před válkou. Aktuálně jsou dobrovolníci schopni poskytnout psychoterapeutickou pomoc v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině.

Vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol

Národní pedagogický institut (NPI)

Pro školy vzdělávající ukrajinské, ruské a běloruské žáky nabízí Národní pedagogický institut kromě jiného i překlady a tlumočnické služby zdarma. Detailní informace najdete na Portále podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.

Přehledně a na jednom místě nabízí NPI také metodiky, vzdělávací materiály, které mají pomoct ukrajinským školákům.

Portál Jeden svět na školách (JSNS)

Materiály, lekce, dokumentární filmy a aktivity JSNS k současnému dění na Ukrajině jsou zdarma a pomohou pedagogům mluvit s žáky o ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

Na stránce najdete dokument U nás pomáhali taky zachycující vzdor vůči okupantům v srpnu 1968 a následnou rezignaci celé společnosti. Film byl aktualizován sestřihem z ruské invaze na Ukrajinu přináší paralelu se situací na Krymu v roce 2014. Je t také výběr lekcí k současné ruské propagandě, které žáky seznámí s prostředky mediálních manipulací a nástroji moderní ruské propagandy.

Metodický materiál Válečný konflikt jako téma ve výuce: doporučení, vhodné materiály a aktivity. Jde o sadu doporučení, jak a proč s žáky mluvit o válce. Podněcuje pedagogy, aby reagovali na na obavy žáků, sdíleli společně s nimi emoce, vzájemně se povzbuzovali a tmelili třídní kolektiv.

Sdružení pro integraci a migraci

Sdružení pro integraci a migraci poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství uprchlíkům a cizincům žijícím na území ČR. Jsou velmi aktivní také, pokud jde o útok na Ukrajinu a následnou uprchlickou vlnu. Občanům z Ukrajiny poskytují informace o možnostech ubytování a Čechům návod, jak uprchlíkům ubytování nabídnout.

Sdružení spolupracovalo na vytvoření Manuálu lokální integrace a pro obce a města vytvořilitaké metodický list, který nabízí praktické návody při prvotní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Magistrát hlavního města Prahy

Praha již řadu let podporuje vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem jak v předškolním, základním, tak i ve středním vzdělávání. Na aktivity na základních školách poskytuje ročně přes dva miliony koruObzvláště v tuto dobu, kdy panuje válka na Ukrajině, je třeba se více zaměřit na podporu integrace dětí do českých kmenových tříd, zlepšit jejich přístup a zajistit jim pokračování ve vzdělání,“ uvedl v dubnu 2022 pražský radní pro oblast školství Vít Šimral

Magistrát hlavního města Prahy poskytuje užitečné informace na webu Praha Školská. Je tu záložka věnovaná pomoci Ukrajině. Najdete tu články na aktuální témata Jak mluvit s dětmi o válce nebo Peníze na přijímání dětí uprchlíků mohou školy získat také prostřednictvím sbírky.
Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti.

META poradenství pro školy

Organizace META provozuje informační portál Podporainkluze.cz s podporou MŠMT, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a MV ČR.

 • Poskytuje konzultace na témata, jako je
 • Adaptace nově příchozích dětí
 • Začleňování do kolektivu
 • Legislativa a možnosti financování
 • Nastavování podpůrných opatření
 • Jazyková diagnostika
 • Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) – organizace i metodika
 • Materiály vhodné do výuky

Na jejich webových stránkách najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke vzdělávání žáků z Ukrajiny.

Kontakty na regionální pracoviště a pro jednotlivé vzdělávací stupně.
Email: proskoly@meta-ops.cz

Další informace, lekce, podpora a odkazy na materiály ze spolehlivých zdrojů

Nadační fond Eduzměna

Lidé z Eduzměny Kutnohorsko se prokousali materiály na téma Ukrajina a vybrali ty nejužitečnější.

Češi pomáhají

Velká část ukrajinských uprchlíků jsou děti, které přišly ze dne na den o domov, tátu, o kamarády a zažily válku. Člen iniciativy Češi pomáhají a dětský psychiatr a terapeut Peter Pöthe sepsal letáky pro lidi, kteří se jim pomáhat. V letáku najdete, jak poznat traumatizované dítě a jak mu pomoci. Je k dispozici v češtině a angličtině a nově i v ukrajinštině.

Cizinecké právo

Jiří Tašl a David Škvařil z Tašl advokátní kanceláře se specializují na cizinecké právo uvedli, že v souvislosti s válkou na Ukrajině zdarma rádi pomůžeme všem, kteří potřebují pomoc.

Junák – český skaut

Skauti zvou ukrajinské kluky a holky do českých oddílů, které nabízí přbezpečné prostředí a podporu. Poskytli doporučení pro školy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce.

ČT 24 – Zprávy z války na Ukrajině mohou děti traumatizovat. Do jaké míry, záleží na věku a osobnosti dítěte. Přečtěte si, co udělat proto, aby děti nebyly traumatizovány.

Věříme, že se Česká republika dokáže dobře postarat o budoucí uprchlíky z Ukrajiny, včetně zapojení cizojazyčných dětí do školních kolektivů. Myslíme na děti z Ukrajiny a Ruska ve školách v ČR a na to, aby nedocházelo ke zhoršování vztahů mezi vrstevníky. Budeme nadále nabízet podporu školám v tom, aby uměly dobře připravovat děti na život v demokracii, kriticky myslet a komunikovat a jednat s respektem.

LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím

LOCIKA představila koncem dubna 2022 tzv. Ukrajinský balíček. Jedná se o soubor infografik a materiálů, které představují jakousi první pomoc při setkání s traumatem, kterým je válka na Ukrajině. Balíček je k dispozici v češtině, tak i v ukrajinštině.

Týdeník Respekt

Audio nahrávky článků Respektu o Ukrajině, které načetl Ivan Trojan
Audionahrávky pro pedagogy zdarma: Kontakt – Erik Tabery: tabery @respekt.cz, příp. na FB ve zprávě

Centrum pro demokratické učení

Invaze Ruska na Ukrajinu je nepřijatelné porušení mezinárodního práva a suverenity svobodné země. Z pohledu vzdělávání jde o zásadní je válka na Ukrajině zásadní a aktuální téma. Centrum pro demokratické učení ddoporučuje se tématu ve výuce dostatečně věnovat přes jeho zjevnou naléhavost a zdánlivou jednoznačnost. Nabízí inspiraci, jak s tématem ve škole pracovat, včetně lekcí zaměřených na aktuální témata.

 • Opouštím svůj domovŽák charakterizuje domov. Seznamuje se s pojmem uprchlík. Seznamuje se s důvody emigrace, dokáže tyto důvody analyzovat, porovnat a vyhodnotit.
 • Kdo a proč utíkáŽák se seznámí s pojmy uprchlík – migrace – emigrace. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků se vcítí do pocitů uprchlíků, odhalí důvody emigrace.
 • Příběhy migrantůŽáci se seznámí se skutečnými příběhy cizinců, kteří se rozhodli opustit svou zemi.
 • Nová média a HOAXLekce je zaměřená na jedno z nebezpečí nových médií, tzv. hoax. Přes vysvětlení tohoto novodobého jevu se dostaneme k abstraktnějším pojmům založeným na stejném principu – reklamě a propagandě.
 • Použití násilí V průběhu aktivity pracují žáci v malých skupinkách. Na konkrétních příkladech se snaží posoudit, zda je použití násilí akceptovatelné, resp. do jaké míry je akceptovatelné.
 • Jak projevit nesouhlasJaká byla motivace nesouhlasit s oficiálními názory v období diktatury. Jaká rizika neslo projevit svůj názor. Jaký je význam nesouhlasu dnes.

Materiály ve formátu JPG (nejen ČOSIV)