Webinář Podpora wellbeingu žáků i učitelů

domů / blog / Webinář Podpora wellbeingu žáků i učitelů
Webinář Podpora wellbeingu žáků i učitelů
 • LEKTORKA: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 • FORMA: webinář – platforma ZOOM
 • KDY: 20. 4. 2022, 14:30 – 16:30
 • CENA: 550 Kč

Přihlášení a platba

Obsah webináře

Dozvíte se:

 • co je wellbeing a jak jej dobře podpořit u vás ve škole,
 • co je wellbeing učitele a jak v této těžké době učitele podpořit,
 • co pro sebe může udělat učitel sám,
 • jak efektivně podpořit třídní kolektiv a zažít hezké společné chvíle,
 • jak připravit kolektiv pro přijetí nového žáka.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o jiný termín, kontaktujte Mgr. Moniku Durďákovou.

 • monika.durdakova@cosiv.cz
 • tel: 777 949 294
PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Medailonek lektorky

Lenka Felcmanová je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně pedagogickou diagnostikou a inkluzivní pedagogikou. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání.

Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.