Webinář: Dítě s náročným chováním ve školním prostředí

domů / blog / Webinář: Dítě s náročným chováním ve školním prostředí
Webinář: Dítě s náročným chováním ve školním prostředí
 • LEKTORKA: Mgr. Zdenka Štefanidesová 
 • CENA:  550Kč (studenti 300Kč) 
 • KDY: 11.4.2022 od 14 – 17h 
 • FORMA:  webinář – platforma ZOOM

Co se na školení dozvíte 

 • Jaké mohou být příčiny vzniku náročného chování dětí ve školním prostředí? 
 • Jaké máte možnosti podpory a řešení náročných situací s provázáním na vývojové potřeby dítěte? 
 • Jak působí stres na proměny našeho chování? 
 • Jaké jsou způsoby vhodné seberegulace? 
 • Je možné pomocí jednoduchých aktivit a pomůcek vytvořit prostředí, které umožňuje žákům rozpoznat a pojmenovat své stresové spouštěče? 
 • Na konkrétních příkladech z praxe vám vyložíme princip teorie vztahové vazby (attachmentu). 
 • Dozvíte se, co je tzv. trojúhelník učení a jak jeho hlubší pochopení pomůže v procesu učení. 
 • Získáte pracovní materiály, které můžete využívat ve své každodenní praxi a jejichž prostřednictvím můžete učit žáky schopnosti zdravě vyjádřit své pocity, porozumět jim a zvládat je. 

O lektorce Zdence Štefanidesové

Mgr. Zdenka Štefanidesová má dlouholetou praxi ve školství jako učitelka na I. a II. stupni základní školy doplněnou o obor arteterapie a obhájený pětiletý odborný psychoterapeutický výcvik.  Aktuálně se věnuje lektorské, poradenské a terapeutické činnosti zaměřené především na dětské klienty.

Spolupracuje s rodinami, doprovázejícími organizacemi pro pěstounské rodiny, pedagogickými a sociálními pracovníky. Systematicky propojuje pedagogickou a sociální oblast s cílem vnášet do příběhů rodin (dětí) prvky odborného multidisciplinárního přístupu a konkrétní specifickou vstřícnou a fungující podporu. Působí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 

Dítě s nár.chov._3hod_Duben