Kazuistický webinář

domů / blog / Kazuistický webinář
Kazuistický webinář

Během kazuistického webináře se v uzavřené skupině účastníků probírají dílčí otázky a kazuistiky. Konkrétní případy, které jsou na webináři rozebírány, účastníci předem posílají emailem na adresu monika.durdakova@cosiv.cz.

V rámci  webináře lektorka představí předem připravenou kazuistiku, následně z pozice pedopsychiatra odpoví na zaslané otázky a navrhne konkrétní postup.

Tento kazuistický webinář tématicky navazuje na webinář Péče o duševní zdraví ze dne 30. 3. 2022. Účast na obou je tudíž výhodou.

Informace k webináři

 • Lektorka: MUDr. Lucia Vašková
 • Forma: webinář – platforma ZOOM
 • Cena: 950 Kč (studenti 300 Kč)
 • Další informace: Monika Durďáková, monika.durdakova@cosiv.cz

Link pro přihlášky a platbu: https://cosiv.cz/produkt/kazuisticky-webinar/

Témata, kterým se webinář bude věnovat:

 • První signály duševního onemocnění
 • Sebepoškozování (faktory vzniku, průběh, terapie)
 • Základní pravidla komunikace s žáky ohroženými v oblasti duševního zdraví
 • Kazuistika: Sebepoškození žákyně ve třídě po konfliktu s vrstevníky (terapeutická intervence
  s personálem, třídou a s jednotlivými aktéry konfliktu, následně i se samotnou žákyní).
 • Diskuze konkrétních případů ze strany účastníků.
 • Shrnutí nejdůležitějších komunikačních a intervenčních metod

Lektorka MUDr. Lucia Vašková

 • absolventka všeobecného lékařství – 1. LF UK v Praze
 • 2007-2014 – dětská psychiatrička – Bohnice
 • 2012 – získala způsobilost v dětské psychiatrii
 • 2010-2012 – účast na mezinárodních projektech – Evropská federace mladých psychiatrů (EFPT)
 • do 2016 – vedoucí lékařka pro pedo-psychiatrickou ambulanci – Institut neuropsychiatrické péče
 • nyní – vede soukromou praxi zaměřenou na psychoterapeutickou práci s jednotlivcem a rodinou
 • absolventka studijních stáží v USA a Řecku
 • absolventka 4letého výcviku praktické životní filosofie Principy života
 • spoluautorka knihy Je mi padesát – no a?, kterou napsala spolu se svou matkou