S čím jsme během pandemie pomohli?

domů / blog / S čím jsme během pandemie pomohli?
S čím jsme během pandemie pomohli?

Pandemie dopadla na české školáky zdrcujícím způsobem. Naše školy byly zavřené nejdéle v Evropě a docházku vystřídala online výuka. 10 000 dětí na ni nebylo připojeno, protože nemělo odpovídající techniku. Mezi žáky a studenty stoupl výskyt úzkostí, deprese i sebevražd. Společnost je silná tak, jak silné jsou její nejslabší články.

S čím vším ČOSIV během pandemie pomohli? 

Podpořili jsme učitele a žáky

První polovina tohoto roku se odehrávala především ve stínu pokračující pandemie koronaviru. Během uzavřených škol jsme učitelům, školám i rodičů poskytli následující podporu.

Pořádali jsme řadu online webinářů a školení pro pedagogy a rodiče o tom, jak snižovat míru stresu a úzkosti v emočně vypjatých situacích. Záznamy webinářů najdete zde.

Připravili jsme také několik odborných doporučení školám, například jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol. Doporučení si můžete přečíst tady. Další doporučení k testování dětí a urychlení jejich návratu do škol najdete tady.

Vyzvali jsme vládu: děti jako vládní priorita

Na začátku února jsme vytvořili Apel vládě ČR, ve kterém jsme, společně s dalšími odbornými organizacemi, vyzvali vládu, aby se oblast duševního zdraví dětí stala viditelnou vládní prioritou a vláda umožnila co nejrychlejší návrat žáků do škol za dodržení nutných bezpečnostních opatření. Přečtěte si celé znění tady.

Upozornili jsme na negativní dopady uzavření škol na duševní zdraví a vzdělávání dětí a pojmenovali podporu, kterou je nutné v těchto oblastech zajistit. K apelu se přidaly více než čtyři desítky dalších organizací a akademických pracovišť.

Navrhli jsme, jak mírnit negativní dopady pandemie

Na konci května jsme vzhledem k neexistující dlouhodobější vládní strategii sestavili a s dalšími odbornými partnery zveřejnili vlastní Plán pro mírnění negativních dopadů pandemie na vzdělávání a duševní zdraví dětí. Plán obsahuje nutné kroky v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu

Zavedli jsme systém pozitivní podpory chování dětí v České republice

Celý školní rok jsme pokračovali v projektu, díky kterému pilotujeme zavádění unikátního mezinárodního systému PBIS na třech základních školách. Ten jim pomáhá formulovat celoškolní pozitivní očekávání (pro žáky i pedagogy) a poskytovat žákům tři úrovně potřebné podpory.

Na třech pilotních školách působíme na 149 pedagogů, kteří se snaží přistupovat k chování 1324 žáků podle principů PBIS. Mezi těmito žáky spadalo minulý rok 380 žáků do kategorie osob se znevýhodněním. Podrobněji v rozhovoru s koordinátorkou projektu.

Vytvořili jsme s Eduzměna týmy duševního zdraví

Jsme i nadále zapojeni do pilotního působení nadačního fondu Eduzměna na Kutnohorsku. Věnujeme se zde především podpoře multidisciplinární spolupráce zástupců školského, sociálního a zdravotního segmentu, rovným příležitostem a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a oblastem duševního zdraví a wellbeingu žáků i učitelů.

Jedním z výstupů naší práce je vznik prvních pilotních Multidisciplinárních týmů duševního zdraví působících přímo ve školském prostředí, které v regionu působí od července a školám jsou díky nim k dispozici speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, zdravotní sestry a dětský psychiatr, kteří mohou poskytovat podporu potřebným dětem a věnovat se i prevenci, osvětě a vzdělávání. Podrobněji zde.

Propojujeme na Mostecku odborníky a skupiny pracující s ohroženými dětmi

Díky podpoře Nadace České spořitelny můžeme realizovat rozsáhlý regionální projekt podpory ohrožených dětí na Mostecku. Jeho cílem je mimo jiné propojit místní odborníky a jednotlivé skupiny pracující s ohroženými dětmi.

V rámci projektu vznikne například Karta identifikace ohroženého dítěte, která pomůže včas identifikovat ohrožené děti, a Metodika koordinované mezioborové spolupráce. Součástí projektu je i vzdělávání pracovníků v sociálních službách, zdravotnictví, školství, policii o tom, jak tyto děti podpořit a vzájemně přitom spolupracovat. Poslední srpnovou středu zde proběhl první kazuistický seminář pro zástupce uvedených skupin. Více zde.

Do projektu se zapojí více než 120 aktérů a v budoucnu by měly zkušenosti a nástroje z něj sloužit k práci s ohroženými dětmi v celé České republice.

Hájíme zájmy dětí a mladých lidí: Národní plán obnovy

V dubnu jsme upozornili na to, že v návrhu Národního plánu obnovy, díky kterému ČR může získat až 182 miliard korun v rámci mimořádné podpory EU členským zemím, převažuje podpora průmyslu a infrastruktury před podporou lidí zasažených pandemií.

V plánu například vůbec není zahrnuta oblast podpory duševního zdraví dětí a mladých lidí, jež byli během pandemie zasaženi opravdu citelně. Přes naše opakovaná upozornění se návrh plánu v těchto oblastech nezměnil.

Připravili jsme kurz pro pedagogy zaměřený na podporu žáků s obtížemi v duševním zdraví a vyškolili jsme lektory tohoto kurzu

Ve spolupráci s experty z norského dětského psychiatrického centra Østbytunet jsme vytvořili kurz pro pedagogy, kteří vzdělávají žáky s traumatem a závažnějšími obtížemi v duševním zdraví. Jsme rádi, že osvědčené přístupy v podpoře dětí s vývojovým traumatem budou dostupné i v českých školách.

Věnovali jsme knihy dětským oddělením psychiatrických nemocnic

Díky podpoře mezinárodní nadace First Book jme mohli již pátým rokem dodat kvalitní dětské knihy do míst, kde dětem mohou zpříjemnit náročné chvíle. Dětské knihy ze čtyř různých nakladatelství se tak dostaly na dětská oddělení psychiatrických nemocnic na deseti různých místech ČR. Více tady.

Nabízíme odbornou pomoc a vzdělávání

Pro učitele i další pedagogické či sociální pracovníky máme k dispozici unikátní nabídku seminářů a webinářů k tématům wellbeingu, práce se stresem, podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mnoho dalších.

K uvedeným tématům provozujeme i poradnu a individuálně pomáháme těm, kteří se na nás obrátí.  Máme k dispozici expertní tým složený z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, učitelů a ředitelů škol, kteří prošli naším dlouhodobým kurzem. Členové tohoto týmu nabízí své odborné konzultace pro pracovníky ve vzdělávání i pro organizace či jednotlivce zaměřené na sociální práci. Od začátku roku jsme takto proškolili již více než 650 pedagogů a pedagogických pracovníků.